Mezelf zijn

Rupert Spira

ISBN: 978 94 93228 91 7
NUR: 728
Prijs: € 24,99
Uitvoering: gebonden
Formaat: 12,5 x 20 cm
Omvang: ca. 176 pagina’s
Oorspronkelijke titel:  Being Myself
Vertaling: Han van den Boogaard
Omslagontwerp: Marion Vrijburg

Meditaties die ons steeds opnieuw meenemen naar onze ware natuur, voorbij ervaringen.

Mezelf zijn is een beschouwend onderzoek naar wat ons zelf in wezen is. Iedereen kent het gevoel van ‘mezelf zijn’, maar niet iedereen weet heel duidelijk wat dat zelf is. In de meeste gevallen wordt ons zelfgevoel vermengd met de inhoud van de ervaring, waardoor de toestand van vrede en geluk die er eigen aan is niet meer ervaren wordt. Middels onderzoek en analogieën nemen de meditaties in deze verzameling ons steeds weer mee terug naar onze ware natuur, totdat ons moeiteloos en op natuurlijke wijze duidelijk begint te worden dat ons zelf zich daar altijd bevindt, als dat. Op den
duur verliest onze ervaring op die manier het vermogen ons zijn te verhullen, en komen de aangeboren vrede en vreugde ervan tevoorschijn uit de achtergrond van de ervaring.

De serie De essentie van meditatie biedt de lezer meditaties aan die betrekking hebben op het diepe non-duale inzicht dat de kern vormt van alle grote religies en spirituele tradities, samengesteld uit overdenkingen onder leiding van Rupert Spira tijdens zijn bijeenkomsten en retraites. Zijn eenvoudige, beschouwende benadering, die zich richt op het helder zien van de ervaring in plaats van het doen van een inspanning of het uitvoeren van oefeningen, begeleidt de lezer naar een op de eigen ervaring gebaseerd inzicht in zijn of haar eigen wezenlijke zijn en de vrede en vervulling die er eigen aan zijn.

Recensie

Kijk maar op internet. Rupert Spira is een liefdevolle en beminnelijke man en hij zegt zinnige dingen. In zijn praatjes en in een stroom van een stuk of tien boeken. En nu is er weer een boekje van hem in het Nederlands vertaald door Han van den Boogaard bij uitgeverij Samsara. En dat boekje is gelukkig even liefdevol als Spira zelf. In Mezelf zijn, leidt hij de lezer geleidelijk en met zachte hand naar een bijzonder en tegelijkertijd heel gewoon besef: we dragen God in ons. ‘Het ‘ik’ dat verlangt is een inkleuring van het ‘ik’ waarnaar verlangd wordt. Bevrijd van die inkleuring wordt duidelijk dat het ware en enige ‘ik’ van oneindig bewustzijn is, de aanwezigheid van God.’ (pag. 124)

Recensie

NDB Biblion

Een boek in de reeks ‘De essentie van meditatie’, dat lezers meditaties biedt die betrekking hebben op het diepe non-duale inzicht dat de kern vormt van alle grote religies en spirituele tradities. ‘Mezelf zijn’ is een beschouwend onderzoek naar wat ons zelf in wezen is. Middels onderzoek en analogieën nemen de meditaties de lezer mee terug naar zijn ware natuur. Wanneer ervaringen het ‘zijn’ niet langer overschaduwen, komen de aangeboren vrede en vreugde ervan tevoorschijn. In beschouwende en onderzoekende stijl geschreven

februari 2023

NDB Biblion publiceert aanschafinformaties (korte besprekingen) over recent verschenen boeken. Deze spelen een belangrijke rol bij de selectie in de Nederlandse openbare bibliotheken.