Vanzelfsprekend

Hulpverlenen in vertrouwen

Suzanne Bader & Petra Balke

ISBN: 978 94 93301 90 0
NUR: 770
Prijs: € 23,99
Uitvoering: paperback
Formaat: 12,5 x 20 cm
Omvang: ca. 168 pagina’s
Verschijnt: maart 2024
Omslag:
Hester van Toorenburg
 

In een wereld waar één op de vier Nederlanders psychische stoornissen ervaart en één op de vijf jongeren zich psychisch ongezond voelt, pleit Vanzelfsprekend voor een paradigmashift in onze benadering van menselijk welzijn.

Het boek is een uitnodiging om het vanzelfsprekende van mens zijn weer te ervaren. Dit in de eerste plaats door weer te begrijpen hoe onze menselijke ervaring altijd op dezelfde wijze wordt gecreëerd. Ongeacht wat er wordt gedacht, gevoeld en ervaren in het moment en wat de externe situatie ook is. Het wijst naar principes die voor iedereen en in elke situatie gelden. Dit bespreken geeft een ingang tot het weer vertrouwen in de eigen gezondheid, veerkracht en mogelijkheden tot het vinden van oplossingen.

Hulpverleners Suzanne Bader en Petra Balke ervaren dagelijks dat mensen door inzicht in de menselijke ervaring hun eigen mentale veerkracht en vertrouwen hervinden. Negatief denken en ongewenste gevoelens hoeven niet langer gecontroleerd, vermeden of bevochten te worden voor een betere ervaring. Dit is niet alleen hoopvol voor degenen die lijden, maar ook voor de hulpverlener zodra je gaat zien hoeveel wijsheid er in elk mens van nature zit. Iemand zelf vertrouwen laten hervinden is het mooiste wat je iemand kunt geven.

Vanzelfsprekend is voor iedereen die graag een ander wil helpen, beroepsmatig of daarbuiten.