Filosofie van Bewustzijn zonder een object

Een recapitulatie van een transcendent transformatieproces

Franklin Merrell-Wolff

ISBN: 978 94 93228 37 5
NUR: 730
Prijs: € 32,99
Uitvoering: hardcover
Formaat: 12,5 x 20 cm
Omvang: ca. 296 pagina’s
Omslagontwerp: Ivar Hamelink
Oorspronkelijke titel:  Philosophy of Consciousness Without An Object
Vertaling: Justus Kramer Schippers

Een recapitulatie van een transcendent transformatieproces

Filosofie en ervaring van verlichting is een verslag van de transformatie van bewustzijn, dat tijdens het proces geschreven werd. Dit verslag is in 2020 uit het Engels vertaald en uitgegeven door Samsara. Zoals Franklin Merrell-Wolff in zijn voorwoord verklaart: ‘Het verschaft een bijzonder intieme inkijk in het verlichtingsproces maar verliest toch iets van objectieve waarde’.

De tekst had onvermijdelijk de vorm van een stroom aan ideeën, opgetekend op het moment waarop ze opwelden in het bewustzijn, en was niet systematisch van opbouw. Filosofie van Bewustzijn zonder een object is een recapitulatie geschreven na afloop van dit transformatieproces. Veel problemen bleven in zijn eerste werk met opzet onvolledig behandeld, met de bedoeling de gedachten naderhand verder uit te werken. Het huidige boek was bedoeld om de gaten te vullen die opengelaten waren.