Echt leven

Van eenzaamheid naar openheid en vrijheid

Sharon Salzberg

ISBN: 978 94 93301 28 3
NUR: 728/ 770
Prijs: € 25,99
Uitvoering: paperback
Formaat: 12,5 x 20 cm
Omvang: ca. 247 pagina’s
Oorspronkelijke titel:  Real life. The Journey from Isolation to Openness and Freedom
Vertaling: Ronald Hermsen
Omslagontwerp: Hester van Toorenburg
 

Echt leven gaat over de reis die we maken als we besluiten om het leven te leven dat past bij ons innerlijke verlangen om vrij te zijn.

Op momenten dat we met pijn en tegenslagen te maken krijgen, schrikken we vaak terug en krimpen uit angst en teleurstelling ineen. Dit kan een manier van leven worden. In Echt leven laat Sharon Salzberg zien dat het ook anders kan.

Als we ons alleen, geïsoleerd of gevangen voelen, kunnen we deze hindernissen gebruiken als pad naar een authentiek en florerend leven, een leven waardoor we de heelheid in onszelf kunnen vinden. Of we nu alleen leven of samen met anderen; een gevoel van saamhorigheid kan ons door stormachtige perioden leiden. We kunnen onze woorden, ons hart en ons handelen afstemmen op een grotere visie, zonder dat ze worden bepaald door zorgelijke en angstige gedachten. Als we onbeperkter willen leven – een leven met meer ruimte en besef van mogelijkheden, creativiteit, verbondenheid en vreugde – dienen we dat wat echt belangrijk is volgens Salzberg serieus te nemen en onszelf vragen te stellen als: wat is mijn diepste verlangen? Wat kan ik maar beter loslaten? Wat denk ik dat mijn mogelijkheden zijn?

Grote vrijheid vinden we als we bepaalde vaardigheden ontwikkelen, zoals mindful gewaarzijn, vriendschap en een groter besef van doelgerichtheid/aspiratie. In Echt leven leren we risico’s te nemen, geïnteresseerd te zijn in innerlijke gemoedstoestanden die we normaal gesproken proberen te vermijden, en een nieuw gevoel van verbondenheid te ervaren.