Leef het leven dat je bent

Van verlatenheid, eenzaamheid & angst naar heelheid

Nic Higham

ISBN: 978-94-92995-25-4
NUR: 728
Prijs: € 24,99
Uitvoering: hardcover
Formaat: 12,5 x 20 cm
Omvang: ca. 208 pagina’s
Oorspronkelijke titel:  Living the life that you are
Vertaling:  Ronald Hermsen
 
Als eenzaamheid de grote ziekte van de moderne tijd is, dan is dit hartstochtelijke pleidooi voor zelfliefde, het broodnodige medicijn.
‘Leef het leven dat je bent weeft psychologie, oude wijsheid en eerlijke persoonlijke reflecties samen tot een samenhangend en inspirerend geheel. Ook als je geest niet alle ideeën in dit boek kan bevatten, zal je hart de waarheid ervan voelen.’
– Jeff Foster
De auteur onderzoekt het hedendaagse dilemma rond eenzaamheid. Hij laat zien dat dit wortelt in onze overtuiging dat we allemaal afgescheiden individuen zijn, gebonden aan onze persoonlijke beperkingen. Met behulp van de radicale mindfulness en praktische hulpmiddelen in deze verhelderende gids, leer je om je angsten en overtuigingen te observeren, accepteren en onderzoeken, waardoor je gevoel van verlorenheid en eenzaamheid plaats kan maken voor een liefdevolle staat van verbondenheid met alles en iedereen.

Recensie

NDB Biblion

De Brit Nic Higham ambieert een nieuwe definitie te geven van het begrip ‘eenzaamheid’ teneinde aldus
diens negatieve weerklank om te buigen naar een positieve gewaarwording. Of, zoals de ondertitel duidelijk
maakt ‘Van verlatenheid, eenzaamheid en angst naar heelheid’, in het boek vaak genoemd ‘Zelfherinnering’.
Eenzaamheid mag niet verward worden met ‘alleen zijn’. De auteur is een fervent verdediger van de
‘non-dualiteit’: geen onderscheid tussen hetgeen ons extern overkomt en hetgeen we intern zijn en denken.
Echte vrijheid ontstaat door het aandachtig waarnemen van hetgeen er ‘is’, zowel de prettige als de
onaangename gevoelens. Probeer niets te ontvluchten of te vermijden, maar ‘doorleef’ het, neem vrede met
hetgeen er is. Het boek is geen zelfhulpboek maar eerder een katalysator voor zelfonderzoek op weg naar
‘Gewaarzijn’. ‘Radicale mindfulness’ moet de lezer hierbij helpen. De auteur verstrekt daartoe praktische
oefeningen en bedenkingen, samen met verwijzingen naar gratis website-luisterfragmenten. Een uitgebreide
inleiding en een nuttige literatuurlijst vervolledigen het boek, dat een sterk filosofisch-spirituele inslag heeft.

Marc De Pril – december 2019

NDB Biblion publiceert aanschafinformaties (korte besprekingen) over recent verschenen boeken.
Deze spelen een belangrijke rol bij de selectie in de Nederlandse openbare bibliotheken.

Recensie

‘Als je een boek over non-dualiteit leest, moet je dit niet lezen om meer verstandelijk begrip te krijgen, maar letten op de toon, gevoelens en ruimtelijkheid waarmee de woorden worden gebracht’. Een stukje uit het prachtige voorwoord dat geschreven werd door Scott Kiloby, Amerikaans auteur en internationaal spreker. Het zet de toon voor de rest van het boek.

Brits auteur Nic Higham is counselor, levenscoach en therapeut gespecialiseerd in neurolinguïstisch programmeren (NLP) en Ericksoniaanse hypnose (Milton Erickson gebruikte als eerste hypnose tijdens zijn psychotherapie-sessies). Hij werkt al meer dan tien jaar voor de National Health Service (NHS) in Groot-Brittannië, in een inrichting voor geestelijke gezondheid. Higham zet in zijn boek het begrip eenzaamheid in een geheel ander perspectief en maakt hierbij gebruik van non-duale perspectieven. Non-dualiteit is de term die gebruikt wordt om te laten zien dat de werkelijkheid, die zich als tweeledig aan ons voor lijkt te doen, in essentie één is: non-duaal.

Alleen zijn voelt beangstigend en we doen ons uiterste best om het zoveel mogelijk te vermijden. We nemen genoegen met vriendschappen of kennissen om maar in gezelschap te zijn. Begeerte (denk ook aan: verlangen, verslaving) en angst zorgen ervoor dat we alleen zijn verwarren met eenzaamheid. Begeerte leidt tot angst en angst leidt tot begeerte. We zoeken overal afleiding om maar niet geconfronteerd te worden met onze angsten en gevoelens van eenzaamheid. Deze onwetendheid samen met het idee dat wij alleen ons lichaam en geest zijn, veroorzaakt een gevoel van afgescheidenheid. Wanneer we bereid zijn tot zelfonderzoek, wordt duidelijk dat de dingen die eerder als bewijs voor dualiteit en tekortkoming werden gezien, niet langer standhouden.

‘Leef het leven dat je bent’ is een soort innerlijke beschouwing in drie delen. Het eerste deel zou je kunnen betitelen als: ‘eenzaamheid revisited’, eenzaamheid wordt opnieuw beschouwd en krijgt een andere betekenis. In het tweede deel wordt dieper ingegaan op angst en eenzaamheid en maken we kennis met radicale mindfulness (meditatief onderzoekende oefeningen om je helderheid te vergroten). Hier worden de tien vaardigheden en kwaliteiten van zelfonderzoek en meditatie besproken en geoefend. In het laatste deel wordt onze natuurlijke eenheid met het leven, onze verbondenheid met alles en iedereen, nader onderzocht. Op de website newharbinger.com kunnen we toegang krijgen tot muziekfragmenten ter ondersteuning van de oefeningen. Wel eerst even registreren.

Higham daagt de lezer uit te onderzoeken, waar te nemen en te ervaren, zodat aan het eind van dit boek de termen eenzaamheid en angst geen negatieve lading meer hebben. Hunker je naar authenticiteit en verbondenheid? Ben je bereid jezelf over te geven aan zelfonderzoek? En alles wat je voor waar aanneemt los te laten? Het lezen vergt soms enig doorzettingsvermogen, is confronterend op zijn tijd, dwingt je tot nadenken en reflecteren maar de onzekerheid van het ego zal plaatsmaken voor bevrijding en (zelf)liefde.

Marjan van Druenen -Hebban.nl – februari 2020