Fata Persona

Bevrijding uit de ik-illusie

Erik van Zuydam

ISBN: 9789493228306
NUR: 728
Prijs: € 25,99
Uitvoering: hardcover
Formaat: 12,5 x 20 cm
Omvang: ca. 304 pagina’s
 

Het spirituele pad is niet een reis met een eindbestemming,

het is een eindeloze vicieuze cirkel.

Zoeken leidt niet tot vinden, het leidt tot nog meer zoeken.

 

Als de droom van het persoonlijke zelf wegvalt, verdwijnt ook de problematiek die daar onlosmakelijk mee verbonden is. Het denkbeeldige individu voelt zich afgesneden van het leven en voelt daardoor een fundamenteel gemis. Dit resulteert in een zoekbeweging, een verlangen om terug te keren naar de oorspronkelijke toestand van compleet zijn. Maar wat het individu ook doet om het beoogde doel te bereiken, het zal nooit vinden wat het zoekt, want de zoeker is een gedroomd personage en zal nooit kunnen ontwaken uit de droom. Hij ís de droom.

Het einde van de droom is het einde van de fictieve persoon. Daarmee valt het zoeken naar iets anders dan wat er nu is spontaan weg. Dat is waar de zoeker het diepst naar verlangt: zijn eigen afwezigheid. Wat overblijft, is simpelweg dit, wat er nu is, zonder het idee dat er iets zou moeten veranderen om compleet te zijn. De compleetheid is er al, ze ligt verscholen in alles wat er nu is.

Recensie

NDB Biblion

Uitzonderlijk helder geschreven boek over non-dualiteit: de spirituele, oorspronkelijk zen-boeddhistische, stroming die stelt dat een ‘persoonlijk zelf’ of het ego, niet je werkelijke ‘Zijn’ is. Erik van Zuydam is niet heel bekend. Dit boek is een verdere uitwerking van zijn eerdere boek ‘De ontdekking van het Nu (2010). Het boek telt 26 hoofdstukken die elk een bewerking zijn van zijn lezingen, waarin hij reageert op levensvragen van deelnemers. Dit zijn vragen en gevoelens waar mensen mee worstelen. De bespiegelingen en antwoorden op deze vragen zijn bijzonder verhelderend en knap beschreven. Elk hoofdstuk sluit af met twee of drie inspirerende stellingen van ca. zes regels. Dat zijn werkelijk juweeltjes. Een mooi, eenvoudig, niet pretentieus, maar zeer inspirerend boek. Het vereist wel dat de lezer geïnteresseerd is in spiritualiteit en non-dualiteit. Voor die lezersgroep een erg interessant en boeiend boek.

Ir. C.M. van Luijk | februari 2022

NDB Biblion publiceert aanschafinformaties (korte besprekingen) over recent verschenen boeken.
Deze spelen een belangrijke rol bij de selectie in de Nederlandse openbare bibliotheken.

Na al een behoorlijk aantal boeken over non-dualiteit te hebben gelezen kon ik het toch niet laten om dit heel mooi vormgegeven boek ook nog aan te schaffen. Fata persona is een mooie titel die heel beknopt weergeeft waar het hier steeds weer opnieuw om gaat; de ontmaskering van het denkbeeldige ik. Daarbij opgeteld de prachtige coverfoto met het doorzichtige silhouet in de woestijn maakt lezen bijna overbodig.

Maar ook aandachtig lezen loont, want de teksten zelf hebben een oer-Hollandse nuchterheid en de vragen die aan het begin van elk hoofdstuk worden gesteld zijn direct herkenbaar als relevant voor het moderne leven van alledag; we wonen tenslotte niet allemaal op een berg in India.

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal korte stukjes tekst waarvan ik deze heel treffend vond: “Het lijkt alsof onze gedachten ons niet met rust kunnen laten, maar de waarheid is dat wij onze gedachten niet met rust kunnen laten.”

Dit is zeker geen verontrustend boek om je ruw wakker te schudden uit je illusies, maar meer één van de subtiele hint, die mettertijd steed beter herkend zal worden.

lezersrecensie – november 2021

‘Eriks benadering is even radicaal als eenvoudig. Het is een voortdurende verwijzing naar en herinnering aan dat wat niet te benoemen of te grijpen valt; alle verhalen daaromheen interesseren hem niet werkelijk en hij prikt daar graag en met plezier doorheen.’

Retraitedeelnemer