Volledig vrij

Een gids voor bewust zijn

Annette Raaijmakers

ISBN: 978-90-77228-90-6
NUR: 728
Prijs: € 25,99
Uitvoering: hardcover/ 2e druk
Formaat: 135 x 175 mm
Omvang: 200 pagina’s
 

Wat gebeurt er met je als iemand kritiek op je heeft? Hoe reageer je als je verliefd bent? Wat doe je als je overvallen wordt door heftige emoties? En hoe kun je de relatie met je partner en kinderen verbeteren?

Hoe we de wereld ervaren heeft alles te maken met de interpretatie van onze gedachten. Alles begint met een gedachte. Gedachten bepalen onze emoties, we laten ons leiden door onze gedachten en elke ervaring is begonnen met een gedachte.
Annette Raaijmakers is psychotherapeut en oprichter van Instituut Core. In Volledig vrij maakt ze op inzichtelijke wijze helder hoe je je kunt bevrijden van belemmerende ideeën over jezelf en anderen. Herkenbare beschrijvingen van praktijksituaties illustreren wat er mis kan gaan in je leven en wat je daaraan kunt doen.

Volledige vrijheid begint met de bewustwording van de onvrede die je ervaart, samen met het inzicht dat jouw gedachten je leven en emoties bepalen. De volgende stap is dat je deze ideeën niet hoeft te geloven, omdat je de gedachten niet bent. Dan ben je vrij en ben je niet meer in strijd met jezelf en anderen. Dit inzicht blijkt de sleutel te zijn tot een leven in vrijheid. Door de oefeningen in dit boek te doen, kan er daadwerkelijk iets veranderen in je leven.

‘Praktisch, helder, inspirerend en zeker als je belangstelling hebt voor de filosofie van advaita/non-dualiteit.’

 

‘Annette Raaijmakers heeft een bijzonder boek geschreven dat iedereen zou moeten lezen en dat zowel de Volksgezondheid als de kosten van de Nederlandse zorg ten goede zal komen.’

Lezersreacties op bol.com

Uit het boek:

Doordat allerlei opvattingen, ideeën en verwachtingen je aandacht vragen, kun je niet meer helder waarnemen wat je ziet. Je bent met je aandacht bij verschillende ideeën, die in de vorm van gedachten onophoudelijk de revue passeren. Vaak neem je die gedachten serieus en vind je deze heel bijzonder. Toch zijn de meeste gedachten niet zo speciaal en origineel als je denkt. Soms word je overspoeld door gedachten en lijkt al die mentale activiteit op een druk kippenhok met veel gekakel.

Voorbeelden van mentale activiteiten zijn:

Ik ga calorieën tellen, want ik word te dik. (redeneren)

Hij kan er niets aan doen, omdat…(begrijpen)

Als ik met pensioen ga, zal ik veel gaan reizen. (verbeelden)

Ik ben boos op mijn vriend. (voelen)

Ik wil succes in mijn werk. (willen)

Dat is misschien een inbreker. (interpretatie van horen)

Het zou wel eens kunnen gaan regenen. (interpretatie van zien)

Dit smaakt naar ananas. (interpretatie van proeven)

Het ruikt hier naar gas. (interpretatie van ruiken)

Dit is zacht en glad. (interpretatie van aanraken)

(…) Als je denkt dat je er geweldig uitziet, voelt dat ook zo en zul je dat gevoel uitstralen naar de buitenwereld. Als je de gedachte hebt dat je door je doofheid niet mee kan doen in een gesprek, geeft die gedachte je een naar gevoel waardoor je je mogelijk terugtrekt in gezelschap. Je ervaart dan het resultaat van je oorspronkelijke gedachten. Geef je bepaalde gedachten energie, dan maak je deze tot werkelijkheid in je dagelijks leven.

Dit betekent o.a. dat je de relaties die je met mensen hebt, in de eerste plaats beleeft met je gedachten. Hetzelfde geldt voor je kijk op de wereld. Het stoffelijk universum zoals zich dat voordoet, bevindt zich geheel in je bewustzijn.

Zoals jij denkt, zo neem jij de wereld om je heen waar en zonder jouw waarneming bestaat jouw (de) wereld niet.

Recensie

NDB Biblion

Raaijmakers (1949, psychotherapeute) geeft in dit boek (uit 2009) inzichten in hoe je ideeën over jezelf en de ander kunt veranderen opdat deze gedachten je niet hinderen in het dagelijks functioneren. In twaalf hoofdstukken doorloopt de auteur gedachten, projecties en oordelen in onder andere relaties tussen man-vrouw en kind-ouders, zoals ‘oude onverwerkte pijnlijke ervaringen spelen een rol in de wijze waarop je een nieuwe ervaring interpreteert’ en ‘zoals jij denkt, zo neem jij de wereld waar’. Ze neemt ook facetten als aandacht, controle en liefde onder de loep. Daarnaast brengt ze het zogenoemde reactiekeuzemoment onder de aandacht: bewust kiezen voor een reactie op wat er van buitenaf naar je toe komt. In elk hoofdstuk geeft ze voorbeelden uit haar eigen praktijk en sluit ze af met een oefening. Met dankwoord, inhoudsopgave, inleiding, kort stukje over de auteur en contactadressen. Een goede, leesbare herhaling van inzichten in onbewuste denk- en gedragspatronen met invloeden van onder meer de Rationeel Emotieve Therapie.

juli 2021

NDB Biblion publiceert aanschafinformaties (korte besprekingen) over recent verschenen boeken.
Deze spelen een belangrijke rol bij de selectie in de Nederlandse openbare bibliotheken.