Verlichting en andere dwalingen

Karl Renz

ISBN: 978-94-92995568
NUR: 728
Prijs: € 25,99
Uitvoering: hardcover
Formaat: 12,5 x 20 cm
Omvang: ca. 240 pagina’s
Omslagontwerp: Hester van Toorenburg
Oorspronkelijke titel:  The myth of enlightenment
Vertaling:  Jan-Willem van den Braak

‘Je bent dat wat voorafgaat aan iedere vorm van vrede of conflict, dat wat voorafgaat aan ieder gevoel, waarneming of concept. Dit verschijnt en verdwijnt allemaal in jou. Verlangen en zoeken maken ook deel uit van deze verschijnselen. Je hebt niet de vervulling nodig van wat je ook moge zoeken, om te zijn wat je al bent. Daarvoor hoeft niets te komen of te gaan. Je bent de vervulling zelf.’

De auteur heeft in de non-duale traditie nooit een persoonlijke leraar gehad, maar zijn benaderingswijze is sterk verwant aan die van leraren als Ramana Maharshi en Nisargadatta Maharaj. Ook hij laat vragenstellers geen enkele ruimte voor het ontwikkelen van concepten, maar ontmantelt deze meteen – kort en krachtig maar tegelijk met veel humor.