Oorspronkelijke Geest

Hsin Hsin Ming

Sengtsan

ISBN: 978 94 9141 183 0
NUR: 739/ 728
Prijs: € 15,99
Uitvoering: hardcover
Formaat: 10 x 15 cm
Omvang: 96 pagina’s
Oorspronkelijke titel: Hsin Hsin Ming
Vertaling: Wim Zonjee
 

Deze beroemde tekst van Sengtsan, de Hsin Hsin Ming is hier vertaald met Oorspronkelijke Geest. Het is een van de vroegst bekende C’han (zen) teksten, die qua vorm wordt beschouwd als een zengedicht en wat inhoud betreft met een soetra. Veel verzen zijn krachtige zenuitspraken, maar tijdens het lezen wordt duidelijk dat de tekst ook andere boeddhistische en tevens taoïstische elementen bevat. Diepere inzichten dan in de Hsin Hsin Ming zul je niet snel vinden.

Over Sengtsan zelf is weinig bekend, behalve dat hij in de 6e eeuw leefde en de derde Chinese zenpatriarch was. Hij stierf in het jaar 606. Slechts enkele biografische fragmenten zijn overgeleverd. Hierin staat onder andere dat hij een zwervende bedelmonnik was en ten tijde van de boeddhistische vervolgingen verborgen in de bergen leefde. Hij moet heel vriendelijk zijn geweest en volledig bevrijd van gehechtheid en illusies.

Zijn tekst Oorspronkelijke Geest bevat de essentie van zen. Zijn woorden verwijzen direct naar de ontwaakte staat. Ze nodigen de lezer uit om de essentie van zen te leven in het dagelijks leven.

‘Een van de grootste en meest verborgen meesterwerken van alle tijden.’

 

‘Hoeveel leraren en retraites je ook bezoekt en hoeveel boeken je ook leest, dit juweeltje bevat iedere mogelijke verwijzing naar de Waarheid. Serieus! Alles wat er over Wijsheid gezegd kan worden, vind je terug op deze bladzijden. Lees het totdat het uiteenvalt in je handen.’

Lezersreacties op amazon.com

Uit het boek:

Het juiste pad volgen is niet moeilijk

voor degene die geen voorkeuren heeft.

***

Alleen wanneer liefde en haat afwezig zijn

wordt alles helder en duidelijk.

***

Zodra je echter ook maar enig oordeel hebt

worden hemel en aarde van elkaar gescheiden.

***

Als je de waarheid wilt leren kennen

wees dan nergens voor of tegen.

***

Een oordeel hebben over iets

is de ergste ziekte van de geest.

***

Als je de ware aard der dingen

niet hebt begrepen

wordt je naar rust verlangende geest

nodeloos verstoord.

***

Het pad is volmaakt

net als de onmetelijke ruimte

waar er niets te weinig of teveel is.