Elegante eenvoud

Ecologische en spirituele beginselen van een eenvoudig leven

Satish Kumar

ISBN: 978 94 93228 39 9
NUR: 728
Prijs: € 25,99
Uitvoering: paperback
Formaat: 12,5 x 20 cm
Omvang: ca. 224 pagina’s
Omslagontwerp: Joyce Zethof
Oorspronkelijke titel: Elegant Simplicity
Vertaling: Ronald Hermsen
 

Elegante eenvoud is een begrijpelijke en samenhangende levensfilosofie, die de eenvoud van leven, denken en geest met elkaar verbindt. In dit boek brengt Satish Kumar vijf decennia van reflectie en wijsheid samen tot een leidraad voor iedereen.

Aan bod komen:
* De ecologische en spirituele beginselen van een eenvoudig leven
* Het afleggen van zowel materiële ‘spullen’ als psychische ballast
* Het openen van je geest en hart voor de diepe waarden van relaties
* De inbedding van eenvoud in alle aspecten van het leven
* Het samenbrengen van wetenschap en spiritualiteit voor een samenhangend wereldbeeld

Elegante eenvoud is een boek voor iedereen die uit de onverbiddelijke tredmolen van concurrentie en consumptie wil stappen en liever kiest voor een leven dat de ecologische integriteit van de aarde, sociale gelijkheid en rust en geluk in het persoonlijk leven vooropstelt.

In oktober 2021 werd Satish Kumar geïnterviewd door Lidewij Edelkoort, tijdens The World Hope Forum Book Club.
Je kunt het interview hierboven bekijken.

Recensie

Een ander boek is van de hand van Satish Kumar en draagt de titel Elegante eenvoud, ecologische en spirituele beginselen van een eenvoudig leven. Indrukwekkend, omdat het uitgaat van een diep doorleefde spirituele praktijk. Begonnen als jaïn-monnik ondernam de auteur begin jaren zestig als pelgrim, zonder één cent, een twee jaar durende vredes-voettocht van maar liefst 13.000 kilometer naar de hoofdsteden van de toenmalige kernmachten. Daarna vestigde hij zich in Engeland als uitgever van Resurgence Magazine, een inmiddels gezaghebbend ecologisch tijdschrift. Zijn motto was kort en goed: ego scheidt en eco verbindt; nog beter uitgedrukt in drie woorden die volgens Kumar de tijdgeest weergeven: bodem, ziel en samenleving. Bodem als metafoor voor alle ecologische en natuurlijke relaties, ziel als trefwoord voor die verbinding (‘alles is bezield’) en een samenleving op menselijke maat als spirituele noodzaak. ‘Holistisch denken brengt bodem, ziel en samenleving samen als drie aspecten van één groot geheel. Dit is de drie-eenheid voor onze tijd.’ Aldus Kumar. Op pagina 184 zegt hij iets interessants over de Boeddhistische Hartsoetra. De slotpassage ‘Gate Gate, paragate, parasamgate, bodhi svaha’ vertaalt hij als: Gegaan, gegaan, overgegaan, volledig overgegaan, naar ontwaken.’ En hij vervolgt: ‘Door diep zien lost de oppervlakkige wereld op. De authentieke wereld, de echte werkelijkheid verschijnt. Op dat moment schittert de eenheid van geest en materie. Dit diep zien maakt een einde aan gebrokenheid en verdeeldheid.’ Dit pleidooi voor bewust en eenvoudig leven is buitengewoon lezenswaardig, zeer toegankelijk geschreven en heel herkenbaar.

Dick Verstegen op boeddhistischdagblad.nl – juli 2022

Recensie

NDB Biblion

Een boek over geluk, rust en levenskunst. In ‘Elegante eenvoud’ brengt Satish Kumar, voormalig monnik, vijf decennia van reflectie en wijsheid samen tot een leidraad voor mensen die uit de hedendaagse tredmolen willen stappen en kiezen voor meer rust en ecologische integriteit. Vriendelijk en integer geschreven, met persoonlijke passages. Voor lezers met interesse in zelfverwerkelijking en ecologisch verantwoord leven.

mei 2022

NDB Biblion publiceert aanschafinformaties (korte besprekingen) over recent verschenen boeken.
Deze spelen een belangrijke rol bij de selectie in de Nederlandse openbare bibliotheken.