Zen is hier

Lessen, verhalen en anekdotes van Shunryu Suzuki

Shunryu Suzuki

ISBN: 978 94 93301 77 1
NUR: 730
Prijs: € 25,99
Uitvoering: gebonden
Formaat: 12,5 x 20 cm
Omvang: ca. 380 pagina’s
Oorspronkelijke titel: Zen is Right Here
Vertaling: Ronald Hermsen
Omslagontwerp: Hester van Toorenburg
Verschijnt: mei 2024
 

De leer van zenmeester Shunryu Suzuki op heldere en anekdotische manier verteld

Shunryu Suzuki’s buitengewone gave om traditionele zenleerstellingen over te brengen met gewone taal is bekend bij de ontelbare lezers van Zen Mind, Beginner’s Mind. In Zen is hier worden zijn leringen krachtig en direct tot leven gebracht door anekdotes die leerlingen over hem vertellen. Deze levendige ontmoetingen met zen zijn aangrijpend, direct, humoristisch, paradoxaal en verlichtend; en hun plaatsing in herkenbare situaties maakt ze buitengewoon toegankelijk.

Net als de Boeddha zelf gaf Suzuki diepgaande leringen die vaardig werden uitgedrukt voor elk moment, persoon en gebeurtenis die hij tegenkwam. Hij benadrukte dat terwijl de ongrijpbare essentie van het boeddhisme constant is, de uitdrukking van die essentie altijd verandert. Elk van de verhalen is een voorbeeld van deze veelzijdige en tijdloze kwaliteit, en laat zien dat het potentieel om verlichting te bereiken hier, nu, in dit moment bestaat.

‘Een tot nadenken stemmende en uiterst wijze verzameling van leringen.’
— Spirituality and Health

Fragment uit het boek:
“Suzuki Roshi, ik luister al jaren naar uw lezingen,” zei een student tijdens de vraag- en antwoordsessie na een lezing, “maar ik begrijp het gewoon niet. Kunt u het alstublieft in een notendop uitleggen? Kunt u het boeddhisme terugbrengen tot één zin?” Iedereen lachte. Suzuki lachte. “Alles verandert,” zei hij, en vroeg toen om een andere vraag.

Shunryu Suzuki