Waarom materialisme totale onzin is

Hoe echte sceptici weten dat er geen dood bestaat en hoe zij het leven, het universum en alles tot op de bodem in kaart brengen

Bernardo Kastrup

ISBN: 9789493301467
NUR: 730
Prijs: € 29,99
Uitvoering: gebonden
Formaat: 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 295 pagina’s
Oorspronkelijke titel: Why Materialism Is Baloney
Vertaling: Justus Kramer Schippers
Omslagontwerp: Hester van Toorenburg
 

Het paradigma van het materialisme houdt het erop dat bewustzijn een product van de hersenen is. In Waarom materialisme totale onzin is wordt precies het omgekeerde beweerd: Bewustzijn is wat materie tevoorschijn tovert en daaraan voorafgaat. Bernardo Kastrup presenteert hier een wereldbeschouwing die gebaseerd is op een onweerlegbare niet-materialistische metafysica. Als scepticus levert hij daarvoor niet te ontkennen empirisch bewijs en kristalheldere, op logica gebaseerde argumenten.

Deze metafysica doet in geen enkel opzicht afbreuk aan wetenschappelijk geverifieerde en niet tegengesproken wetten van de natuur. Aan de hand van een aantal tot de verbeelding sprekende metaforen, maakt Kastrup duidelijk dat de hersenen niet bewustzijn voortbrengen. Hersenen bevinden zich in Bewustzijn, niet andersom.

Zijn pleidooi voor een paradigmaverschuiving valt niet te negeren. Kastrups wereldbeschouwing levert ook een interessante zienswijze op met betrekking tot fenomenen als bijna-doodervaringen en wat er met ons na de dood kan gebeuren.

‘Het is van eminent belang dat dit boek wijd verspreid wordt.’

– Rupert Sheldrake, auteur, filosoof en bioloog

Recensie

In het boek Waarom materialisme totale onzin is, neemt de auteur de lezer mee op reis in zijn gedachtegang over een alternatieve wereldbeschouwing. Hij legt aan de lezer uit wat er volgens hem mist in de huidige wereldbeschouwing en waarom deze herzien zou moeten worden.

‘De hele wereld om ons heen dringt voortdurend de meningen op met betrekking tot wat er gebeurt en wat er gedaan moet worden. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk precies? Bestaat er iemand die dat werkelijk weet?’

De auteur richt zich direct tot de lezer en je wordt hierdoor deelgenoot gemaakt van zijn zienswijze. Hij gaat hierbij respectvol om met de materie die hij behandeld en dringt op geen enkel moment zijn mening op. De auteur komt met goed onderbouwede argumenten, die de lezer tot nadenken uitnodigen. Het boek is toegankelijk geschreven. Moeilijke terminologie wordt duidelijk uitgelegd, waardoor de materie die in het verhaal behandeld wordt goed te volgen is.

Ik vond het verhelderend om de zienswijzen van deze auteur te lezen. Ik kom maar zelden boeken tegen over dit soort onderwerpen die overeenkomen met mijn eigen zienswijze. Ik vond het interessant om de wetenschappelijke benadering te lezen over de materie die in het boek behandeld wordt. Dit heeft mij inzicht gegeven in hoe ik mij tot bepaalde zaken verhoud.

Als je geïnteresseerd bent in de complexe onderwerpen van het leven zoals; essentiële levensvragen over realiteitsbesef, het (menselijk) bewustzijn en hoe deze perspectieven gevormd worden en zich verhouden tot je eigen denken, dan is het boek een absolute aanrader.

‘Elk boek is een reis naar de bodemloze oceaan van de mind.’

Sarah de Groot op Hebban.nl – november 2023