Verslaving als kans

Van vluchten naar voelen

Arold Langeveld

ISBN: 978 94 93228 90 0
NUR: 770
Prijs: € 25,99
Uitvoering: paperback met flappen
Formaat: 12,5 x 20 cm
Omvang: ca. 304 pagina’s
Omslagontwerp: Hester van Toorenburg
 

We zijn allemaal verslaafd. Aan verdovende of opwekkende middelen, succes, controle, onze smartphone… Verslaving is geen afwijking of ziekte; het hoort bij ons mens-zijn. Toch hebben mensen die worstelen met mateloosheid de neiging zichzelf af te wijzen. Maar het is juist deze zelfafwijzing die de verslaving in stand houdt. Bestrijding leidt niet tot bevrijding.

In Verslaving als kans toont Arold Langeveld een andere weg. Die weg begint met je verslaving niet langer als vijand te zien, maar als een kans. Hij nodigt je uit om te stoppen met vechten en te gaan voelen wat je zolang hebt onderdrukt. Om te ontspannen in wie je werkelijk bent en te leren leven met het hier-en-nu, precies zoals het is. Het is als een thuiskomen waar je nooit werkelijk weg was.

Een nieuwe, frisse en liefdevolle kijk op verslaving, ondersteund door voorbeelden uit de praktijk, oefeningen en reflecties. Een waardevolle gids voor het omgaan met zowel je eigen gebruik als met de verslaving van een dierbare.

‘Arold is de ervaringsdeskundige therapeut die in de reguliere verslavingszorg ontbreekt; hij denkt anders, buiten de traditionele kaders. Daar kunnen veel mensen met verslaving, én hun dierbaren, wat aan hebben.’
— Bram Bakker, oud-psychiater, werkte twintig jaar in de verslavingszorg, schrijver en columnist

‘Arold helpt al heel lang en op een heel bijzondere manier mensen bij het loslaten van hun verslaving. Dit boek is een heldere en ontroerende weergave van zijn unieke aanpak.’
— Jan Geurtz, schrijver en leraar Tibetaans boeddhisme

‘Arold heeft een hoop veranderd in mijn leven. Hij heeft me met rust en liefde laten inzien dat ik er mag zijn, en bracht me met diezelfde rust in actie om mijn verslaving aan te pakken. Daardoor leef ik nu mijn mooiste leven.’
— Dave Roelvink, model, dj, mediapersoonlijkheid

Recensie

”Verslaving als Kans’ van Arold Langeveld is een emotioneel en intellectueel diepgravend boek over gebruik van middelen die schadelijk voor je zijn. Emotioneel omdat zijn broers Charles en Roland jarenlang gebruikten en o.a. daardoor nu niet meer leven. Je bent nooit alleen verslaafd, schrijft hij, je omgeving is dat altijd samen met jou. Deel 3 van het boek gaat dan ook over naasten van gebruikers.

Hij beschouwt het loskomen van een verslaving als een bevrijdingsavontuur: ‘De verslaving aan mijn middel of mijn gedrag is niet de kern van het probleem. Het gevecht met mijzelf houdt me gevangen. Het leren kennen van mijn zelf gaat me helpen vrij te worden.’ De boodschap die hij brengt is sterk: ‘verslaving is een tijdelijke oplossing van buitenaf voor wat zich vanbinnen in ons afspeelt’

Ik heb het boek met veel aandacht gelezen, ook omdat ik in de jaren zestig gebruiker was van sigaretten, bier en marihuana en later in mijn leven een fervent wijnliefhebber bleek. Ik drink nu geen alcohol meer en het stoppen daarmee heb ik ook te danken aan de vele boeken die ik daarover las.

Het boek van Arold is een van de betere omdat hij ‘gebruik’ niet veroordeelt maar verklaart. Dit doet hij o.a. aan de hand van zijn concept van de ‘verslavingspyramide’: een heel goede illustratie van verschillende fasen van gebruik die je in staat stelt te ontdekken waar jij je in je relatie tot het middel denkt te bevinden.

