Vrij zijn van willen

Mieke Berger

ISBN: 978-90-77908-05-1
NUR: 728
Prijs: € 20,99
Uitvoering: paperback
Formaat:
Omvang: ca. 160 pagina’s
 

Ooit gezeten aan de voeten van Sri Nisargadatta Maharaj, neemt voor Mieke Berger Advaita Vedanta een centrale plaats in en is leidend uitgangspunt in haar werk en leven.  Al meer dan 45 jaar werkt Mieke als ‘natural healer’ en komt in die kwaliteit op voor het existentieel welzijn van diegenen die haar advies vragen.

Onze fysieke werkelijkheid wordt ons ongevraagd voorgeschoteld en we kunnen niet anders dan daarop reageren. Veelal is het niet die werkelijkheid maar onze reactie daarop die ons doet lijden. De vragen die aan Mieke gesteld worden, komen telkens weer uit op een centrale vraag: hoe kan ik aan het lijden ontsnappen?

Deze vraag kan ons ertoe aanzetten te onderzoeken wie we nu eigenlijk zijn, wat de zin is van ons bestaan en hoe om te gaan met problemen. In ‘Inzicht in Inzicht’ vindt u een bundeling van artikelen die voor een belangrijk deel eerder in het blad Inzicht (zie www.inzicht.orgzijn gepubliceerd. De artikelen laten iedere keer weer de voorgelegde problemen (relaties, opvoeding, dood, seksualiteit etc. etc.) vanuit een ander gezichtspunt beschouwen. Deze verschuiving van standpunt kan in zekere zin bevrijdend werken.

Mieke woont en werkt in Costa Rica. Jaarlijks komt ze naar Europa voor begeleidingsweken. Van tijd tot tijd geeft zij seminars met als onderwerp de relatie tussen fysiek, psychologie, spiritualiteit en filosofie.