De Bhagavad Gita

Sri Ramesh S. Balsekar

ISBN: 978 94 93301 33 7
NUR: 739
Prijs: € 19,99
Uitvoering: gebonden
Formaat: 12,5 x 20 cm
Omvang: ca. 120 pagina’s
Oorspronkelijke titel:  The Bhagavad Gita. A Selection
Vertaling: Justus Kramer Schippers
Omslagontwerp: Hester van Toorenburg
Verschijnt:  februari 2023
 

Aan de hand van een vijftigtal verzen uit de Bhagavad Gita maakt Sri Ramesh S. Balsekar duidelijk dat het ego door misleiding meent een zelfstandig handelend persoon te zijn.

Zelfbeschikking en vrije wil zijn een illusie. Deze selectie uit de Bhagavad Gita is een heldere instructie voor hoe in vrede en harmonie het leven te leven.

‘Vergeet alles wat je hebt gehoord en onthoud één ding: Bewustzijn is alles wat is, doordrongen in het kleinste deeltje van het universum. Hoe zou je moeten handelen in deze wereld? Wees er alleen maar van overtuigd dat jij slechts een instrument bent, een machine die door Bewustzijn wordt bediend om die acties voort te brengen zoals het Bewustzijn gepast acht. Als je hiervan werkelijk overtuigd bent, dan betekent dat ware overgave aan Bewustzijn. Geef je op deze wijze over, en dan kun je handelen en je leven leiden op elke manier die je goeddunkt.’