Van leerling tot meester

een doorlopende confrontatie met mijn eigen stupiditeit

Soko Morinaga

ISBN: 978-90-77228-38-8
NUR: 728
Prijs: € 24,99
Uitvoering: paperback
Formaat: 125 x 200 mm
Omvang: 210 pagina’s
Oorspronkelijke titel: Novice to master
Vertaling: Maggie Wishaubt
 

Van leerling tot meester vertelt het levensverhaal van de Japanse zenmeester Soko Morinaga (1925-1995). Tijdens zijn leven was hij abt van het beroemde Daitokuji klooster in Kyoto en hoofd van de Hanazono universiteit voor boeddhistische monniken.
Maar dit verhaal is, zoals Morinaga zelf al schrijft, méér dan alleen zijn verhaal. Hij beschrijft algemeen menselijke problemen die ‘ook jij zeker zult herkennen en die om een oplossing vragen.’

Het boek bestaat uit drie delen:

In deel een vertelt Morinaga zijn levensverhaal vóór zijn intrede in het klooster en wat hem ertoe bracht om monnik te worden.
Deel twee is het verhaal over zijn leven in het klooster als zenleerling, compleet met alle verwarring en ontberingen die hem ten deel vielen.
In deel drie vertelt hij, inmiddels zenmeester geworden, wat hij in zijn (zen)leven geleerd heeft en hoe hij dat geleerde heeft weten toe te passen in zijn dagelijks leven.

Zen leert ons, aldus Morinaga, dat we niet moeten proberen ‘alles’ te weten te komen. Wat we wel moeten doen, is datgene onderzoeken wat het dichtst bij ons staat: ons eigen lichaam en eigen hart. Je hoeft dus alleen maar in je eigen hart te kijken om open te kunnen staan voor anderen. Zo kun je zelfs ook de waarheid van heel het oneindige universum realiseren.

Een ontroerend, warm en wijs boek.

‘Het verbaast me dat je inzicht op inzicht kunt krijgen, alsof je in een vijver kijkt. Eerst zie je alleen de oppervlakte, dan de gekleurde vissen, vervolgens al het meer verdekte leven, dan de bodem en ten slotte de weerspiegeling van de bomen. Zo werkt dit boek.’
Lezersreactie op goodreads.com

Van leerling tot meester is een postuum geschenk. Het bevat Soko Morinaga Roshi’s bescheiden, onopgesmukte, maar krachtige inzichten in de zenbeoefening, kloostertraining en de subtiele, onderliggende werkingen in de verhouding tussen leraar en leerling. In dit boek zul je geen instantoplossingen, abstracte filosofieën of betoverende new ageremedies tegenkomen. De zeggingskracht zit hem in de onverschrokken directheid.’
Boekbespreking van John Kain in het boeddhistische tijdschrift Tricycle

Uit het boek:

Er is (…) een gezegde dat luidt: ‘Pas als je zelf een kind hebt, weet je wat een ouderhart is.’ Hoezeer een ouder ook zijn of haar liefde voor een kind laat blijken, toch zal het kind niet echt begrijpen wat ouderliefde is. Pas als kinderen zelf ouders zijn geworden, zullen ze ten volle weten wat ‘een ouderhart hebben’ betekent. Zo is het ook met verlichting, alhoewel verlichting nog veel dieper gaat.

Je kunt nu eenmaal niet met woorden overbrengen wat verlicht zijn is, en daarom zal ik mij in dit boek beperken tot wat het beoefenen van zen, zoals ik het op mijn eigen pad naar verlichting heb ervaren, in wezen inhoudt.

Laat ik beginnen met te zeggen dat het er bij zen niet om gaat zinnen uit soetra’s en teksten van oude meesters van buiten te leren, hoe prachtig die ook zijn. Die woorden dienen alleen maar als een stimulans om de verkeerde denkbeelden in je hoofd aan diggelen te slaan. Het doel van zen beoefenen is niet om je kennis te vergroten, maar om de schellen van je ogen en de oordopjes uit je oren te halen.

Door voortdurend met zen bezig te zijn, ga je de werkelijkheid zien. En ook al wordt er gezegd dat geen enkel geneesmiddel iemand van krankzinnigheid kan genezen, toch is datgene waardoor je je opeens realiseert: ‘Maar ik ben stapelgek!’ het juiste medicijn.