‘Verlichting is niet ergens ver weg of niet te vinden. Het is dichterbij dan je eigen huid en ogenblikkelijker dan je volgende ademhaling. Mocht je je afvragen waarom zo weinig mensen dat wat je niet kunt verliezen terug weten vinden, denk dan even aan het kind dat zijn geld in de kelder heeft laten vallen en er buiten op straat naar zoekt omdat” het licht daar beter is”.’

Jed Mckenna

De naam Jed McKenna is een pseudoniem. Over de identiteit van de geheimzinnige auteur wordt op internet heel veel gespeculeerd.

Algemeen wordt aangenomen dat hij een Amerikaan is, maar niemand schijnt echt te weten wie hij is. Als je zijn naam googelt wordt het in ieder geval snel duidelijk dat de meningen over zijn identiteit sterk uiteen lopen. Sommige mensen maakt het niets uit wie de auteur in werkelijkheid is, omdat het hen om de inhoud van de boeken gaat. Anderen zijn reuze benieuwd omdat ze hem heel graag hun dringende vragen willen voorleggen. Of we het ooit zullen weten?

VAN DEZE AUTEUR

© Copyright - Uitgeverij Samsara