Zen en de kunst van het kijken

Han van den Boogaard

ISBN: 978 94 9141 179 3
NUR: 728 / 739
Prijs: € 18,50
Uitvoering: hardcover
Formaat: 125 x 200 mm
Omvang: 120 pagina’s
 

De auteur zoekt de weg terug van een conceptuele wereld naar de onmiddellijkheid en de verwondering die we veelal als kind gekend hebben. De zen-anekdotes in dit tijdloze boek zijn conceptloos en brengen je aandacht terug naar het zuivere waarnemen en laten de lezer zien, proeven en voelen dat alles één vloeibaar en naadloos geheel is.

De verhalen in Zen en de kunst van het kijken zijn tijdloos en nodigen uit om los te laten en in dit loslaten kan sprake zijn van zuiver waarnemen, van onbekommerd kijken.

Boekbespreking

Dr. Taede A. Smedes

Philosopher of religion, theologian, independent scholar

Zen en de kunst van het kijken is een boekje met schitterende teksten en prachtige zinnen vol wijsheid, die je wantrouwig maken over je eigen ideeën en voorstellingen en die je anders naar de dingen doen kijken. En precies dat is de bedoeling: ‘Ervan doordrongen zijn dat je van niets weet wat het betekent, dat alles een ondoorgrondelijk mysterie is waar geen naam of eigenschap zich aan hecht: het kan zomaar gebeuren, in een flits van inzicht, voordat alles weer in de duisternis van de woordenwereld verdwijnt. Alles zal daarna anders zijn, ook al is er niets gebeurd’.

Samsara is onderdeel van de Ambassade Groep