Genade

Paperback

Adyashanti

ISBN: 9789492995629
NUR: 728
Prijs: € 19,95
Uitvoering: paperback
Formaat: 12,5 x 20 cm
Omvang: 264 pagina’s
Oorspronkelijke titel:  Falling into grace
Vertaling:  Prema van Harte
 

Wat is de invloed van een ongeconditioneerde geest op de moderne psychotherapie? Wat gebeurt er als therapeuten een ‘heilige spiegel’ zijn voor de essentiële natuur van hun cliënten en niet alleen de inhoud van gedachten, gevoelens en gewaarwordingen reflecteren, maar gewaarzijn zelf?

De auteurs in dit boek kijken met een frisse blik naar de mogelijkheden van psychotherapie en laten zich hierbij inspireren door hun directe ervaring en non-dualistisch onderricht uit oosterse en westerse tradities. De twaalf bijdragen aan dit boek tonen de lezer dat psychotherapie een manier kan zijn om te ervaren dat onze ware natuur ten diepste vrij en vreugdevol is.

De één noemt het een benadering, de ander wijsheid, therapie of inzicht. De doorgewinterde therapeuten Dan Berkow, Stephan Bodian, Dorothy Hunt, Sheila Krystal, Lynn Marie Lumiere, Richard Miller, John Prendergast, John Welwood, Jennifer Welwood en Bryan Wittine onderzoeken samen met de vernieuwende westerse spirituele leraren Adyashanti en Peter Fenner belangrijke kwesties op het raakvlak van psychologie en spiritualiteit vanuit een non-dualistisch gezichtspunt.

Alle auteurs in dit boek beschrijven hun inzichten en ervaringen met non-dualistische wijsheid en psychotherapie op een eigen, unieke manier. Iedere bijdrage belicht een belangrijk raakvlak en samen vormen ze één inspirerend geheel, dat de lezer kan aanzetten zelf op onderzoek te gaan om tot inzicht te komen in de eigen natuur.

‘Een briljante verzameling, een introductie tot de wijsheid van de ongeconditioneerde geest. Een grensverleggend werk, van groot belang voor alle psychotherapeuten die het potentieel van het Zelf willen onderzoeken.’
Stephen Cope, maatschappelijk werker (LICSW), verbonden aan het Kripalu Center for Yoga and Health en auteur van o.a. Authentiek leven, Yoga and the Quest for the True Self en Will Yoga and Meditation Really Change Your Life?

‘Werkelijkheid, Zelf, ongeconditioneerde geest, ontwaken, aanwezigheid, stilte, leegte, zijn, non-dualiteit; als dit woorden zijn die u aanspreken in relatie tot psychotherapie, dan zult u dit boek zeker kunnen waarderen.’

Na veel jaren onderricht geven, viel Adyashanti iets op: het meest transformerende onderdeel van ieder spiritueel onderricht is zijn basis.

Deze worden vaak het gemakkelijkst vergeten, omdat onze geest een natuurlijke neiging tot het complexe heeft. De geest meent dat hoe subtieler en complexer iets is, hoe nauwkeuriger het de werkelijkheid weerspiegelt. Terwijl Adyashanti toch telkens weer merkte: hoe eenvoudiger het onderricht, des te krachtiger het is en des te gemakkelijker transformatie plaatsvindt. Zo is Genade ontstaan. Adyashanti wilde de fundamentele elementen van zijn onderricht helder in boekvorm beschrijven.

Het meest ingrijpende aspect van spiritueel leven is volgens hem het element van genade. Genade is iets wat ons overkomt wanneer we op een of andere manier volledig beschikbaar zijn, wanneer we open van hart en geest worden en bereid zijn de mogelijkheid open te houden dat we misschien niet weten wat we denken te weten. In deze opening van niet-weten, in het voorlopig uitstellen van elke conclusie, kan zich een heel ander element van het leven en de werkelijkheid aan ons voordoen.

Dit is wat Adyashanti ‘genade’ noem. Het is dat moment van ‘aha!’ – een ogenblik van herkenning, wanneer we ons iets realiseren wat we ons eerst niet konden voorstellen.

‘[Adyashanti] legt goed uit hoe je vastzit in je eigen gedachten en ideeën en dat dit lijden veroorzaakt. Hij helpt je om hieruit te komen.’

Lezersreactie op bol.com

‘Dit boek geeft heel mooi en helder de essentie van Adya’s onderricht weer. Een goede introductie tot zijn leer als deze nieuw voor je is, voor wie Adya’s werk al kent is het een verdere verdieping.’

Lezersreactie op amazon.com

Uit het boek:

Toen ik nog een kind was, een jaar of zeven, acht oud, was een van de dingen die ik begon op te merken en te overdenken dat er in de grotemensenwereld al gauw sprake is van lijden, pijn en strijd. Ook al groeide ik op in een betrekkelijk gezond huishouden met liefhebbende ouders en twee zusjes, en eigenlijk een heerlijke en gelukkige jeugd had, zag ik toch veel leed om me heen. Als ik naar de grotemensenwereld keek, vroeg ik me af hoe het kwam dat mensen met elkaar in conflict raakten (…)

Nadat ik dag na dag, week na week, maand na maand, zelfs jaar na jaar had gekeken en geobserveerd, drong het plotseling met een schok tot mij door dat volwassenen geloofden wat ze dachten! Daarom lijden ze! Daarom komen ze met elkaar in conflict. Daarom gedragen ze zich vreemd, op een manier die ik niet begrijp, want ze hechten echt geloof aan de gedachten die door hun hoofd gaan.

Plotseling begreep ik wat er gebeurde wanneer volwassenen met elkaar communiceerden; wat ze in feite mededeelden waren hun gedachten, en ieder mens geloofde dat wat hij dacht werkelijk waar was. Het probleem was dat alle volwassenen andere ideeën hadden over wat de waarheid was, en daarom was hun communicatie een onuitgesproken onderhandeling, een poging elkaar te overtuigen en het eigen denken, de eigen overtuigingen, te verdedigen.

Toen ik steeds weer zag hoe volwassenen geloof hechtten aan hun gedachten, viel me in dat ze gek waren. Nu begreep ik hen: ze waren gek. Het is krankzinnig om de gedachten in je hoofd te geloven. Op een vreemde manier is het nogal een opluchting om dit als kind te ontdekken. Het was een opluchting om tenminste iets te gaan begrijpen van die vreemde wereld van de grote mensen, ook al klopte er volgens mij niet veel van.

Recensie

Tijdschrift InZicht

Dit is het vierde boek van Adyashanti dat in het Nederlands verschijnt. Het is de neerslag van een serie van vijf lezingen in Californië, in de herfst van 2009. Het is Adya opgevallen dat het meest transformerende element van ieder spiritueel onderricht de elementaire principes zijn. De basiselementen van de leer hebben de kracht ons leven te transformeren. Hoe eenvoudiger het onderricht, des te krachtiger het is en des te makkelijker de transformatie plaatsvindt.

Samsara is onderdeel van de Ambassade Groep