De Bhagavad Gita

Sri Ramesh S. Balsekar

ISBN: 978 94 93301 33 7
NUR: 739
Prijs: € 20,99
Uitvoering: gebonden
Formaat: 12,5 x 20 cm
Omvang: ca. 120 pagina’s
Oorspronkelijke titel:  The Bhagavad Gita. A Selection
Vertaling: Justus Kramer Schippers
Omslagontwerp: Hester van Toorenburg
 

Dit boek bevat een selectie van een vijftigtal verzen uit de Bhagavad Gita, aan de hand waarvan Sri Ramesh S. Balsekar duidelijk maakt dat het ego door misleiding een zelfstandig handelend persoon meent te zijn. Zelfbeschikking en vrije wil zijn een illusie. Deze selectie uit de Bhagavad Gita is een heldere instructie voor hoe in vrede en harmonie het leven te leven.

‘Vergeet alles wat je hebt gehoord en onthoud één ding: Bewustzijn is alles wat is, doordrongen in het kleinste deeltje van het universum. Hoe zou je moeten handelen in deze wereld? Wees er alleen maar van overtuigd dat jij slechts een instrument bent, een machine die door Bewustzijn wordt bediend om die acties voort te brengen zoals het Bewustzijn gepast acht. Als je hiervan werkelijk overtuigd bent, dan betekent dat ware overgave aan Bewustzijn. Geef je op deze wijze over, en dan kun je handelen en je leven leiden op elke manier die je goeddunkt.’

Recensie

‘De inleiding van het boek is prachtig geschreven en nodigt meteen uit om vol overgave het boek in te duiken.

Ieder hoofdstuk begint met een korte tekst uit de Bhagavad Gita. Onder de tekst staat een toelichting die in begrijpelijke taal geschreven is. De combinatie tussen de teksten en de uitleg zorgt ervoor dat je als lezer veel dieper de essentie in kunt duiken. Je gaat nadenken over wat er nu echt gezegd wordt.

Tijdens het lezen word je meerdere malen geconfronteerd met je eigen denken en uitgenodigd om bepaalde illusies te doorbreken. Je komt er gaandeweg achter dat er soms best wel wat zelfopgelegde illusies zijn die wij als mens creëren. Het boek laat je zien dat je bepaalde aspecten ook vanuit een ander perspectief kunt interpreteren.

Hoewel de toelichting en de onderwerpen helder uitgelegd worden, kan dit de lezer soms ook beperken. Het is de kunst om zelf, naar aanleiding van dat wat je leest, de diepere essentie van de kern te ontdekken. Je kunt bepaalde dingen op meerdere manieren interpreteren. Persoonlijk vond ik het een leuke uitdaging om sommige hoofstukken meer uit te diepen en de diepere essentie te onderzoeken.’

Sarah de Groot op hebban.nl – juni 2023

Recensie

‘In de Bhagavad Gita (’s Heren Lied) staan de leringen die Krishna aan Arjuna geeft op het moment vlak voor de grote veldslag tegen zijn bloedverwanten, leraren en vrienden. Arjuna raakt vertwijfeld bij het zien van zijn tegenstanders. Hij wil de oorlog niet meer. In plaats daarvan ontwikkelt zich een gesprek tussen Arjuna en Krishna, de Heer’. De pas uitgekomen ‘Bhagavad Gita’ van uitgeverij Samsara bevat een selectie van 28 vragen en antwoorden van Arjuna en Krishna, die opnieuw zijn geredigeerd door Sri Ramesh S. Balsekar. Elk hoofdstuk bevat een vraag van Arjuna met een antwoord van Krishna. De uitleg is helder en eigentijds. En dat niet alleen, het is volledig toepasbaar in het dagelijkse leven. Het weten dat Krishna zelf de boodschapper is, maakt dit epos tot een heilig boek. Als we het lezen en herlezen en dit vele keren doen met een open mind en open hart, zal dit ons zeker helpen onze idealen te verwerkelijken. Ramesh S. Balsekar (1917-2009) was een leerling van Sri Nisargadatta Maharaj. Vanaf zijn vroege jeugd voelde hij zich aangetrokken tot de advaita Vedanta en met name tot het non-dualistische onderricht van Ramana Maharishi en Wei Wu Wei. Hij studeerde aan de London School of Economics en maakte carrière in het bedrijfsleven. Tien jaar lang was hij de CEO van de Bank of India in Bombay, tot hij in 1977 als 60-jarige met pensioen ging.’

Latifa Knoop – Soefiegedachtes juni 2023