Jezus de Mysticus

Adyashanti

Oorspronkelijke titel: Resurrecting Jesus: embodying the spirit of a revolutionary mystic
Vertaling: Prema van Harte
ISBN: 9789492995391
NUR: 728
Prijs: € 25,90
Formaat: 20,8 x 13,3 x 3,7 cm
Uitvoering: paperback
Omvang: 320 pagina’s

In dit ook voor Adyashanti bijzondere boek maken we kennis met Jezus als mystiek revolutionair – of revolutionair mysticus – die ons als een spiegel helpt onszelf beter te zien. Jezus gaat een weg die we allemaal kunnen gaan en wie deze compromisloze en revolutionaire weg gaat, stuit onvermijdelijk op de weerstand van autoriteit en macht.

Adyashanti leest het Jezusverhaal als een mythe, een metafoor. Hij laat de lezer in Jezus, de mysticus zien hoe de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van Jezus parallel lopen met de verschillende fasen van spiritueel ontwaken. Hierbij baseert hij zich op de teksten van alle vier de evangelisten, maar vooral op het evangelie van Marcus, waarin Jezus geportretteerd wordt als een ware revolutionair die de mensen ten koste van alles wilde vertellen wie en wat hij in werkelijkheid was: de ‘zoon van God’, het Bewustzijn waarin alles verschijnt.

Jezus, de mysticus is zowel voor christenen als niet-christenen zeer de moeite waard, omdat Adyashanti Jezus portretteert als een wijsheidsleraar die voorbij plaats, tijd en godsdienst een weg-in-actie naar ontwaken toont. Hierdoor wordt hij veel meer dan de goede schaapherder en ethische en morele prediker waarvoor de kerken hem doorgaans houden. In deze Jezus komen het eeuwige en het menselijke samen. Hij heeft het vermogen om ons wakker te schudden uit onze individuele droom van afgescheidenheid en isolement.

Uit het boek:

Waar het eeuwige en het menselijke elkaar ontmoeten, daar wordt liefde geboren. Daar breekt agape, onbaatzuchtige liefde, door – niet door je menselijkheid te ontvluchten of door te proberen op te lossen in transcendentie, maar door te zoeken waar ze een eenheid vormen. Dat blaast ons leven nieuwe kracht in en maakt ons ontvankelijk voor de aanwezigheid van de christelijke boodschap.

Ik stel me voor dat iedereen wel eens een oude kerk is binnengelopen en onmiddellijk getroffen werd door die kwaliteit van aanwezigheid, die specifieke energetische signatuur die we met het christendom associëren(…)

Wanneer we de christusaanwezigheid ontmoeten, herinnert die ons eraan dat er diep in ons iets is dat onpeilbaar, mysterieus en absoluut, onvoorwaardelijk liefdevol is(…) We hoeven onszelf niet te zien als christenen die de essentie van christus delen, want het is een universele energie, een universeel geschenk dat we allemaal ontvangen.

Recensie

InZicht

 tijdschrift voor non-dualiteit en zelfonderzoek

In dit laatste boek van Adyashanti ontmoeten we Jezus als een spirituele revolutionair, een voorbeeld van verlicht mens-zijn in actie, ver voorbij de begrenzingen van welke godsdienst of theologie ook. Adyashanti laat ons in dit boek zien hoe de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van Jezus parallel lopen met de verschillende fasen van spiritueel ontwaken.