Ons hart weet alles

ShantiMayi

ISBN: 978-90-77228-64-7
NUR: 728
Prijs: € 24,99
Uitvoering: paperback
Formaat: 125 x 200 mm
Omvang: 256 pagina’s
Oorspronkelijke titel: In Our Hearts We Know
Vertaling: Prema van Harte
 

ShantiMayi (1950, VS) was de eerste westerling, en ook nog eens de eerste vrouw, die als spiritueel leraar werd erkend in de Sacha traditie. Sacha betekent in het Sanskriet: de onmiskenbare waarheid in alles en iedereen. De kernmantra binnen deze traditie is: ‘Word wakker, Heer, word wakker in de hele mensheid, word wakker in mij, word wakker in iedereen, word wakker!!!’ Het is een gebed ten bate van elk levend wezen dat er ooit is geweest, nog is en ooit zal zijn.

Hoewel ShantiMayi het woord ‘leer’ vaak gebruikt, ziet zij zichzelf eerder als een geheugensteun dan als leraar, want: ‘Al is er veel dat je over jezelf kunt leren, het belangrijkste, het kostbaarste van alles staat onuitwisbaar, als weerspiegelingen, gegrift in de spiegel van volmaakte wijsheid, diep in je hart.’

Spiritualiteit betekent rijpheid van hart en geest, aldus ShantiMayi, en spirituele verlichting is niet het einde van iets, maar het begin van een diepgaand onderzoek naar ‘de ultieme open geest en het ultieme open hart’. ShantiMayi: ‘Je moet thuiskomen in je eigen hart en je eigen open geest. Je kunt nergens anders heen.’

In Ons hart weet alles maakt de lezer kennis met de ervaringen, inzichten en lessen van ShantiMayi. Het boek is gebaseerd op transcripties van openbare bijeenkomsten (satsangs) in de Sacha Dham ashram in India. Daar komen mensen uit de hele wereld om vragen te stellen en steun, advies en begeleiding te krijgen om te kunnen leven vanuit de herkenning van eenheid in plaats van dualiteit.

‘Dit boek spreekt heel helder over ontwaken (…) in een geest van nederigheid (…) iedereen kan het “snappen” (…) een waar geschenk (…) en het wordt iedere pagina beter.’

 

‘Een Lonely Planet voor het hart. Het leidt de lezer naar de steegjes en het niet in kaart gebrachte gebied van het innerlijk Zelf . Een gids voor wie zijn ware natuur wil ontdekken (of beter: wil onthullen wat verborgen lijkt) en hiervoor ‘ongebaande paden’ naar het innerlijk Zelf beschrijft.’

Lezersreacties op amazon.com

Uit het boek:

Vaak horen we mensen zeggen: ‘Geef de zoektocht op… geef de zoektocht op.’ Wat ze bedoelen is dat je niet meer buiten jezelf naar antwoorden zoekt. Kijk eerst, voordat je ook maar de vraag stelt, naar binnen. Ik heb gemerkt, wanneer ik het woord zoektocht uitspreek, dat mensen zich lijken af te sluiten. Daarom wil ik het woord ‘zoektocht’ niet meer gebruiken, maar liever het woord ‘ontdekken’.

Ontdekken wil zeggen de bedekking verwijderen, de sluiers wegnemen. We hebben niets verloren, maar ontdekken slechts wat we al hebben. De wereld biedt prachtige, creatieve, vreugdevolle en magnifieke mogelijkheden die er slechts op wachten geopenbaard te worden. Nu kunnen we ons dus allemaal ontspannen, omdat we niet bezig zijn met zoeken. We zijn bezig te ontdekken.

Ontdek de vrijheid in je hart en wees bereid jezelf als een grenzeloos wezen en het geheel van alles te zien. Het gaat er niet alleen om dat jezelf als dit

geheel ziet, maar ook alle andere wezens. We zijn hier om te bestaan als één levende spirituele eenheid. Onze enige opdracht is het verspreiden van liefdevolle vriendelijkheid, het ontwikkelen van echte compassie en het wijden van ons innigste gebed aan de wens dat de wereld wakker wordt en terugkeert naar liefde.

Wanneer je uit je evenwicht bent, kun je niet bij het diepste deel van je wezen of bewustzijn komen – waar liefde, mededogen en zelfloosheid heersen. Wanneer je uit je hart wegraakt, kom je in je drukke geest terecht en is de kans groot dat je angstig wordt. De schaduwen van mentale preoccupatie met je ego moeten verdwijnen als je je bewust wilt worden van de liefde die in je is.

 

Je bent krachtig. Je bent liefde. Je bent

vriendelijkheid. Je bent edelmoedig. Je

bent ontwakende. Sta jezelf toe deze dingen

je mentale preoccupatie te laten zijn

en alle egoïsme zal weggewassen worden

op de volle deining van mededogen.

 

De vonk ontsteken

Er bestaat geen leer die je systematisch naar de poort van realisatie leidt, want in deze uitgestrekte ruimte van bewustzijn is iedereen uniek en verschillend. We nemen verschillend waar, we denken verschillend, en accepteren of wijzen op onze eigen unieke manier af wat naar ons gevoel goed of verkeerd voor ons is. We komen echter tot het besef dat niemand in wezen van iemand anders of

iets anders is afgescheiden.

Anders dan in systematisch leren, dalen we met een vaart af in de diepte van ons wezen. Helderheid duurt voort in zwijgende acceptatie van wat is. In deze acceptatie houden de dualiteit van zijn en niet-zijn, doen en niet-doen, keus en keuzeloosheid, het zelf en de ander, en onwetendheid en verlichting, op dualiteiten te zijn in aanwezigheid van dit zuivere gewaarzijn. Iedere betekenis wordt tot zwijgen gebracht door de almacht van onbeduidendheid.

Realisatie kan niet op een bepaalde manier onderwezen of geleerd worden, evenmin als het geluid van de zee een vaste melodie is. Toch is het geluid van de zee onmiskenbaar het geluid van de zee en niets anders. Evenzo is realisatie geen formule, maar is het toch onmiskenbaar realisatie en niets anders.

Het is belangrijk dit te begrijpen omdat wat je te weten komt over je eigen aard uiteindelijk overgedragen moet worden aan stilte en de grote zee van

resonantie. Waarom? Omdat deze directe ervaring niet in gedachten of taal overgebracht kan worden.

Wees er zeker van dat realisatie van de Waarheid, de Waarheid die jij bent, niet geformuleerd of door iemand aan iemand meegedeeld wordt.3

Het is als vuur in de vorm van een minieme vonk of een schitterende vuurzee zo groot als de sterren. Het is alleen vuur en niets anders. Zoals de Waarheid alleen de Waarheid is, is het in alle mensen dezelfde Waarheid en niets anders. Overdracht van de Waarheid is als een brand die door een bos raast… als een oceaan die de wateren van de aarde verzamelt. Alles is op zichzelf genoeg – een ondoorgrondelijke essentie en niets anders.