Filosofie en ervaring van verlichting

Transcendente ervaring op de grens van filosofie en metafysica

Franklin Merrell-Wolff

ISBN: 978-94-92995575
NUR: 730
Prijs: € 26,90
Uitvoering: hardcover
Formaat: 12,5 x 20 cm
Omvang: ca. 296 pagina’s
Oorspronkelijke titel:  The myth of enlightenment
Vertaling:  Justus Kramer Schippers

Dit boek bevat een ongewoon intieme inkijk in het transformatieproces van de filosoof en wiskundige Franklin Merrell-Wolff. Toen hij in een staat van verlichting kwam, begon hij verslag te doen van die persoonlijke ervaring. Hij beschreef de aard en het belang van de verkregen kennis en inzichten, en besteedde daarbij veel aandacht aan de mogelijke kritiek uit de filosofische en psychologische hoek. Zijn verslag toont de directe confrontatie met het epistemologische probleem van het beschrijven van de werkelijkheid en het nut van de kennis waar mystici over spreken.

Franklin Merrell-Wolff is een academisch geschoolde filosoof en wiskundige met een indrukwekkend literair talent. Na zijn studie was hij enige tijd werkzaam als hoogleraar wiskunde aan de Stanford Universiteit. Al spoedig daarna verliet hij de academische wereld voor zijn zoektocht naar een alternatieve wijze van kennisvergaring voorbij zintuiglijke waarneming en conceptuele kennis.

‘Ik was aanbeland op de grenzen vanwaar we met ons huidige ego-georiënteerd bewustzijn gekomen zijn en aanschouwde ook de contouren van een geheel ander bewustzijn, waar de oplossing voor tegenstellingen van de subject-objectrelaties gevonden zou kunnen worden.’
– Merrell-Wolff

Met een voorwoord van Dr. Dave Vliegenthart, filosoof en religiewetenschapper aan de Universiteit Maastricht.
Auteur van The Secular Religion of Franklin Merrell-Wolff.