Mijn lichaam. Mijn baby. Mijn keuzes.

Bevallen als een feminist

Milli Hill

ISBN: 978-94-92995742
NUR: 850
Prijs: € 22,90
Uitvoering: paperback
Formaat: 15 x 23 cm
Omvang: ca. 240 pagina’s
Oorspronkelijke titel: Give birth like a feminist. Your body. Your baby. Your Choices
Vertaald uit het Engels door: Minou op den Velde
Verschijnt: 10 september 2020
 
Dit boek is zowel een inspirerende gids voor zwangere vrouwen als een strijdkreet. Het legt uit waarom vrouwen de belangrijkste beslissers zijn bij de bevalling, waarom ze hun rechten moeten kennen, actief keuzen moeten maken, en waarom ze hun stem moeten vinden en hun zegje moeten doen in de bevalkamer, net zoals ze dat al hebben gedaan in de directiekamer en de slaapkamer.
Bevallen is de feministische kwestie waar niemand over spreekt – het door feminisme vergeten land – maar dit boek wil dat veranderen. Geschreven door de oprichter van de wereldwijde Positive Birth Movement en auteur van Positief over bevallen.
Milli Hill illustreert hoe de medicalisering en de systemen van een patriarchale samenleving zich zo hebben ontwikkeld dat ze vrouwen op de drempel van het moederschap machteloos maken en zelfs ontmenselijken. Dat doet ze door middel van wetenschappelijk onderzoek, haar persoonlijke verhaal én dat van honderden moeders met haar. Vervolgens bereidt ze de huidige generatie vrouwen voor en zet ze hun vaak veronachtzaamde mogelijkheden en rechten uiteen.

Samsara is onderdeel van de Ambassade Groep