‘Ik besef nu dat geen enkele transcendente ervaring belangrijk is in het licht van de eenvoudige, gewone, alledaagse helderheid die je in werkelijk bent.’

Nathan Gill

Nathan Gill (1960-2014) leidde een teruggetrokken leven als hovenier in het zuiden van Engeland, maar werd door veel mensen beschouwd als een van de meest baanbrekende sprekers over non-dualiteit van het afgelopen decennium.

In zowel een-op-een dialogen als groepsbijeenkomsten wees hij zoekers met veel geduld en liefde op de valkuilen van de spirituele zoektocht. Begripvol maar uiterst consequent liet hij hen zien hoe hun pogingen om te ontsnappen aan het drama van de afgescheidenheid ervoor zorgde dat ze er nog meer in vast kwamen te zitten.

Nathan Gill werd geboren in een arbeidersgezin in het zuidoosten van Engeland. Hij was altijd druk en nieuwsgierig en bracht uren door met het lezen van avonturen- en mysterieboeken, zoektochten naar antieke kunstvoorwerpen en lange wandelingen. Het zoeken begon dus al vroeg.

Later zorgde zijn rusteloosheid ervoor dat hij moeilijk kon kiezen wat hij wilde worden. Hij ging zo snel mogelijk van school af, volgde een opleiding tot kok en kwam vervolgens in de bouw terecht. Daar kon hij al zijn rusteloze energie in kwijt zonder zich ergens verantwoordelijk voor te hoeven voelen. Door een schouderblessure moest hij het rustiger aan gaan doen en stapte hij van de bouw over naar hovenieren.

Nathan was altijd al geïnteresseerd in de mysteries van het lichaam en het universum. Rond 1985 sloot hij zich aan bij een broederorde waar hij lessen in mystiek volgde. Later kwam hij in aanraking met het onderricht van een toen al overleden Indiase leraar en kreeg hij een nieuwe obsessie: de zoektocht naar verlichting. Hij las alles wat los en vast zat over advaita en leerde zo Tony Parsons kennen. De twee belden regelmatig en in september 1988, terwijl hij aan het tuinieren was, ‘keek ik omhoog en er was een subtiel gevoel dat “ik” er niet was… Met dat plotselinge wegvallen van het “ik” werd alles duidelijk en hoefde er niets meer begrepen te worden.’ Toen de ervaring was weggeëbd, werd hem duidelijk dat ‘heel mijn leven en spirituele zoektocht plaatsvond als een spel in Bewustzijn… Deze herkenning van mijn ware natuur was niet met welke gebeurtenis dan ook verbonden. Het was duidelijk dat een gebeurtenis van welke aard dan ook gemakkelijk tot verwarring kan leiden als hij plaatsvindt zonder helderheid, dat wil zeggen, zonder dat het “ik” en het gedachtenverhaal doorzien worden.’


In juni 2014 overleed Nathan Gill onverwacht op 53-jarige leeftijd. Helderheid is het belangrijkste boek dat hij heeft nagelaten.

VAN DEZE AUTEUR

© Copyright - Uitgeverij Samsara