Filosofie en ervaring van verlichting

Transcendente ervaring op de grens van filosofie en metafysica

Franklin Merrell-Wolff

ISBN: 978-94-92995575
NUR: 730
Prijs: € 26,90
Uitvoering: hardcover
Formaat: 12,5 x 20 cm
Omvang: ca. 296 pagina’s
Oorspronkelijke titel:  The myth of enlightenment
Vertaling:  Justus Kramer Schippers

Franklin Merrell-Wolff is een academisch geschoolde filosoof en wiskundige met een indrukwekkend literair talent. Na zijn studie was hij enige tijd werkzaam als hoogleraar wiskunde aan de Stanford Universiteit. Al spoedig daarna verliet hij de academische wereld voor zijn zoektocht naar een alternatieve wijze van kennisvergaring voorbij zintuiglijke waarneming en conceptuele kennis.

Franklin Merrell-Wolff kwam in een staat van verlichting en begon verslag te doen van die persoonlijke ervaring en beschreef aard en belang van de verkregen kennis en inzichten. Dit verslag bevat een ongewoon intieme inkijk in het transformatieproces dat hij doormaakte.

De schrijver gaat de directe confrontatie aan met het epistemologische probleem van het beschrijven van de werkelijkheid en het nut van de kennis waar mystici gewag van maken. Als filosoof besteedt hij veel aandacht aan mogelijke kritiek uit filosofische en psychologische hoek. Dit verslag is niet alleen geschreven voor wie kritiekloos willen geloven en zonder tegenspraak zaken voor waar aannemen.

‘Ik was aanbeland op de grenzen vanwaar we met ons huidige ego-georiënteerd bewustzijn gekomen zijn en aanschouwde ook de contouren van een geheel ander bewustzijn, waar de oplossing voor tegenstellingen van de subject-objectrelaties gevonden zou kunnen worden.’
– Merrell-Wolff

Neem een kijkje in onze eigen webshop!

Samsara is onderdeel van de Ambassade Groep