Vijftig tinten gewaarzijn

Van zelfacceptatie naar zelfrealisatie

Erica Rijnsburger

ISBN: 978-94-93228-62-7
NUR: 728
Prijs: € 25,99
Uitvoering: paperback
Formaat: 15 x 23 cm
Omvang: ca. 296 pagina’s
Omslagontwerp: Joyce Zethof
 
Reflecties die het non-duale pad concreet maken voor het dagelijks leven.

Non-dualiteit begrijpen en op een diep niveau verstaan is één. De inzichten laten doorsijpelen in alle aspecten van het leven kan nog een behoorlijke uitdaging zijn. Non-dualiteit leven kan alleen als we zowel wijsheid als voelend gewaarzijn inbrengen bij alles wat er gebeurt in en rondom ons. Op het moment dat we dat doen, lopen we ons eigen inwijdingspad – een pad van zelfacceptatie naar zelfrealisatie. Dit gaat voorbij alle conceptuele kennis, voorbij het denken en voorbij het bekende. Want alleen voorbij het bekende kunnen we landen in onze essentie, in de plek waar we als vanzelf stralen. Dit pad is altijd nu.

Vijftig tinten gewaarzijn biedt vijftig reflecties die het non-duale pad concreet maken voor het dagelijks leven. Ze tonen welke delen van je Zelf je nog onbewust afwijst of wegduwt en je krijgt aanwijzingen hoe deze te integreren, waardoor je steeds meer thuiskomt in je diepste wezen. Je ontdekt hoe je jouw essentie kunt laten doorschijnen in alle aspecten van het leven: werk, liefde, vriendschap, gezin, seksualiteit en vrije tijd.

Lezersrecensie

Heel inzichtgevend en inspirerend boek

‘Direct toepasbaar, neer te leggen op je eigen levens thema’s. Ik voel me gezien en begrepen en dat stemt overeen met wie Erica is. Liefdevol, wijs, intuitief en strategisch, doch praktisch denker, compassievol. Heerlijk dat het géén boek is met “hoe verbeter ik mezelf”, of “creeer je geluk”. Maar juist een boek over lichaamsbewustzijn en -wijsheid, het in jezelf landen, in je eigen essentie. Superego mag er zijn, alleen dan dienstbaar aan die essentie. En raakbaarheid in jezelf leren containen. Van daaruit in de flow van het leven. Raakbaar en onverstoorbaar tegelijk. (Dat is wat anders dan onverschillig).’

Linda Persoon – mei 2022

Recensie

‘Erica Rijnsburger beschrijft, vanuit doorvoelde ervaring, een ontwikkelingsweg, waarin psychologie en non-dualiteit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Belangrijk is om de werking van het ego en het superego, oftewel de innerlijke criticus, te doorgronden en vervolgens het pad van zelfacceptatie op te gaan. Zelfacceptatie houdt in dat je je eigen psychologische make-up doorziet, deze er laat zijn en er niet tegen vecht. In de wereld van de non-duale stromingen  wordt hieraan nogal eens voorbijgegaan, waardoor het gevaar van “spirituele bypassing” kan optreden: het nastreven van hoge spirituele waarden, als manier om trauma’s of andere emotionele thema’s te omzeilen. Als de psychologische stoorzenders op de achtergrond zijn geraakt, komt er ruimte voor Zelfrealisatie, het samenvallen met je Essentie. Het gaat hier om het leven vanuit Gewaarzijn, het grote allesomvattende bewustzijn voorbij de persoonlijkheid. Het ego is hier niet meer de stuurman of stuurvrouw, maar staat in dienst van je Essentie.

Het boek bestaat uit vijf delen. De eerste drie zijn gewijd aan het begrijpen, doorzien en omarmen van je ego en superego. In deel vier en vijf staat leven vanuit Essentie en Innerlijke vrijheid centraal. Ieder deel bestaat uit tien hoofdstukken, met een veelheid van reflecties. In totaal dus 50 thema’s oftewel 50 tinten Gewaarzijn. Bij die reflecties horen ook meditaties en oefeningen; deze staan in een apart werkboek, dat gratis gedownload kan worden. Daarenboven is er nog een 51e thema, namelijk: “het mysterie van het Ik Ben”.