Hij schrijft dat verslaafden geen aparte groep meer zijn. Het gaat dan niet alleen om middelenverslaving, maar ook om gedragsverslaving aan smartphones, shoppen, internet, sporten, seks of gamen. Met een technologie die ervoor ontworpen is om zo verslavend mogelijk te zijn en consumenten in de val te lokken.

Gedragsverslaving lijkt erg op een middelenverslaving. Drugs en gedrag stimuleren hetzelfde beloningscentrum in de hersenen, alleen doen drugs dat krachtiger. Zijn punt is dat onder bepaalde omstandigheden iedereen verslaafd kan raken. Ook jij. Arold laat je nadenken over je eigen gedrag.  En ik zou nog veel meer kunnen vertellen over het boek; het is hartverwarmend en bijzonder. Van het verlangen naar niets, van vluchten naar voelen. Indrukwekkend!

Ik hoop dat mensen zich herkennen in het verhaal dat hij vertelt en dat hij ze over de streep zal halen om te stoppen met het gebruik van middelen en gedrag te veranderen. Te beginnen met een hele simpele: niet altijd je telefoon binnen handbereik hebben.’

Fokko Ketel, Instituut Core – december 2022

Recensie

‘Advaita lijkt soms abstract, ver verwijderd van de dagelijkse ‘struggle for life’.
Arold Langeveld toont op magistrale wijze hoe advaita wel degelijk een factor kan zijn in onze omgang met eender welk verdovend of opwekkend middel.

Verfrissend te lezen dat het mechanisme onder alle verslavende ‘verbindingen’ hetzelfde is, maakt niet uit of het gaat om rode wijn, nicotine, een smartphone, yogalessen of satsang volgen: het verlangen om ergens in op te gaan, tijdelijk van ons ‘zelf’ af te zijn, om te ‘verdwijnen’ of te ‘vervloeien’, zonder afgescheiden centrum.
Het verlangen zelf is helemaal legitiem, je mag vrede sluiten met je situatie, inclusief de verslaving. Verslaving is geen ziekelijke uitzondering, het is des mensen. Langeveld opteert daarom voor de termen ‘verbinding met een middel’ en ‘gebruiker’.

Maar het middel om vrij te worden blijkt zelf de gevangenis, de ‘short cut’ naar rust en ware intimiteit het probleem. En het wordt pas echt ingewikkeld als erbovenop een schuldig, tekortschietend, verslaafd zelf wordt gecreëerd waarmee we in gevecht gaan. Het psychische ongemak dat zo ontstaat is de bron van hernieuwd gebruik dat de schuldgevoelens moet verdoven. De cirkel is rond.
Nochtans “stoppen is niet moeilijk, denken over stoppen is het wel”. En hier klinkt het vertrouwd:  er is een getuige die de wil om wel of om niet te gebruiken waarneemt als onpersoonlijke energieën. Besteed bewust aandacht aan de adem, de ankerplaats waar je altijd, wat er ook gebeurt, de waarnemende getuige kunt ontmoeten.

Boeiend is ook de visie op de naaste van de gebruiker. Zijn valkuil is eveneens een verslaving, namelijk die aan een zichzelf wegcijferend, hulpverlenend ‘ik’. Een gebruiker heeft niet iemand nodig die goed voor hem kan zorgen maar die hem ziet in zijn grootste potentieel.

Breken met een verslaving is dus een zelfverkozen identiteitscrisis, het loslaten van iets dat je lijkt te beschermen en op hetzelfde moment onveiligheid schept. Maar de ketenen die je tegenhouden zijn gesmeed van je eigen gedachten. “In werkelijkheid staat de deur wijd open.”
Inspirerend en gedegen werkboek, ook voor wie denkt niet verslaafd te zijn.’

