Vrede en harmonie in het dagelijks leven

Ramesh S. Balsekar

ISBN: 978-94-9141-167-0
NUR: 728
Prijs: € 30,99
Uitvoering: hardcover
Formaat: 125 x 200 mm
Omvang: ca. 320 pagina’s
Oorspronkelijke titel:  Peace and Harmony in Daily Living
Vertaling:  Ronald Hermsen

Misschien heb je alles wat je je wenst: succes, aanzien, geld en een goede gezondheid, maar ben je ook gelukkig? Waarom zijn we toch zo vaak nog op zoek naar iets? Volgens Ramesh Balsekar omdat we allemaal weleens van dit ‘iets’ geproefd hebben, namelijk van de ‘ononderbroken ervaring van vrede en harmonie’.

Deze vrede en rust worden meestal verstoord door ons denken. Door een gedachte over iets wat we wel of niet hadden moeten doen, of over iets wat een ander ons al dan niet heeft aangedaan. Zulke gedachten veroorzaken boze gevoelens, haat, jaloezie, schuld- en schaamtegevoelens, angst, arrogantie en zelfingeno- men boosheid.

In Vrede en harmonie in het dagelijks leven laat Ramesh ons zien dat we in deze voortdurende staat van rust kunnen verblijven terwijl we ons dagelijks leven leiden. Wat we daarvoor moeten doen is eenvoudig, we moeten de volgende woorden van de Boeddha accepteren: ‘Dingen gebeuren, handelingen worden verricht, maar er is niemand die iets doet.’

En hoe weten we dat we deze innerlijke vrede bezitten? Ramesh: ‘We kennen innerlijke vrede als we ons op ons gemak voelen bij onszelf en bij anderen. Of, omgekeerd, als we ons niet ongemakkelijk voelen bij onszelf en bij anderen.’

We hoeven niet te zoeken naar oplossingen voor het probleem rond geluk of lijden, we hoeven alleen maar in te zien dat er nooit een probleem is geweest.
Ramesh S. Balsekar

Uit het boek…

Een deel van hoofdstuk 1

Iedereen kent momenten van pure vreugde in zijn leven. Wanneer we deze in woorden uitdrukken, komen we al snel uit bij rust, vrede, kalmte in het dagelijks leven. Wat verstoorde dit soort momenten? Wat dit soort momenten doorgaans verstoorde waren herinneringen aan iets wat je hebt gedaan en niet had moeten doen, of aan iets wat je niet hebt gedaan en wel had moeten doen. Het ego gaat al heel lang gebukt onder schuld- en schaamtegevoelens die af en toe in het geheugen opspringen en waardoor je je heel ongemakkelijk voelt. En als het niet iets is wat je zelf al dan niet hebt gedaan, dan kan het iets zijn wat een ander deed en wat je op de een of andere manier zo heeft geraakt dat je rondloopt met gevoelens van haat of jaloezie.

Recensie

Dingen gebeuren, handelingen worden verricht, maar er is niemand die iets doet.

Dit is de meest compacte samenvatting van het recentelijk vertaalde boek van Ramesh S. Balsekar. Dat niemand iets doet, wordt nogal eens verkeerd geïnterpreteerd: alsof we niet langer meer moeten of hoeven handelen. Ramesh toont duidelijk aan dat handelingen en gebeurtenissen onvermijdelijk plaatsvinden. Alleen met het juiste inzicht zien we dat wij het niet zijn die handelen. Handelingen zijn onpersoonlijke reacties op onpersoonlijke gebeurtenissen, die geen aanleiding kunnen zijn tot gevoelens van trots of schuld.

Het is vooral een praktisch boek dat aanzet om de juistheid daarvan in je eigen leven te onderzoeken. Bijvoorbeeld: kijk dagelijks naar wat er in je leven heeft plaatsgevonden. De vraag is of waar je op terugkijkt, werkelijk jouw handelingen zijn (onafhankelijk van omstandigheden) of slechts gebeurtenissen die zich tegen wil en dank aan je voordoen. We zullen moeten erkennen dat we geen autonome, onafhankelijk handelende individuen zijn, die kunnen denken, kiezen en beslissen. Er zijn alleen gebeurtenissen als beelden op een filmdoek.

Aanleiding voor Ramesh voor het schrijven van dit boek is de briefwisseling geweest met een Zweedse topadvocaat, Göran Ekdahl. Typisch iemand die alles bereikt had wat hij zich maar kon voorstellen. Indrukwekkende carrière, harmonieus gezinsleven, voldoende geld, etc. En toch knaagde er iets, een onbestemde ontevredenheid. Na het lezen van enkele boeken van Ramesh bezocht hij hem in Bombay. Door het directe contact ontstond ook bij Göran de overtuiging dat handelen niet een persoonlijk handelen betekent. Resultaat: geen irritaties, angsten en verlangens meer waardoor zijn werkzaamheden spontaner verliepen, met minder inspanning en betere uitkomsten.

De basale oorzaak van elk probleem in ons dagelijks bestaan is de idee een autonoom handelend ik te zijn. Met dat besef wordt duidelijk dat wilskracht, begeerte en het najagen van geluk telkens terugkerende angsten en conflicten veroorzaken.

Dit boek geeft een goed overzicht van de totale leer van Ramesh waarin al zijn concepten de revue passeren. Bijvoorbeeld het verschil tussen dualiteit (tegenstellingen noodzakelijk voor manifestatie) en dualisme (het discutabel kiezen voor de ene pool of de andere). Of het verschil tussen ‘werkverstand’ (nodig voor het praktisch bestaan) en ‘denkverstand’ (onnodig zorgen maken over iets dat nu niet actueel is).

Verder legt Ramesh een link met de moderne fysica en kwantummechanica waarbij de ideeën van Einstein, Schrödinger, Heisenberg en David Böhm uiteraard niet ontbreken.

Al met al een prachtig 320 pagina’s tellend overzicht van de leringen van Ramesh dat ons laat zien hoe we in ons dagelijks leven in een voortdurende staat van rust kunnen verblijven door eenvoudig de woorden van de Boeddha te accepteren: ‘Dingen gebeuren, handelingen worden verricht, maar er is niemand die iets doet.’

Tijdschrift  InZicht – februari 2018
Justus Kramer Schippers

Recensie

NDB Biblion

Sat, cit, Ananda – kennis, bewustzijn en geluk – de toon is gezet. De auteur van dit spirituele werk- en leerboek voelt zich thuis binnen de context van de advaita-vedanta, een non-dualistische levensbeschouwing, die is geworteld in India. Zelfrealisatie is het ultieme doel, dat kan worden bereikt door het internaliseren van de weg van wijsheid. De dualiteit van subject en object dient daartoe te worden overstegen. De basis van dit boek wordt gevormd door groepsbijeenkomsten, zogenoemde satsangs, en dialogen over het smalle pad van ontwikkeling. De auteur geeft zijn publiek vanuit het concept ‘Ik ben’ het besef dat de mens autonoom is als hij door het proces van permanente educatie zijn ware statuur ontdekt. De teksten zijn doorspekt met metaforen en anekdotes. Naast de invloed van Indiase meesters is er een innige relatie met Westerse filosofen.

Ruud Booms – februari 2018

NDB Biblion publiceert aanschafinformaties (korte besprekingen) over recent verschenen boeken. Deze spelen een belangrijke rol bij de selectie in de Nederlandse openbare bibliotheken.