De mythe van het verwende kind

Vraagtekens bij het geijkte denken over kinderen en opvoeding

Alfie Kohn

ISBN: 978-94-92995551
NUR: 850
Prijs: € 25,99
Prijs e-book: € 13,99
Uitvoering: paperback
Formaat: 15 x 23 cm
Omvang: ca. 260 pagina’s
Oorspronkelijke titel: The Myth of the spoiled Child
Vertaling: Minou op den Velde
Op de een of andere manier zijn een aantal diep conservatieve veronderstellingen over kinderen – hoe ze zijn en hoe ze moeten worden opgevoed – ingebed in de conventionele wijsheid in onze samenleving. Ouders worden ervan beschuldigd zowel tolerant als overbezorgd te zijn, niet bereid grenzen te stellen en bang om hun kinderen te laten falen.

In De mythe van het verwende kind ontkracht Alfie Kohn systematisch deze overtuigingen – niet alleen door uitdagende onjuiste beweringen aan de kaak te stellen, maar ook de verontrustende ideologie blootleggend die eraan ten grondslag ligt. Klachten over veeleisende ouders en verwende kinderen zijn nauwelijks nieuw. Hij laat zien dat daarvoor geen bewijs is, laat staan dat het vaker voorkomt dan in vorige generaties. De belangrijkste bedreiging voor de ontwikkeling van een gezond kind wordt gevormd door opvoeding die te controlerend is in plaats van te toegeeflijk.

‘Kohn levert wederom geen half werk: hij laat zien dat er overweldigend bewijs is tegen de stelling dat kinderen van tegenwoordig zo verwend zijn, en ouders zo toegeeflijk. Het antwoord op deze vraag is luid en duidelijk: nee.’
– Joyce van den Bogaard, pedagogische denktank Nivoz

‘Dit boek is een verhelderende, goed geïnformeerde en doorwrochte analyse van de vele onjuiste en vijandige beweringen die worden gedaan over de ouders en kinderen van tegenwoordig. Hij laat zien dat deze mythen niet alleen elke grond missen, maar ook schadelijk zijn. Vervolgens gaat hij een stap verder en biedt een positieve visie op het ouderschap in onze tijd, door ‘te werken met’ onze kinderen in plaats van dingen ‘tegen ze’ te doen. Een visie die aandacht verdient.’
– Jeffrey Jensen Arnett, coauteur van When Will My Grown-Up Kid Grow up?

‘De analyse van Kohn is scherpzinnig, geestig en plezierig om te lezen. Op een manier die mij doet denken aan Voltaire, schenkt Kohn ons heldere en diepzinnige maatschappijkritiek over een onderwerp van groot belang voor deze tijd.’
– William Crain, auteur van Reclaiming Childhood

‘Een goed gedocumenteerd en belangrijk tegengeluid voor alle dwaasheid… Een must-read voor ouders die geven om hun kinderen.’
– Seth Godin, auteur van Stop Stealing Dreams

Recensie

NDB Biblion

In de huidige maatschappij lijkt er onder ouders en professionele opvoeders een door de media aangestuurde angst te zijn om kinderen te verwennen. Media schetsen een beeld van toegeeflijke ouders die weigeren grenzen te stellen en nee te zeggen, die overmatig beschermend zijn en die zo een generatie kweken die zelfdiscipline mist, een overschot aan zelfwaarde heeft en sturing mist. Maar zijn ouders wel toegeeflijk en kinderen verwend, wat is overmatig opvoeden, komt het echt zo vaak voor en wat is het psychologisch belang van eigenwaarde? Dit boek nodigt je uit met frisse blik te kijken naar de gebruikelijke aannames over kinderen en hun opvoeding. De Amerikaanse auteur en docent deed onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en gedragswetenschappen, zijn kritiek op algemeen geaccepteerde Amerikaanse gebruiken maakt hem controversieel. Door de grote verschillen tussen Amerika en Nederland wat betreft media, onderwijs en opvoeding zijn niet alle beschreven situaties voor ons herkenbaar. Een goed onderbouwd, kritisch en vooral theoretisch boek waar je echt voor moet gaan zitten.

recensent: Mariëlle Zee – juli 2020

NDB Biblion publiceert aanschafinformaties (korte besprekingen) over recent verschenen boeken.
Deze spelen een belangrijke rol bij de selectie in de Nederlandse openbare bibliotheken.