Ontsnappen is onmogelijk

Ramesh Balsekar

ISBN: 978-94-92995506
NUR: 728
Prijs: € 27,99
Uitvoering: hardcover
Formaat: 12,5 x 20 cm
Omvang: ca. 280 pagina’s
Omslagontwerp: Hester van Toorenburg
Oorspronkelijke titel: Your Head in the Tiger’s Mouth
Vertaling:  Justus Kramer Schippers en Mieke Berger
De basale oorzaak van elk probleem in ons dagelijks bestaan is de idee een autonoom handelend ik te zijn. Met dat besef wordt duidelijk dat wilskracht, begeerte en het najagen van geluk telkens terugkerende angsten en conflicten veroorzaken.

De kern van hetgeen de auteur in dit boek stelt is dat vrije wil niet kan bestaan. Hiervoor draagt hij onweerlegbare logische argumenten aan. Het ego dat ons een zelfstandig bestaan voortovert is een illusie en is de bron van veel leed.

Als vrije wil niet bestaat, dan heb je als mens ook geen keuze voor een spirituele zoektocht naar verlichting. Wie toch zoekt, heeft dat niet aan zichzelf te danken, maar aan Bewustzijn. Eenmaal op dat pad terechtgekomen is er geen ontsnappen meer aan: Bewustzijn leidt je
onontkoombaar naar de staat van vrijheid, geluk en verlichting waar
geen plaats is voor schuldgevoel of animositeit, dus… ontsnappen is
onmogelijk!

Recensie

‘Energie speelt een spel’

‘De indringend kijkende tijger op de cover triggerde iets in mij. Eerder was ik hem al tegengekomen op het omslag van de Samsara catalogus voorjaar 2020. Prachtig en intrigerend tegelijk. Dát boek wil ik lezen! Dat boek is Ontsnappen is onmogelijk van Ramesh Balsekar. Een letterlijk verslag van 15 samenkomsten met deze bijzondere man. Hij begon zijn carrière als CEO van de Bank of India en werd later volgeling en vertaler van Sri Nisargadatta Majaraj, die zelf geen Engels sprak. Tot zijn dood in 2009 was Balsekar iedere morgen beschikbaar voor vragen en antwoorden in zijn huis in Mumbai: “No one is invited, and everyone is welcome”.

Advaita Vedanta is een onderwijstraditie waarbij kennis wordt overgedragen van leraar op leerling. Advaita betekent niet-twee. Vedanta komt van het laatste deel van de Veda’s, de heilige Hindoegeschriften. Balsekar weet mede door zijn internationale achtergrond en vloeiend Engels taalgebruik, non-dualiteit inzichtelijk te maken. Samen met de gedegen vertaling van Justus Kramer Schippers en Mieke Berger maakt dat het een waar kennismiddel is geworden om je werkelijke aard en de wereld te gaan begrijpen.

De bijeenkomsten beginnen met korte cursieve teksten die veelal terugkomen in het hoofdstuk en verwijzen naar een thema. Ze eindigen met originele liederen uit het Hindoeïsme. Er is bewust gekozen om het woord God te vervangen door Bewustzijn (Universele Energie of Bron). Ramesh beantwoord vraagstukken van de toehoorders niet voordat hij de werkelijke intentie achter de vraag helder voor ogen heeft. Hij is doortastend, direct en laat geen ruimte voor misverstanden. Soms slaat hij genadeloos toe. Dat is zijn kracht, zo kunnen er geen dwalingen ontstaan. De manier die voor mij het beste heeft gewerkt om de leerstof te doorgronden is om aantekeningen te maken. Daarnaast verving ik de naam van de leerling, die Ramesh veelvuldig gebruikt bij het beantwoorden, in gedachten door mijn eigen naam. Zo komt de boodschap zeer krachtig over.

“Het enige dat je weet is dat je bestaat, al het andere is een concept” is één van de belangrijke denkbeelden uit het boek. Als je dat concept niet accepteert zal je ongelukkig blijven en lijden. Ramesh zegt dat wij geen enkele controle hebben over welke gedachte er in ons opkomt of over wat we zien. Welbeschouwd zijn we te vergelijken met een computer. Wat eruit komt is in overeenstemming met de programmering. En deze programmering bestaat uit genen en conditionering. Wij zijn voorgeprogrammeerde instrumenten en de invoer komt van Bewustzijn. Het is de aard van deze Universele Energie om dingen te laten gebeuren. Er is geen jij die iets doet. Dit boek gaat over lotsbestemming, identificatie met het ego, vrije wil (die niet bestaat) met als doel aanvaarding en overgave.

Echter, zelfs acceptatie en overgave ligt niet in onze macht en gebeurt alleen als Bewustzijn het wil. Voel je niet ontmoedigd. Door jou vindt het zoeken plaats. Laat het gebeuren. Leven wordt eenvoudiger als je beseft dat je niet de controle hebt over je leven. En daar komt de cover van dit boek weer om de hoek kijken: Je hoofd zit al klem in de bek van de tijger. Ramesh Balsekar helpt je door zijn inzichten met de lezer te delen. Een boek om steeds weer opnieuw in te lezen.’

Hebban.nl – Marjan van Druenen – mei 2020

Recensie

NDB Biblion

Deze Nederlandse vertaling van ‘Your Head in the Tiger’s Mouth’ uit 1997 is het letterlijke verslag van vijftien bijeenkomsten van Ramesh Balsekar en zijn volgelingen, gevat in de vorm van vraag en antwoord. Balsekar (1917-2009) was na zijn pensionering vertaler van de samenkomsten van Sri Nisargadatta Maharaj en kreeg allengs zelf volgelingen. Op begrijpelijke wijze geeft hij de Westerse lezer inzicht in non-dualiteit. Over onder meer humor, mededogen, het ego en de leegte. ‘Als je werkelijk in kunt zien dat ‘jij’, het ego, niet bestaat kunnen er twee dingen gebeuren; er ontstaat een verschrikkelijk gevoel van hulpeloosheid of een fantastisch gevoel van vrijheid.’ Met een voorwoord van de Nederlandse vertaler en een glossarium. Uitgever Samsara is gespecialiseerd in non-dualiteit en Advaita Vedanta en brengt ieder jaar belangrijke vertegenwoordigers van deze denkbeelden wederom voor het voetlicht.

recensent: Marianne Jans – augustus 2020

NDB Biblion publiceert aanschafinformaties (korte besprekingen) over recent verschenen boeken.
Deze spelen een belangrijke rol bij de selectie in de Nederlandse openbare bibliotheken.