Het boek is vlot geschreven en gemakkelijk toegankelijk. Het sluit aan bij diverse wijsheidstradities en bevat veel praktische oefeningen. Wie zich meer in de achtergronden wil verdiepen kan verwezen worden naar twee andere boeken van Erica, namelijk ‘Verborgen Wijsheid’ en ‘Non-duale Wijsheid’. Het is geen leesboek dat je achter elkaar door kunt lezen, het is beter per keer een hoofdstuk of onderwerp te kiezen en het op je in te laten werken. Je kunt er zelf mee aan de slag of je kunt het gebruiken in het kader van een therapie- of coachingstraject. Samengevat een heel praktisch boek als hulp op weg naar Zelfrealisatie, van harte aanbevolen!’

Recensent Paul Soons in Inzicht

Lezersrecensie

Heerlijk: Het nieuwe boek van Erica mogen lezen op deze prachtige plek!

Aanrader voor iedereen die geïnspireerd wil worden op het gebied van bewustzijn en ademhaling.
Thema’s die soms enorm ingewikkeld lijken te zijn, kan Erica Rijnsburger helder en simpel uitleggen. Zonder te ontkennen hoe moeilijk, pijnlijk of complex we het leven soms kunnen ervaren.

Enkele mooie uitgangspunten die voorbij komen:
– In de basis is niets goed of fout. Dingen worden goed of fout door labels die wij er zelf aan hangen.
– We oordelen snel en hebben onze voorkeuren, dat kun je niet voorkomen: je vindt iets mooi, of niet, lekker of niet etc etc. De kunst van leven uit puur bewustzijn en essentie, is om niet te veroordelen.
– Als we de “Grijp en duw beweging van ego” kunnen doorzien, dan hoeven we niets op te lossen of te veranderen. Dan kunnen we er mee zijn. We wijzen niets af en kunnen stoppen met vechten.
– Hoe we allemaal te maken hebben met bepaalde conditioneringen en hoe je dit kunt doorzien en losser kan komen van deze overtuigingen. Dat je mag én kan zijn wie je ten diepste bent.
– Hoe je gevoelens kunt laten landen in je lichaam met je ademhaling. Laat je raken. Als je in die geraaktheid kunt ontspannen, kan energie (weer) vrij stromen.
– Hoe je kunt leven vanuit innerlijke vrijheid en alles waar kan laten zijn.
– Hoe je vanuit aanwezigheid jouw liefde en wijsheid in de wereld kan manifesteren. Op jouw manier, zonder conditionering, puur vanuit jouw creatie-impuls.

Los van mooie inzichten biedt het boek en het bijbehorende werkboek een grote variatie aan opdrachten om zelf te oefenen. Zowel een aanrader voor iedereen die nieuw is op het gebied van bewustzijnsontwikkeling als voor ervaren coaches en therapeuten.

“Liefde is het inzicht dat de en mensen niet iets anders kunnen zijn dan wat ze zijn.”

juli 2022

Recensie

NDB Biblion

Een boek over het non-dualisme, een op een oosterse stroming geënte filosofie. Het boek biedt vijftig reflecties die het non-duale pad concreet maken voor het dagelijks leven. Ze tonen welke delen van het zelf onbewust weggeduwd worden en bevat aanwijzingen hoe deze te integreren om steeds meer thuis te kunnen komen in je diepste wezen. In prettige, begrijpelijke stijl geschreven. Met illustraties. Voor lezers met verregaande interesse in het onderwerp. Erica Rijnsburger is coach en trainer. In haar werk streeft ze naar een verruiming van het bewustzijn, waardoor gesleutel aan het ego achterwege kan blijven.

november 2022

NDB Biblion publiceert aanschafinformaties (korte besprekingen) over recent verschenen boeken.
Deze spelen een belangrijke rol bij de selectie in de Nederlandse openbare bibliotheken.