Medicinale paddenstoelen

Een nieuw perspectief op genezing

Peter van Ineveld

ISBN: 978-94-92995414
NUR: 728
Prijs: € 26,99
Uitvoering: hardcover
Formaat: 12,5 x 20 cm
Omvang: ca. 176 pagina’s
Omslagontwerp: Kyra van Ineveld
 
Het Westen begint in te zien wat het Oosten al eeuwenlang weet: medicinale paddenstoelen zijn krachtige ziektebestrijders. En dan niet alleen de Oosterse varianten, ook het elfenbankje dat u hier in de bossen vindt, kan worden toegepast bij de behandeling van veel aandoeningen zoals auto-immuunziekten, allergieën, kanker, etc.
Het gebruik van medicinale paddenstoelen (de ‘mycotherapie’) kent dan ook een lange geschiedenis. In Aziatische landen, in landen als
China, Japan en Korea:
– behoort de toepassing van medicinale paddenstoelen tot de normale therapeutische handelingen
– wordt ingezet voor de aanpak van zowel psychische als somatische aandoeningen
Men schat dat er over de hele wereld ca. 140.000 verschillende soorten paddenstoelen bestaan waarvan er inmiddels 15.000 bekend zijn.
Hiervan zijn er zo’n 800 bruikbaar bij een of meer medische indicaties.
In dit boek beschrijft de auteur de praktische werkzaamheid van de diverse paddenstoelen, toegepast op een breed palet van kwalen.
Hij maakt daarbij duidelijk:
– dat hij werkt vanuit een holistisch perspectief
– als basis gaat hij altijd uit van de reguliere medische diagnose
– alle supplementen worden uitsluitend door een (natuur-)apotheek
geleverd
– dat beschrijvingen en adviezen zijn getoetst op medische
en wetenschappelijke bevindingen

Recensie

‘De vroegste referenties die verwijzen naar het gebruik van paddenstoelen in de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) zijn al meer dan 5000 jaar oud. Mycotherapie is het inzetten van paddenstoelen ter voorkoming of genezing van bepaalde aandoeningen. Het zijn krachtige ziektebestrijders met antitumorale en antivirale eigenschappen. Momenteel zijn er op grote schaal onderzoeken (ook in Nederland) naar de toepassingsmogelijkheden bij kanker, HIV en aids. Het is evident dat het hier niet gaat om de alom bekende psychedelische effecten, maar om de medische kwaliteiten.

Peter van Ineveld is natuurgeneeskundig therapeut en expert op het gebied van medicinale paddenstoelen. Tijdens het schrijven van een tekst voor zijn nieuwe website ontstond het idee voor dit ongekend fascinerende naslagwerk, waarin hij 21 soorten medicinale paddenstoelen met hun eigenschappen, werking en toepassingen beschrijft. In de samenvatting worden de diverse namen vermeld, zoals de Nederlandse naam, Latijnse naam en de belangrijkste werkzame stoffen. Als bonus worden er nog 10 paddenstoelen met groot medicinaal potentieel besproken. Daarna volgt een hoofdstuk waarbij diverse aandoeningen belicht worden met bijbehorende behandeling. Ten slotte een apart hoofdstuk over medicinale paddenstoelen bij kanker en een paar praktijkverhalen. De sprekende kleurenfoto’s maken het compleet.

Paddenstoelen bevatten veel goede voedingsstoffen, zoals essentiële suikers, antioxidanten en essentiële aminozuren, die grote invloed hebben op processen in ons lichaam. Aan het immuunsysteem gerelateerde aandoeningen kunnen daardoor positief worden beïnvloed. Ook is aangetoond dat het gebruik een positief effect kan hebben bij chemobehandeling. En nee, ze worden niet in het wild geplukt, maar meestal geteeld. Ook daar vind je informatie over in het boek.

De opvallende schrijfstijl van Van Ineveld (hij schrijft vanuit het perspectief van de derde persoon) samen met het gegeven dat hij nergens een woord te veel gebruikt, maakt het een prettig leesbaar geheel. Medicinale paddenstoelen, een nieuw perspectief op genezing is niet bedoeld als vervanging van reguliere diagnostiek, maar wel als complementaire behandeling. Door het informatieve karakter is het zeer geschikt voor wie interesse heeft in het wonder dat paddenstoel heet.’

Hebban.nl – Marjan van Druenen – april 2020

Recensie

NDB Biblion

‘Mycotherapie, het gebruik van medicinale paddenstoelen is in het Oosten al duizenden jaren praktijk, met name in de traditionele Chinese geneeskunde. De auteur, natuurgeneeskundig therapeut, wil deze traditie ook in het Westen voor het voetlicht brengen. Hij besteedt uitgebreid aandacht aan de geschiedenis van, het wetenschappelijk onderzoek naar en de kweekmethoden van deze paddenstoelen. De belangrijkste geneeskundige componenten blijken polysachariden te zijn, complexe, langketenige suikers; daarnaast spelen essentiële aminozuren en mineralen een rol. In totaal worden 31 verschillende paddenstoelen en hun werking beschreven. Het gaat dan niet alleen om exotische varianten, maar ook om de paddenstoelen die we kennen uit de keuken, zoals shiitake en oesterzwam. Het boek sluit af met de beschrijving van een aantal ziekten en de mogelijke (ondersteunende) therapieën daarbij, gevolgd door een paar bijzondere praktijk casussen. Glasheldere, boeiende en unieke uiteenzetting, aanbevolen voor eenieder die de natuurgeneeskunde een warm hart toe draagt. Bevat kleurenfoto’s. Achterin een verklarende woordenlijst en een uitgebreid bronnenoverzicht.’

juni 2020

NDB Biblion publiceert aanschafinformaties (korte besprekingen) over recent verschenen boeken.
Deze spelen een belangrijke rol bij de selectie in de Nederlandse openbare bibliotheken.