In wat voor wereld zullen we leven?

Essays voor een weerbare toekomst

Charles Eisenstein

ISBN: 978 94 93301 59 7
NUR: 730
Prijs: € 24,99
Uitvoering: hardcover
Formaat: 13,5 x 21 cm
Omvang: ca. 253 pagina’s
Oorspronkelijke titel: The Coronation: Essays from the Covid Moment
Vertaling: Ton Maas
Omslagontwerp: Hester van Toorenburg

In wat voor wereld zullen we leven? maakt op heldere wijze duidelijk welke vraag juist nu van vitaal belang is: wat voor wereld kiezen we?

Hoe kunnen we opnieuw zin en betekenis geven aan ons leven na de donkere periode die achter ons ligt, een periode van hoop en afzondering, moed en tegenstellingen, isolement en hereniging?

Charles Eisenstein, sociaal filosoof en bestsellerschrijver, reikt met deze indringende essays stof tot nadenken aan en helpt ons daarmee opnieuw zin en betekenis te geven aan ons leven in een wereld die ingrijpend veranderd is. Hij beschrijft de teloorgang van het oude normaal, van de werkelijkheid zoals we die kenden en zelfs van onze oude mythologie. Ook al zijn we inmiddels in rustiger vaarwater beland, deze essays hebben niets aan relevantie ingeboet. We hebben de kans om een wereld te creëren die mooier, meer heel en gezonder is.

‘Er zijn momenten in onze geschiedenis waarop het menselijk bestaan in al zijn fragiele schoonheid, hangend aan een zijden draad op een kantelpunt in de evolutie, perfect wordt verwoord. In wat voor wereld zullen we leven is zo’n moment.’

— Zach Bush, arts interne geneeskunde, endocrinologie en hospicezorg