Recensent Raf Stevens in Inzicht – januari 2023

Recensie

NDB Biblion

‘Praktisch boek dat een nieuwe kijk biedt op verslaving. Elk mens is verslaafd. Aan verdovende middelen, opwekkende middelen, succes, controle, de smartphone. Verslaving is geen afwijking of ziekte, het hoort bij het mens-zijn. Toch wijzen mensen die worstelen met verslaving zichzelf af, wat de verslaving in stand houdt. De auteur toont in dit boek dat de verslaving gezien kan worden als een kans. Een kans om te stoppen met vechten en te voelen wat zo lang is onderdrukt. Invoelend en toegankelijk geschreven. Met voorbeelden uit de praktijk, oefeningen en reflecties. Met zwart-wit illustraties.’

maart 2023

NDB Biblion publiceert aanschafinformaties (korte besprekingen) over recent verschenen boeken. Deze spelen een belangrijke rol bij de selectie in de Nederlandse openbare bibliotheken.

Recensie

‘Arold weet waar hij het over heeft. Dat lees je en merk je in zijn nauwkeurig gekozen taal, in zijn verhalen, in zijn inzichten, kennis, in zijn handreikingen. Hij is het gesprek aangegaan met verslavingen en verslaafden en heeft daar van geleerd. Die lessen deelt hij in dit boek.

Iedereen is wel ergens verslaafd aan, alleen moeten we dat misschien niet zo noemen. Arold spreekt liever van gebruik of verbinding. Het gesprek verzacht, het oordeel vervaagt, de oplossing dient zich aan. Het is al goed.

Lezenswaardig voor iedereen, ook als je denkt dat je niet verslaafd bent en je omgeving vrij van dwangmatig gebruik is. Leerzaam en inspirerend als je jezelf wilt ontwikkelen en je jezelf en je omgeving rust, liefde en vrijheid gunt.

In de titel ‘verslaving als kans’ zit wat mij betreft nog meer dan hoe Arold het uitwerkt. Contact maken met je verslaving, geeft je zicht op het stof op je spiegel, dat stof, dat lijden, dat afleiden is niet zelden (altijd?) dé creatieve basis voor kunstenaars en zodra het stof er af is, of je er op zijn minst geen last meer van hebt, ben je vrij. Wat kom je tegen als het stil wordt? En dan? En dan?

Als je verslaafd bent, lijkt dit boek me een mooie opstap. Als je verbonden bent met iemand die verslaafd is, lijkt dit boek me een goed begin. Daarna mag je zelf aan de slag. Het gesprek aan, de verbinding aan.’

Ritzo op Goodreads – april 2024

Recensie

‘Een mooi en inspirerend boek over verbondenheid, geschreven vanuit compassie. Arold schrijft op een vriendelijke en prettig leesbare wijze over het verlies maar vooral over het hervinden van de verbondenheid met jezelf, met de ander en met het leven in relatie tot verslaving. Hij stelt dat “de verslaafde” niet bestaat en dat we eigenlijk op de één of andere manier allemaal wel (ergens aan) verslaafd zijn, waardoor zijn handreikingen een ieder van ons aanmoedigen eerlijk(er) naar onszelf (en andere gebruikers) te durven kijken en het heft in eigen handen te nemen. Dank je Arold!’

Carlos op Goodreads – mei 2024

Blogartikel Wendyonline

Arold schreef een boek over verslaving: ‘Je verslaving is een kans om te mogen ontdekken wat je al die tijd hebt onderdrukt’

Je zal het zelf misschien niet meteen zeggen, maar we zijn allemaal verslaafd. Niet per se aan verdovende middelen, maar bijvoorbeeld aan succes, controle of zelfs aan onze telefoon. Verslaving is volgens Arold Langeveld geen afwijking of ziekte, want het hoort bij ons mens-zijn. Toch hebben mensen die worstelen met mateloosheid de neiging zichzelf af te wijzen. Maar het is juist de afwijzing die de verslaving in stand houdt. Arold schreef een boek over hoe je je verslaving niet als vijand moet zien, maar als een kans.

