Iedereen een kroon

Essays in tijden van onzekerheid

Charles Eisenstein

ISBN: 978 94 93301 59 7
NUR: 730
Prijs: € 24,99
Uitvoering: paperback met flappen
Formaat: 13,5 x 21 cm
Omvang: ca. 288 pagina’s
Oorspronkelijke titel: The Coronation: Essays from the Covid Moment
Vertaling: Ton Maas
Omslagontwerp: Hester van Toorenburg
Verschijnt: najaar 2023
 

Iedereen een kroon maakt op heldere wijze duidelijk welke vraag juist nu van vitaal belang is: wat voor wereld kiezen we?

Hoe kunnen we opnieuw zin en betekenis geven aan ons leven na de donkere periode die achter ons ligt, een periode van hoop en afzondering, moed en tegenstellingen, isolement en hereniging?

Charles Eisenstein, sociaal filosoof en bestsellerschrijver, reikt met deze indringende essays stof tot nadenken aan en helpt ons daarmee opnieuw zin en betekenis te geven aan ons leven in een wereld die ingrijpend veranderd is. Hij beschrijft de teloorgang van het oude normaal, van de werkelijkheid zoals we die kenden en zelfs van onze oude mythologie. Ook al zijn we inmiddels in rustiger vaarwater beland, deze essays – allemaal met een nieuw voorwoord – hebben niets aan relevantie ingeboet. Juist nu we kunnen overzien wat covid allemaal heeft aangericht, hebben we de kans om een wereld te creëren die mooier, meer heel en gezonder is.

‘Er zijn momenten in onze geschiedenis waarop
het menselijk bestaan in al zijn fragiele schoonheid, hangend aan een zijden draad op een kantelpunt in de evolutie, perfect wo’rdt verwoord. Iedereen een kroon is zo’n moment.

— Zach Bush, arts interne geneeskunde, endocrinologie en hospicezorg