Vanzelfsprekend

Hulpverlenen in vertrouwen

Een antwoord op een overbelast zorgsysteem

Suzanne Bader & Petra Balke

ISBN: 978 94 93301 90 0
NUR: 770
Prijs: € 23,99
Uitvoering: paperback
Formaat: 12,5 x 20 cm
Omvang: ca. 168 pagina’s
Omslag:
Hester van Toorenburg
 

In een wereld waar één op de vier Nederlanders psychische stoornissen ervaart en één op de vijf jongeren zich psychisch ongezond voelt, pleit Vanzelfsprekend voor een paradigmashift in onze benadering van menselijk welzijn.

Het boek is een uitnodiging om het vanzelfsprekende van mens zijn weer te ervaren. Dit in de eerste plaats door weer te begrijpen hoe onze menselijke ervaring altijd op dezelfde wijze wordt gecreëerd. Ongeacht wat er wordt gedacht, gevoeld en ervaren in het moment en wat de externe situatie ook is. Het wijst naar principes die voor iedereen en in elke situatie gelden. Dit bespreken geeft een ingang tot het weer vertrouwen in de eigen gezondheid, veerkracht en mogelijkheden tot het vinden van oplossingen.

Hulpverleners Suzanne Bader en Petra Balke ervaren dagelijks dat mensen door inzicht in de menselijke ervaring hun eigen mentale veerkracht en vertrouwen hervinden. Negatief denken en ongewenste gevoelens hoeven niet langer gecontroleerd, vermeden of bevochten te worden voor een betere ervaring. Dit is niet alleen hoopvol voor degenen die lijden, maar ook voor de hulpverlener zodra je gaat zien hoeveel wijsheid er in elk mens van nature zit. Iemand zelf vertrouwen laten hervinden is het mooiste wat je iemand kunt geven.

Vanzelfsprekend is voor iedereen die graag een ander wil helpen, beroepsmatig of daarbuiten.

Recensie

Het boek was een cadeautje om te lezen

‘Het was voor mij een cadeautje om Vanzelfsprekend te lezen, het boek ademt compassie en lichtheid uit en brengt helderheid en nieuwe inzichten voor zowel zorgverleners als zorgvragers. Petra en Suzanne nemen je, mede dankzij vele citaten en analogieën, stap voor stap mee en laten je telkens weer zien hoe, vanuit alle eenvoud, onze menselijke ervaring ontstaat. Zo logisch en toch een paradigmashift met hoe we gewend zijn te denken.

Een belangrijk inzicht voor mij is het echt zien en erop vertrouwen dat wij allemaal al heel en prima toegerust zijn ons leven te leven, dat geldt zowel voor mijzelf als de patiënt tegenover me. En dat ik het niet kan en hoef te weten wat wijsheid is voor de ander. Ik kan achteroverleunen en luisteren en zien wat er bij ons beide op komt. Het leven ontvouwt zich vanzelf(sprekend).’

Margreet Teelken (huisarts) – voorjaar 2024

Recensie

Al na enkele pagina’s ben ik diep onder de indruk van de werking van ons mens-zijn

‘Het lezen van dit boek is een verademing; het biedt een nieuwe blik op de inherente kracht en creativiteit van mensen om met uitdagingen om te gaan. Als iemand die opgeleid is in de psychodynamische psychotherapie, was mijn focus traditioneel gericht op ‘ziekte’ en ‘gebrek’. Dit boek heeft mijn perspectief veranderd, mij leidend naar een houding van vertrouwen en niet-analyseren. Door verbinding te maken met mensen vanuit liefde, erkennend dat ze denken dat er iets ‘mis’ is met hen, heeft het mijn vertrouwen in zowel mezelf als in anderen versterkt. Hoewel het verhaal van de cliënt belangrijk is, benadrukt dit boek dat de kern ligt in het wijzen naar de essentie die het uitdraagt. De praktische uitleg, zoals het voorbeeld van de file, en de quotes van cliënten hebben deze concepten voor mij tastbaar en toegankelijk gemaakt. Al na enkele pagina’s ben ik diep onder de indruk van de werking van ons mens-zijn, wat resulteert in een glimlach en een hart vol warmte voor iedereen.’

Corine Steiner (psychotherapeut) – voorjaar 2024

Recensie

Het boek is zo geschreven dat je het er steeds weer even bij kan pakken

‘Voor het eerst in mijn leven kan ik mijn gedachtenstroom stopzetten. Niet door positief te denken, niet door het weg te duwen, maar gewoon door het te laten zijn en te begrijpen hoe mens zijn werkt.

In mijn werk als teamcoach zie ik veel mensen met gedachten over anderen en dat soms met elkaar als de waarheid zijn gaan zien. De drie principes helpen om beter te begrijpen dat wat je denkt over een collega, jou een bepaald gevoel geeft. Het inzicht dat het denken van jou is en het gevoel niet persé aan de ander ligt, zorgt ervoor dat communiceren met elkaar veel neutraler wordt. Je leert begrijpen wanneer je helder bent in je denken en erop te vertrouwen dat je in elk moment de al beste versie van jezelf bent. Dat geeft rust.

Het boek is zo geschreven dat je het er steeds weer even bij kan pakken. De analogieën zijn heel helder en helpen jou om anderen vanuit steeds een ander perspectief inzicht te geven. Ook fijn zijn de uitspraken van cliënten. Die inzichten passen mooi bij het onderdeel dat in dat hoofdstuk besproken wordt en zorgen ervoor dat je als hulpverlener makkelijk kan kiezen welk onderdeel kan leiden tot specifieke inzichten. Het boek helpt je ook om sneller te zien wat helder en troebel denken is en hoe je dit kan begeleiden.

Als je de zwaartekracht snapt en je valt, val je nog steeds, maar kun je er rekening mee houden. En dat is precies wat de schrijvers je willen laten ervaren over het menszijn.’

Marjolein (teamcoach) – voorjaar 2024