Ontsnappen is onmogelijk

Ramesh Balsekar

ISBN: 978-94-92995506
NUR: 728
Prijs: € 24,90
Uitvoering: hardcover
Formaat: 12,5 x 20 cm
Omvang: ca. 280 pagina’s
Omslagontwerp: Hester van Toorenburg
Oorspronkelijke titel: Your Head in the Tiger’s Mouth
Vertaling:  Justus Kramer Schippers en Mieke Berger
 
De basale oorzaak van elk probleem in ons dagelijks bestaan is de idee een autonoom handelend ik te zijn. Met dat besef wordt duidelijk dat wilskracht, begeerte en het najagen van geluk telkens terugkerende angsten en conflicten veroorzaken.

De kern van hetgeen de auteur in dit boek stelt is dat vrije wil niet kan bestaan. Hiervoor draagt hij onweerlegbare logische argumenten aan. Het ego dat ons een zelfstandig bestaan voortovert is een illusie en is de bron van veel leed.

Als vrije wil niet bestaat, dan heb je als mens ook geen keuze voor een spirituele zoektocht naar verlichting. Wie toch zoekt, heeft dat niet aan zichzelf te danken, maar aan Bewustzijn. Eenmaal op dat pad terechtgekomen is er geen ontsnappen meer aan: Bewustzijn leidt je
onontkoombaar naar de staat van vrijheid, geluk en verlichting waar
geen plaats is voor schuldgevoel of animositeit, dus… ontsnappen is
onmogelijk!

Samsara is onderdeel van de Ambassade Groep