Liefdes stille transformatie

Het einde van je spirituele zoektocht

Scott Kiloby

ISBN: 978-90-77228-68-5
NUR: 728
Prijs: € 24,90
Uitvoering: hardcover
Formaat: 125 x 200 mm
Omvang: 312 pagina’s
Oorspronkelijke titel:  Love’s quiet revolution
Vertaling:  Maggy Wishaupt
 

Ondanks de vele mooie woorden in dit boek is de boodschap ervan heel simpel: pure liefde. Scott Kiloby schreef Liefdes stille transformatie in de maanden nadat hij was ontwaakt in Eenheid. In die transformatie viel het gevoel een afgescheiden zelf te zijn weg. Wat overbleef was een onverklaarbare liefde voor het hele leven. Op speelse wijze verhaalt Kiloby over de inzichten die tijdens dit ontwaken aan het licht kwamen.

Liefdes stille transformatie is in de allereerste plaats een onderzoek. Het is niet gebaseerd op een autoriteit van buitenaf, maar geschreven van binnenuit. Scott Kiloby beschrijft een bevrijdend vernietigingsproces, waarin iedere illusie die verlichting in de weg staat, met de grond gelijk wordt gemaakt.

Scott maakt duidelijk dat er niets is om je aan vast te houden, ondanks de inzichten die zich tijdens de zogenaamde spirituele tocht voordoen. Hij stelt simpelweg vragen als: ‘Wie ben ik?’ ‘Wat is God?’ ‘Bestaat alles los van elkaar?’ en ‘Maakt het iets uit?’

Scott wil niet zozeer antwoorden op deze vragen geven, maar eerder verwijzen naar de ruimte waarin deze vragen opkomen en verdwijnen. Want dat is waar volgens hem de waarheid zich bevindt.

 

‘Na het lezen van het nieuwste boek van Jeff Foster Onvoorwaardelijke acceptatie dit boek van Scott Kiloby gelezen. Beide zijn in dezelfde orde een juweel te noemen. Hou je van Jeff, dan hou je van Scott. Beide boeken hebben mij heel veel gedaan.’
Lezersreactie op bol.com

‘Een heerlijk boek vanwege de inhoud en helderheid. Ik had zoveel aangestreept dat ik een nieuw exemplaar heb gekocht. Een van mijn favoriete boek die ik altijd onder handbereik heb. Een prachtig boek.’
Susan op amazon.com

Uit het boek:

De vrijheid waar in dit boek naar wordt verwezen is vrij zijn van alle vaststaande opvattingen over de werkelijkheid, vrij zijn van het idee dat je gedachten de absolute waarheid spreken. Vrij zijn van het geloof dat waarheid gevonden kan worden in een vluchtig begrip. Alle begrippen zijn vluchtig. Het betekent vrij zijn van het geloof dat je identiteit gevonden of gelokaliseerd kan worden in het denken. Begrippen worden gezien als verschijnselen die komen en gaan in een tijdloze aanwezigheid. In die aanwezigheid zetelt ware vrijheid van nature. Je kunt die aanwezigheid niet ergens in de toekomst vinden. Ze is wat nu, op dit moment, naar deze woorden kijkt. Hoe kun je dat wat nu kijkt in de toekomst vinden? En hoe kun je dat wat op dit moment kijkt, vinden in een begrip, of zelfs in een aantal begrippen die in dit boek staan? Alle begrippen verschijnen en verdwijnen tijdelijk binnen datgene wat op dit moment deze woorden leest. Je dat realiseren is vrijheid. Verlichting. Als je inziet, niet met je verstand, maar met heel je wezen, waar ik in deze alinea naar verwijs, hoef je de rest van het boek niet meer te lezen. Dan heb je deze vrijheid gerealiseerd.

Om aan te geven wat ik bedoel, gebruik ik in dit boek het liefst het woord ‘Dit.’ ‘Dit’ verwijst naar het leven zelf, niet naar een of andere droom over verlichting in de toekomst, een esoterisch begrip of een geloofssysteem. ‘Dit’ is volledig toegankelijk als degene die je op dit moment in werkelijkheid bent. Ik gebruik het liefste ‘Dit’ simpelweg omdat het niet de culturele, historische en religieuze lading heeft van woorden als ‘God,’ ‘verlichting’ en de andere termen die ik hierboven heb vermeld. ‘Dit’ verwijst naar Eenheid, oftewel naar het besef dat niets losstaat van iets anders. Een ander woord voor vrijheid zoals die in dit boek ter sprake komt is ‘non-dualiteit.’ Non-dualiteit betekent ‘niet twee.’ Het betekent dat je ziet dat in het leven niets los staat van elkaar, ook al beweert ons denken het tegendeel. Afgescheidenheid (bijvoorbeeld tussen jou en mij, tussen dit en dat) is een product van het denken. Het is een geloofssysteem.

Wij mensen geloven onze gedachten, geen enkele uitgezonderd. En wanneer er gedachten in onze geest opkomen, dan lijken ze altijd te verwijzen naar op zichzelf staande dingen in de wereld om ons heen. Als de gedachte ‘boom’ opkomt, dan geloven we dat er zoiets als een boom bestaat, onafhankelijk van de rest van het universum. Non-dualiteit echter betekent dat je door die afgescheidenheid heen kijkt. Het is wel degelijk mogelijk in dit leven te beseffen dat afgescheidenheid een illusie is en dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Als dat eenmaal tot je begint door te dringen, zul je zien dat vrijheid je ware aard is. Dan ben je vrij van je geloof in afgescheidenheid en vrij van het lijden, de strijd en het zoeken die daarbij horen. Vandaar dat verlichting, jij, aanwezigheid, voetballen, honden, gebouwen, je buurman, nederigheid, potloden, godsdienst, het denken, liefde, flessen water, bevrijding, bananen, lampen, auto’s, wolken en de maan één onlosmakelijk geheel vormen: het leven dat ik ‘Dit’ noem. Het denken zal hier nooit vat op krijgen omdat het denken zelf verantwoordelijk is voor het opsplitsen van ‘Dit’ in al die woorden die de illusie van afgescheidenheid in stand houden. Als je ‘Dit’ echter eenmaal ziet, dan besef je ook dat het ontegenzeglijk waar is (…)

Zoals ik al zei is de basisboodschap van dit boek liefde. Ware liefde ziet nergens fragmentatie. Ze ziet en bemint het geheel, want ze is het geheel dat naar zichzelf kijkt. Op een manier waar het verstand niet bij kan, omvat en eert waarheid al[le] (…) godsdiensten, tradities, methoden en technieken. Eenheid sluit niets uit. Ze is alles.