Mezelf zijn

Rupert Spira

ISBN: 978 94 93228 91 7
NUR: 728
Prijs: € 23,90
Uitvoering: gebonden
Formaat: 12,5 x 20 cm
Omvang: ca. 176 pagina’s
Oorspronkelijke titel:  Being Myself
Vertaling: Han van den Boogaard
Omslagontwerp: Marion Vrijburg

Meditaties die ons steeds opnieuw meenemen naar onze ware natuur, voorbij ervaringen.

Mezelf zijn is een beschouwend onderzoek naar wat ons zelf in wezen is. Iedereen kent het gevoel van ‘mezelf zijn’, maar niet iedereen weet heel duidelijk wat dat zelf is. In de meeste gevallen wordt ons zelfgevoel vermengd met de inhoud van de ervaring, waardoor de toestand van vrede en geluk die er eigen aan is niet meer ervaren wordt. Middels onderzoek en analogieën nemen de meditaties in deze verzameling ons steeds weer mee terug naar onze ware natuur, totdat ons moeiteloos en op natuurlijke wijze duidelijk begint te worden dat ons zelf zich daar altijd bevindt, als dat. Op den
duur verliest onze ervaring op die manier het vermogen ons zijn te verhullen, en komen de aangeboren vrede en vreugde ervan tevoorschijn uit de achtergrond van de ervaring.

De serie De essentie van meditatie biedt de lezer meditaties aan die betrekking hebben op het diepe non-duale inzicht dat de kern vormt van alle grote religies en spirituele tradities, samengesteld uit overdenkingen onder leiding van Rupert Spira tijdens zijn bijeenkomsten en retraites. Zijn eenvoudige, beschouwende benadering, die zich richt op het helder zien van de ervaring in plaats van het doen van een inspanning of het uitvoeren van oefeningen, begeleidt de lezer naar een op de eigen ervaring gebaseerd inzicht in zijn of haar eigen wezenlijke zijn en de vrede en vervulling die er eigen aan zijn.