In het boek nodigt hij je uit om te stoppen met vechten en te gaan voelen wat je zolang hebt onderdrukt. Om te ontspannen in wie je werkelijk bent en te leren leven met het hier-en-nu, precies zoals het is.

Verslaving als kans

Je verslaving is volgens Arold niet één kans; maar een scala aan kansen en mogelijkheden die onbenut blijven zolang je blijft gebruiken. ‘Het is allereerst een kans om gelukkig en vrij te worden. Door je verslaving ben je vast komen te zitten. Klem tussen de wil niet meer te gebruiken en de wil om dat wel te blijven doen. Je verslaving doorbreken is een fantastisch bevrijdingsavontuur dat je achteraf niet had willen missen. Ook is je verslaving een kans om te mogen ontdekken wat je al die tijd hebt onderdrukt. Met het doorbreken van je gebruik, worden alle gevoelens en emoties weer beschikbaar die je hebt ‘weggebruikt’. Ook gevoelens als passie, enthousiasme, inspiratie en blijheid zonder reden heb je er per ongeluk mee weggeduwd. Maar alles is er nog. Jij bent er nog. Je lichaam is er nog. En al je gevoelens zijn er gewoon nog. Je mag het allemaal herontdekken; wie je bent, hoe je lekker in je vel kunt zitten en hoe je gevoel kunt toelaten in plaats ervan weg te vluchten.’

Motivatie om het boek te schrijven

Er waren meerdere redenen om dit boek te schrijven volgens Arold. Allereerst heeft de verslaving van zijn broers een grote impact gehad op zijn leven. ‘Ik heb erdoor ontdekt dat er veel verwarring is over wie er verantwoordelijk is voor het uitleven van een verslaving en over de schuldvraag die ermee gemoeid is. Ik probeer met dit boek helderheid te brengen en de vastgeroeste aannames over verslaving los te weken.’

Daarnaast is het een antwoord op een vaak ontvangen verzoek van zijn cliënten. Arold is ook counsler. ‘Na hun traject is mij al vaak gevraagd naar enige houvast over wat ze ervaren hebben, dat een boek me het meest geschikt leek om ze die houvast te kunnen bieden.’

Ook vindt Arold het tijd om op een andere manier naar verslaving te kijken ‘Wanneer het enige doel ‘stoppen’ is gaat er een wereld aan mogelijkheden tot zelf-ontdekking en zelfontplooiing verloren. Dit boek wil je inspireren om je verslaving als een kans te zien. De kans van je leven om te leren voelen en om je te herinneren wie je werkelijk bent.

De wachtlijst voor een counselingtraject is te lang. ‘De wachtlijst is nu zo lang dat ik er 1-op-1 voorlopig niet voor je kan zijn. Via het boek kun je toch al kennismaken met mijn visie en vind je hopelijk de inspiratie om zelf (met andere hulp) het roer al om te gooien.’

Dave Roelvink

Ook Dave Roelvink heeft veel aan het boek van Arold gehad. Zo laat hij in een video op zijn Instagram weten: ‘Arold heeft een hoop veranderd in mijn leven. Hij heeft me met rust en liefde laten inzien dat ik er mag zijn en bracht me met diezelfde rust in actie om mijn verslaving aan te pakken. Daardoor leef ik nu mijn mooiste leven.’

Over Arold Langeveld

Arold is counselor van ‘high performers’; mensen die op hoog niveau, zichtbaar en met grote verantwoordelijkheid hun vak uitoefenen. Hij groeide op met twee broers met een drugsverslaving. Hij werd onder meer opgeleid door Scott Kiloby en werkte in verschillende verslavingsklinieken. Hij treedt op als spreker over non-dualiteit en verslaving.

wendyonline.nl – december 2022