Tao Tse Tsjing

Een nieuwe vertaling

Sam Hamil & Lao Tse

ISBN: 978-94-92995-28-5
NUR: 728
Prijs: € 12,95
Uitvoering: hardcover
Formaat: 10 x 15 cm
Omvang: 152 pagina’s
Oorspronkelijke titel:  The Tao Te Ching, a new translation
Vertaling: Prema van Harte
 

De Tao Te Tsjing werd volgens de overlevering zo’n 2500 jaar geleden geschreven door Lao Tse, een oudere tijdgenoot van Confucius (551-479 v.Chr.). Het is een van de meest vertaalde boeken ooit. Hoewel het boek al zo lang geleden geschreven is, zijn de scherpzinnige en filosofische ideeën en inzichten erin ook voor onze tijd zeer waardevol.

Er zal nooit een definitieve vertaling van de Tao Te Tsjing komen, omdat Chinese karakters op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden.
In zijn vertaling van deze taoïstische klassieker – die samen met de Tswang Tse, de hoeksteen van het taoïsme vormt – weerstaat Sam Hamill de verleiding om de tekst te verfraaien, simplificeren of te doorspekken met ondoorzichtige, spirituele termen. Met zijn poëtisch taalgebruik probeert hij zo dicht mogelijk bij de originele Chinese tekst te blijven. Zijn intentie is duidelijk: Hamill wil deze diepzinnige tekst zo helder mogelijk en met eerbied voor de oorspronkelijke intensiteit aanbieden.

Het resultaat is een prachtige, open vertaling, die de lezer uitnodigt om de tekst steeds opnieuw te lezen en overdenken.
Speciaal voor dit boek heeft de kalligraaf en kunstenaar Kazuaki Tanahashi een aantal prachtige Chinese karakters geschilderd.

‘Inspirerende vertaling van de Tao. De vertaler geeft in enkele pagina’s een inleidende context bij het taoïsme. Daarna volgen de 81 teksten van de Tao. Super dat de vertaler de teksten puur vertaalt, zonder subjectieve interpretaties of voetnoten. (…) Dit boek is de Tao in zijn pure vorm. Zeker een aanrader.’

Lezersreactie op bol.com

Uit het boek:

11.

Dertig spaken door één naaf bijeengehouden,

maar leegte maakt het wiel af.

Klei wordt tot een pot gevormd;

het nut zit in zijn leegte.

Maak gebeeldhouwde deuren en ramen,

maar het nut van de kamer is zijn leegte.

Wat er is,

is prettig om te hebben,

terwijl wat er niet is

ook nuttig blijkt te zijn.

37.

Tao doet niets,

maar laat niets ongedaan.

Als heersers dit konden begrijpen,

zouden alle dingen zichzelf transformeren.

Getransformeerd, zouden oude verlangens

tot bedaren komen,

door eenvoud zonder naam.

Bevrijd van verlangens, vinden we vrede.

En de wereld komt vanzelf tot rust.

Samsara is onderdeel van de Ambassade Groep