Filosofie en ervaring van verlichting

Transcendente ervaring op de grens van filosofie en metafysica

Franklin Merrell-Wolff

ISBN: 978-94-92995575
NUR: 730
Prijs: € 32,99
Uitvoering: hardcover
Formaat: 12,5 x 20 cm
Omvang: ca. 296 pagina’s
Oorspronkelijke titel: Experience and philosophy, Pathways through to space
Vertaling:  Justus Kramer Schippers

Dit boek bevat een ongewoon intieme inkijk in het transformatieproces van de filosoof en wiskundige Franklin Merrell-Wolff. Toen hij in een staat van verlichting kwam, begon hij verslag te doen van die persoonlijke ervaring. Hij beschreef de aard en het belang van de verkregen kennis en inzichten, en besteedde daarbij veel aandacht aan de mogelijke kritiek uit de filosofische en psychologische hoek. Zijn verslag toont de directe confrontatie met het epistemologische probleem van het beschrijven van de werkelijkheid en het nut van de kennis waar mystici over spreken.

Franklin Merrell-Wolff is een academisch geschoolde filosoof en wiskundige met een indrukwekkend literair talent. Na zijn studie was hij enige tijd werkzaam als hoogleraar wiskunde aan de Stanford Universiteit. Al spoedig daarna verliet hij de academische wereld voor zijn zoektocht naar een alternatieve wijze van kennisvergaring voorbij zintuiglijke waarneming en conceptuele kennis.

‘Ik was aanbeland op de grenzen vanwaar we met ons huidige ego-georiënteerd bewustzijn gekomen zijn en aanschouwde ook de contouren van een geheel ander bewustzijn, waar de oplossing voor tegenstellingen van de subject-objectrelaties gevonden zou kunnen worden.’
– Merrell-Wolff

Met een voorwoord van Dr. Dave Vliegenthart, filosoof en religiewetenschapper aan de Universiteit Maastricht.
Auteur van The Secular Religion of Franklin Merrell-Wolff.

Recensie

NDB Biblion

Dit is de vertaling van het laatste werk van de auteur (1887-1985) uit 1994, waarin zijn twee eerdere werken* uit 1973 zijn opgenomen. Een onderscheid tussen de oorspronkelijk verschillende delen is niet aangegeven.
Naar aanleiding van een persoonlijke spirituele zoektocht, zijn ervaringen, gevoelens en gedachten, zoekt de auteur voortdurend naar verklaringen en schema’s. Deze academisch wetenschappelijke benadering van de wiskundige is steeds op de achtergrond aanwezig, zelfs bij de meest mystieke aspecten. Tegelijkertijd geeft het ook een bijzondere inkijk in de tijd waarin de auteur leefde. Als pionier en zelfstandig onderzoeker van Oosterse filosofieën in een Westers land bijvoorbeeld, en als stichter van een ashram in Californië. De stelligheid waarmee hij redeneert en conclusies trekt, zal nu misschien irritant of arrogant overkomen. De onderliggende boodschap is echter nog altijd relevant: de ontwikkeling van de mens met een hoger bewustzijnsniveau. Ter vergelijking komt de theorie van dit transformatieproces vrij dicht bij het werk van Sri Aurobindo. *Niet in het Nederlands vertaald.

juni 2021

NDB Biblion publiceert aanschafinformaties (korte besprekingen) over recent verschenen boeken.
Deze spelen een belangrijke rol bij de selectie in de Nederlandse openbare bibliotheken.

Dit boek zou in potentie de advaita binnen kunnen brengen in het continentale academische denken

Mijn vader is helemaal weg van de FMW vertaling. Hij is totaal lyrisch over het boek. Hij is 85 en leest inmiddels een beetje langzaam, maar heeft in zijn leven wel veel bestudeerd en gelezen in de non-dualiteitsbibliotheek, en hij is er onbeschrijfelijk enthousiast over en geniet er enorm van. Ook hij zegt nu niets te begrijpen van het feit dat FMW zo obscuur is gebleven in Europa. Hij zei ook dat het de ultieme synthese tussen de westerse en oosterse filosofie omvat. Misschien slechts een micro-resultaat van de honderden uren van al het grondige vertaalwerk, maar je hebt al 1 mens zeer gelukkig gemaakt. Veel belangrijker is natuurlijk dat dit grote werk ontsloten is voor het Nederlandse taalgebied. Daarin heeft de vertaling erg belangrijke invloed gehad. En het moet ergens opgepakt worden door de Nederlandse academische filosofische wereld. De vraag is of ze herkennen waar het over gaat en of ze niet in een te diepe continentaal-filosofische winterslaap verkeren. Dit boek zou in potentie de advaita binnen kunnen brengen in het continentale academische denken.

Lezersrecensie