CoBrA on the canal

Esther Schreuder

ISBN: 978-94-91411-15-1
NUR: 728
Prijs: € 38,99
Uitvoering: hardcover/ full colour
Formaat:  240 x 288 mm
Omvang: 216 pagina’s
Oorspronkelijke titel: Cobra aan de gracht
 

Het Ambassade Hotel aan de Herengracht in Amsterdam herbergt al jaren een grote kunstcollectie. Eigenaar en verzamelaar Wouter Schopman heeft een bijzondere passie voor de CoBrA beweging en verzamelde in de loop van de jaren honderden kunstwerken van deze roemruchte kunstenaarsbeweging.

Kunsthistoricus Esther Scheuder kwam dat ter ore en zij besloot op een dag het Ambassade Hotel binnen te stappen. Zij trof daar inderdaad een bijzondere collectie aan van deels onbekende werken van Theo Wolvecamp, Corneille, Karel Appel, Asger Jorn, Anton Rooskens, Lucebert, Hugo Claus, Mogens Balle en vele anderen.

Een collectie van een verzamelaar laat een persoonlijke visie zien. Een gepassioneerde verzamelaar ziet andere dingen in de kunstwerken dan een conservator van een museum. Mede daardoor laat deze verzameling ‘nieuwe’ Cobrapaden zien die afwijken van de geschiedschrijving en de interpretatie in de kunsthistorische standaardwerken.

Na overleg met Wouter Schopman werd besloten de collectie te beschrijven. De nadruk ligt daarbij op wat de kunstenaars over zichzelf en over elkaar hebben gezegd. Dit om zo goed mogelijk hun karakters te schetsen en hun visies in hun eigen woorden te laten horen.

The Ambassade Hotel on the canal named Herengracht in Amsterdam has, for many years now, housed a large collection of art. Hotelier and art collector Wouter Schopman is particularly passionate about the CoBrA art movement and down the years he has built up a collection of hundreds of works of art belonging to this renowned movement.

Esther Schreuder, an art historian, heard about this and, one day, she decided to visit the Ambassade Hotel and take a look. What she found was, indeed, a special collection that included some of the lesser well-known works by Theo Wolvecamp, Corneille, Karel Appel, Asger Jorn, Anton Rooskens, Lucebert, Hugo Claus, and Mogens Balle to name just a few.

A collection by an art collector reveals a personal vision. A passionate art collector sees other things in the artworks than a curator in a museum. This is one of the reasons why this collection shows ‘new’ avenues of Cobra that differ from historiography and the interpretations in standard art history books.

Following a discussion with Wouter Schopman, a decision was taken to make a written description of the collection. It would emphasise what the artists had said about themselves and about each other. The aim was to sketch their characters as well as possible, and to hear what they said about their own visions in their own words.