Choose Again

Vrijheid in zes stappen
Verbeter al je relaties en transformeer je leven

Diederik Wolsak

ISBN: 978-94-92995537
NUR: 728
Prijs: € 24,99
Uitvoering: paperback
Formaat: 12,5 x 20 cm
Omvang: ca. 220 pagina’s
Oorspronkelijke titel: Choose Again
Vertaling: Egbert van Heijningen
 
Al meer dan twintig jaar transformeert Diederik Wolsak mensenlevens met het 6-stappenplan van Choose Again.

In dit boek vertelt de auteur het verhaal van zijn levensreis, van zijn kindertijd in het Jappenkamp tot en met de oprichting van een retraitecentrum in Costa Rica. Terwijl hij zichzelf transformeerde van een zelfdestructieve bullebak vol zelfhaat tot een uitzonderlijk begiftigd therapeut, ontwikkelde hij het proces dat de ommekeer in zijn leven betekende – en dat ook in het leven van de lezer kan zorgen voor immens meer vreugde en rust.

Personen die werken met het 6-stappenplan van Choose Again beleven minder stress en meer vreugde. Het verbetert je relaties en transformeert je leven. Niet voor even, maar structureel. Deze eenvoudige, maar therapeutisch grondige methode, is nu voor iedereen beschikbaar. Grijp deze kans en ontdek een dieper gevoel van geluk dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden.


Recensie

Overtuiging zoekt bewijs

‘Gevoelens van verdriet en pijn komen nooit voort uit een feit, maar hebben alles te maken met jouw interpretatie van een gebeurtenis. Wanneer je dit inziet en durft te accepteren is de eerste stap naar verandering gezet. Wat overblijft is een diepe gemoedsrust en een waar gevoel van liefdevolle eenheid met alles en iedereen. Dit kun je bereiken door het volgen van het 6 stappenplan.

Diederik Wolsak is de oprichter van het Choose Again Attitudinal Healing Center (Vancouver, Canada en Costa Rica). Hij ontwikkelde een methode, bestaande uit 6 stappen om ons eraan te herinneren dat de kern van ons wezen liefde is. De principes en richtlijnen komen voort uit Een Cursus in Wonderen (ECIW). Lezers hoeven geen kennis te hebben van deze spirituele leerweg om met Wolsak’s methode aan te slag te kunnen gaan. Door zijn heldere schrijfstijl met dito uitleg, gecombineerd met wat discipline van de lezer, is het voor een breed publiek toepasbaar om voor eens en altijd kernovertuigingen uit het verleden te elimineren.

Wolsak zag het levenslicht in 1942. Hij is de zoon van Nederlandse ouders en groeide deels op in Jakarta in een Jappenkamp. Al op jonge leeftijd ontwikkelde hij noodgedwongen een verdedigingsmechanisme dat hem beschermde tegen de verschrikkingen uit zijn jeugd. Deze vertelling over zijn jonge jaren is zo overweldigend dat de nieuwsgierigheid ogenblikkelijk gewekt is: als het iemand met zo’n afschuwwekkend verleden lukt om hardnekkige overtuigingen uit de weg te ruimen, waarom zou het mij dan niet lukken? Zijn relaas spoort de lezer aan om in beweging te komen, want zo zegt hij: ‘niets van wat er (in je jeugd) gebeurd is heeft de kracht om ons een leven lang gevangen te houden’.

Letterlijk stap voor stap toont Wolzak zijn benadering. Hij doet dit op een rustige, opbouwende manier. De hoofdstukken beginnen met een citaat en eindigen met een samenvatting. Treffende ervaringsverhalen worden afgewisseld met uitleg over de ontmanteling van kernovertuigingen. Samen met Wolzak pak je de oorzaak aan, niet de symptomen. Alle 6 stappen krijgen een eigen hoofdstuk toebedeeld met als resultaat dat je bij de laatste stap onderdeel van de Eenheid bent geworden. Ik zeg niet dat het makkelijk is; enige vorm van discipline, oefening en alertheid is absoluut noodzakelijk.

Beter dan Gerald Jampolsky, auteur van Liefde is angst laten varen, het in het voorwoord zegt kan ik het niet verwoorden: ‘Als er iets is in jouw leven dat niet goed functioneert, als jij een leegte ervaart, een gebrek aan zingeving, als je angst voelt en maar niet kunt ophouden met piekeren, als jij je verleden als pijnlijk ervaart en bang bent voor je toekomst, en als jij een punt in je leven hebt bereikt waarop je tegen jezelf zegt: ‘Dat moet toch beter kunnen’, dan is dit boek voor jou.’ Als je Choose Again gelezen hebt, heb je niks anders meer nodig. Je bent de betere versie van jezelf geworden, zonder een zweem van zweverigheid.’

Hebban.nl – Marjan van Druenen – mei 2020

Recensie

NDB Biblion

Verdriet dat blijft hangen, onbegrijpelijke boosheid, interpersoonlijke problemen – mensen zien dit vaak als patronen die bij hen horen. Patronen die de basis vormen voor onbevredigende keuzes. De auteur is grondlegger van het Choose Again Attitudinal Healing Center in Vancouver. Zijn eigen veelbewogen leven vormde de basis voor zijn Choose Again-methode. Centraal daarin staan kernovertuigingen die mensen over zichzelf hebben en die gebaseerd zijn op de foutieve interpretatie van vroege ervaringen. Wolsak ontwikkelde met zijn programma een hulpmiddel om deze onbewuste, diepgewortelde overtuigingen boven water te krijgen. De zes stappen waarin dat gebeurt, worden uitgebreid beschreven en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Wanneer mensen op deze manier leren vanuit zichzelf te leven en hun eigen keuzes te maken, hoeven ze niet meer te denken slachtoffer te zijn van de omstandigheden, maar kunnen ze zelf de regie nemen. Tot slot vinden we een breed scala aan praktische toepassingen van dit zesstappenplan. Het boek is voorzien van enkele bijlagen, waaronder een lijst van aanbevolen literatuur. Interessant voor lezers
met een achtergrond in therapie en healingtechnieken.

recensent: Drs. N.P. Aders – juli 2020

NDB Biblion publiceert aanschafinformaties (korte besprekingen) over recent verschenen boeken.
Deze spelen een belangrijke rol bij de selectie in de Nederlandse openbare bibliotheken.