Bronnen van Yoga

Drie klassieke teksten over yoga en bevrijding

Wim van de Laar

ISBN: 978 94 93301 86 3
NUR: 728
Prijs: € 39,90
Uitvoering: hardcover
Formaat: 15,6 x 23,6 cm
Omvang: 468 pagina’s
Omslag: Erik Thé
 

Yoga is een wereldwijd fenomeen. Veel mensen ‘doen’ het. Een nadeel van al die populariteit is dat het oorspronkelijke oogmerk van yoga uit zicht kan raken. Dat oogmerk – Vrijheid – is hét onderwerp van Bronnen van Yoga. In dit boek zijn drie bronteksten van yoga verzameld: de Bhagavad Gītā, de Sāmkhya Kārikā van Īshvarakrishna en de Yoga Sūtra van Patañjali.

Deze klassieke teksten spreken over yoga als een bevrijdingsweg. Ze wijzen je op wat je werkelijk bent: ongehinderd, puur Bewustzijn. Voor de yogī die ontwaakt in zijn ware Zelf, eindigt daarmee alle lijden: hij verlost zich van de uit onwetendheid geboren ‘persoon’. De methoden die daartoe worden aangereikt zijn verschillend. Waar de Gītā naast kennis (jñāna) de nadruk legt op overgave aan God (bhakti) en handelen (karma) in de wereld, spreekt de Yoga Sūtra eerder over de totale verstilling van het denken (nirodha-samādhi). De Sāmkhya Kārikā is van belang omdat die het theoretische kader schenkt waar de andere twee teksten deels op gebaseerd zijn. Uniek aan Bronnen van Yoga is het feit dat een deel van de teksten voor het eerst in het Nederlands verschijnt. Dat geldt niet alleen voor de Sāmkhya Kārikā en het bijgevoegde commentaar van Vyāsa op de Yoga Sūtra, maar ook voor de Gītā, die is uitgebreid met een vijftigtal verzen uit ‘afwijkende’ edities.

De uitgebreide toelichtingen op de drie bronteksten vormen een rijke aanvulling op het geheel. Naast aandacht voor de klassieke commentaren komen hierin ook hedendaagse bevindingen ruim aan bod. Dit maakt Bronnen van Yoga tot een veelzijdig en belangwekkend boek.

In de media

Bronnen van Yoga in de Trouw

Recensie

Nico Voskamp

Nauwelijks in woorden te vatten

De kristalheldere titel laat niets aan duidelijkheid te wensen over. We gaan iets lezen over de bronnen van Yoga, en wel aan de hand van de drie daarover handelende bronnen uit de oudheid. Dat zijn de Bhagavad Gità, de Sàmkhya Kàrikà en de Yoga Sùtra (met het commentaar van Vyàsa).