Anthony de Mello, een bloemlezing

William Dych S.L.

ISBN: : 978-90-77228-51-7
NUR: 728
Prijs: € 24,99
Uitvoering: paperback
Formaat: 125 x 200 mm
Omvang: 232 pagina’s
Oorspronkelijke titel:  Anthony de Mello, selected writings
Vertaling:  Prema van Harte
 

Anthony de Mello was een jezuïet en werd door zijn vele boeken en spirituele conferenties bekend over de hele wereld.

Hij combineerde de wijsheid van het Oosten met die van het Westen en gebruikte verhalen en parabels uit beide tradities om zijn lezers en toehoorders op de aanwezigheid van God, of Bewustzijn, te wijzen.
Hij kreeg echter ook kritiek. Met name van het Vaticaan, omdat hij vond dat veel religies door hun regels en overtuigingen een echt contact tussen de mens en het goddelijke juist belemmeren.

In de uitgebreide en inhoudelijke inleiding bij deze mooie bloemlezing beschrijft William Dych S.J., de samensteller van deze bundel, onder andere hoe het gedachtegoed van Anthony de Mello (1931-1987) zich heeft ontwikkeld en wat voor een invloed hij op de mensen om hem heen heeft gehad. Tevens vertelt hij hoeveel belang de Mello hechtte aan eenvoudige parabels en verhalen om de mensen duidelijk te maken waar het hem om ging: het goddelijke herkennen in het alledaagse.

‘Een verfrissende benadering van christelijke spiritualiteit, waardoor de valkuilen, hoe goed bedoeld soms ook, van geïnstitutionaliseerde religies duidelijk worden.’

‘Het [boek] bevat een aantal van de beste teksten uit enkele van zijn beste boeken. Als je een fan bent van Anthony de Mello – zelf heb ik bijna alles gelezen wat hij heeft geschreven – en je wilt zijn wijsheid met anderen delen, dan is dit een heel goed boek om je vrienden met zijn gedachtengoed te laten kennismaken.’

Lezersreacties op amazon.com

Uit het boek:

Tot stilte komen

Het fanatisme van één oprechte gelovige die denkt dat hij de wijsheid in pacht heeft, veroorzaakt meer kwaad dat de gezamenlijke inspanning van tweehonderd schurken. Het is angstaanjagend om te zien wat oprechte gelovigen doen omdat ze denken dat ze het weten. Zou het niet geweldig zijn als we een wereld hadden waarin iedereen zegt: ‘We weten het niet’? Dat was in ieder geval een enorme barrière minder. Zou dat niet heerlijk zijn?

Een man die blind geboren is, komt bij me en vraagt: ‘Wat is dat nu, groen?’ Hoe beschrijf je de kleur groen aan iemand die blind geboren is? Je gebruikt analogieën. Dus ik zeg: ‘De kleur groen is zoiets als zachte muziek.’ ‘Oh,’ zegt hij, ‘als zachte muziek.’ ‘Ja,’ zeg ik, ‘kalmerende en zachte muziek.’

Dan komt er een tweede blinde man bij me en vraag: ‘Wat is de kleur groen?’ Ik zeg dat het is als zacht satijn, dat het heel zacht en kalmerend aanvoelt. De volgende dag zie ik dat de twee blinde mannen elkaar met flessen op de kop slaan. De ene zegt: ‘Het lijkt op zachte muziek’; de ander zegt: ‘Het lijkt op zacht satijn.’ En zo gaat het verder. Geen van beide weet waar hij het over heeft, want als ze dat wel deden, zouden ze hun mond houden. Zo erg is het (…)

Het feit is dat je omringd bent door God en dat je God niet ziet, omdat jij ‘weet’ van God. De laatste barrière om God te kunnen zien is je idee van God. Je loopt God mis omdat je denkt dat je het weet. Dat is het afgrijselijke van religie. Dat is wat de evangeliën zeggen, dat religieuze mensen ‘wisten’, en Jezus daarom uit de weg ruimden. De hoogste kennis van God is God te kennen als onkenbaar.