Sandberg

vernieuwer en vormgever
van het Stedelijk Museum

Ad Petersen

ISBN: 978 94 9141 188 5
NUR: 641
Prijs: € 29,90
Uitvoering: paperback ruim 400 illustraties
Formaat: 20,5 × 28 cm
Omvang: 224 pagina’s
Vormgeving: Adri Colpaart
Oorspronkelijke titel:  Sandberg – graphiste et directeur du Stedelijk Museum
 

Willem Sandberg was een begaafd vormgever en pragmatisch museumdirecteur, een doener, die onvoorstelbaar veel tot stand heeft gebracht in de kunstwereld na 1945 en velen de ogen voor hedendaagse kunst heeft geopend.

Hij was een idealist, die de utopische verwachting koesterde dat de eigentijdse kunst een vanzelfsprekende en betekenisvolle rol in de samenleving zou kunnen krijgen in plaats van haar gebruikelijke marginale en elitaire positie. Tegelijkertijd was hij realistisch genoeg om niet al te hoge verwachtingen van de resultaten van zijn inspanningen te hebben. Zijn geloof in de macht van de kunst was evenwel onwankelbaar.

Sandberg zag het als zijn opdracht om zich in zijn werk als directeur en vormgever krachtig, positief en toekomstgericht te tonen. Zijn typografie, waaraan het leeuwendeel van dit boek is gewijd, is hiervan nog steeds het zichtbare bewijs.

Dit boek is eerder verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling Sandberg – graphiste et directeur du Stedelijk Museum die werd gehouden in het Institut Néerlandais in Parijs, in het kader van het vijftig jarig bestaan van het instituut (2007).

Het werd geschreven door Ad Petersen (1931 – 2021), gedurende drie decennia conservator van het Stedelijk Museum Amsterdam (1960 – 1990), die met deze uitgave een buitengewoon rijk boek aan zijn oeuvre toevoegde.

Meer over het boek:

Dit boek geeft een uitgebreid beeld van Sandberg als ontwerper van het Stedelijk Museum en laat daarnaast de doorslaggevende invloed zien die hij had op de modernisering van het museumgebouw.
De oorlogstijd betekende een keerpunt in Sandbergs leven. Hij nam tijdens de Duitse bezetting actief deel aan het kunstenaarsverzet, en raakte daarbij overtuigd van de stimulerende en provocerende rol die kunstenaars in de samenleving kunnen spelen.

Na de bevrijding werd Sandberg (1897-1984) de nieuwe directeur van het Stedelijk Museum en werd het Stedelijk een levendig centrum voor moderne kunst, een ontmoetingsplaats, waar het publiek kennis kon nemen van eigentijdse kunst en vormgeving. Het ouderwetse gebouw kreeg een licht en uitnodigend interieur. Sandberg ging uit van de kunstenaars, maar zijn doel was het publiek. Hij was ervan overtuigd dat eigentijdse kunst betekenis had om de wereld om ons heen te kunnen begrijpen.

Het Stedelijk kreeg een nieuw elan in vorm en inhoud! Dit was te danken aan het talent, de visie en vasthoudendheid van slechts één man, Willem Sandberg. Achteraf kunnen wij spreken van de Era-Sandberg.

Recensie

NDB Biblion

Uitgave over Willem Sandberg, die directeur en vormgever was van het Stedelijk Museum Amsterdam, biedt niet alleen een uitgebreid beeld van hem en zijn enorme invloed op de modernisering van dit museumgebouw, maar geeft ook goed weer de stimulerende en provocerende rol die kunstenaars in de samenleving kunnen spelen. Hij promootte de eigentijdse kunst. Auteur Petersen was lange tijd aan dit museum verbonden en bevriend met Sandberg. Het boek, dat het karakter heeft van een biografie, is mooi uitgegeven en bevat mooie gekleurde illustraties. Een actuele publicatie over het vernieuwde Amsterdamse Stedelijk Museum en de rol van directeur Sandberg.

Drs. Ben Daeter – februari 2023

NDB Biblion publiceert aanschafinformaties (korte besprekingen) over recent verschenen boeken. Deze spelen een belangrijke rol bij de selectie in de Nederlandse openbare bibliotheken.