Integrale wijsheid en de toekomst van de spiritualiteit

Ken Wilber

ISBN: 978 94 9141 198 4
NUR: 728
Prijs: € 29,99
Uitvoering: gebonden
Formaat: 12,5 x 20 cm
Omvang: ca. 208 pagina’s
Oorspronkelijke titel:  Integral Buddhism and
the Future of Spirituality
Vertaling:  Egbert van Heijningen
 

Hoe ziet de toekomst van religie en spiritualiteit eruit? Hoe kun je
in een tijd van grote ontwikkelingen op het gebied van sociaal bewust- zijn en van een ware revolutie in (neuro)wetenschap en technologie trouw blijven aan de kern van je traditie? Ook bezien vanuit het standpunt dat je tegelijkertijd die leringen wilt integreren in een nieuw raamwerk dat recht doet aan de voortschrijdende wetenschap?

Integrale wijsheid en de toekomst van de spiritualiteit is een intrigerende en optimistische kijk op religie en spiritualiteit van een van de meest toonaangevende filosofen van onze tijd. Wilber onderzoekt niet alleen de wortels van de grote spirituele tradities, maar geeft ook aan hoe deze passen in deze tijd en hoe ze zich verder zullen ontwikkelen.

Ken Wilber geeft aan hoe tradities zich kunnen openstellen voor voortdurende ontwikkeling en verbreding, op weg naar een meer holistische spiritualiteit. Zijn inzichten, die hij in dit boek tevens praktisch toepast op de ontwikkeling van het boeddhisme, zijn relevant voor alle grote tradities en stromingen.

Ken Wilber (1949) is een van de meest gelezen en meest vertaalde Amerikaanse denkers van onze tijd. Zijn theoretische werk vindt praktische toepassingen op uiteenlopende gebieden als duurzaam- heid, psychotherapie, spiritualiteit, onderwijs, bedrijfskunde, genees- kunde, politiek, sport en kunst.

Recensie

‘Religie, dat is toch iets van vroeger? Van oude boeken, versleten dogma’s en muffe gebedsruimten? Bovendien: leidt religie niet tot veel ellende? Tot oorlog en misbruik? Met een blik op de geschiedenis,
valt dat laatste zeker niet te ontkennen. En zoals het er nu voorstaat, dreigt religie bovendien te verworden tot een domein waar alleen de kinderlijken van geest zich nog thuis voelen.
Dat laatste beweert althans de auteur van Integrale wijsheid, de Amerikaanse filosoof Ken Wilber. En deze teloorgang van de georganiseerde spiritualiteit gaat hem aan het hart. Want in de kern bevatten religies wel degelijk veel moois en waardevols.
Wilber pleit daarom voor een update van de grote stromingen, om ze zo ‘inclusiever’ en ‘interspiritueler’ te maken. En om ze, zonder dat hun hart daarbij verloren gaat, met de moderne
wetenschap te verenigen. Aan de hand van het voorbeeld van het boeddhisme,
dat in het verleden al meerdere moderniseringsslagen maakte, geeft hij aan hoe dat in de praktijk zou kunnen. Geenmakkelijk of spannend boek, wel visionair en relevant.’

Tijdschrift Para Visie – Niels Brummelman – maart 2019