Ramana Maharshi in woord en beeld

Ramana Maharshi

ISBN: 978-90-77228-63-0
NUR: 728
Prijs: € 27,99
Uitvoering: hardcover/ 3e druk
Formaat: 200 x 200 mm
Omvang: 128 pagina’s
Oorspronkelijke titel: The Essential Teachings of Ramana Maharshi, A Visual Journey
Vertaling: Maggy Wishaupt
Samensteller:Matthew Greenblatt
 

Er zijn maar weinig leraren en wijzen uit spirituele tradities zo bekend, geliefd en gerespecteerd als de in Zuid-India geboren Sri Ramana Maharshi (1879-1950). Ken Wilber noemde hem ‘de grootste wijze van de twintigste eeuw’, en ook de Dalai Lama, Carl Gustav Jung, Mahatma Gandhi en vele anderen zagen hoe bijzonder Ramana was en hoe effectief zijn methode van ‘zelfonderzoek’ is. 
In het voorwoord schrijft de in 2007 overleden Engelse advaitaleraar Douglas E. Harding: ‘Hoe vaak had ik niet gehoord en gelezen dat Verlichting de zeldzaamste, de moeilijkste en de meest onbereikbare toestand is die er bestaat – in feite onmogelijk is – en hier was deze grote wijze die ons vertelde dat er juist niets gemakkelijker is dan dat. Inderdaad was dit ook mijn eigen ervaring (…)

Voor hem zijn alle moeilijkheden waar mensen mee kampen terug te voeren op slechts één probleem: een verkeerd begrepen identiteit. Elk probleem wordt opgelost door te zien “Wie” het heeft. Op het niveau van het probleem zelf is het nooit op te lossen. En dat kan ook niet anders. Er bestaat geen grotere onzin, geen fundamenteler en schadelijker dwaling dan het idee dat je in wezen bent zoals je gezien wordt. Het idee dat je een tot deze zienswijze gereduceerd menselijk wezen bent, is een ziekte die zo diep verankerd is dat ze de grondslag vormt van alle andere ziektes. Zodra deze basisziekte – een verkeerd begrepen identiteit – is genezen, valt alles precies op zijn plek.

Ik ken geen wijze die zo direct naar de wortel van de ziekte zelf gaat en die zo consequent weigert haar symptomen te behandelen, dan Ramana Maharshi. WIE BEN IK? is de enige vraag die telt. En gelukkig is het de enige vraag die absoluut, zonder enige aarzeling of de minste twijfel, beantwoord kan worden.’

Ramana Maharshi in woord en beeld bevat treffende en diepzinnige aforismen die de essentie van zijn leer bevatten. Deze uitspraken en de unieke foto’s van Ramana en zijn omgeving, kunnen ons helpen om de diepe, meditatieve stilte van onze ware aard te ervaren.

‘Ramana Maharshi’s spirituele wijsheid is een leidraad voor miljoenen mensen.’
De Dalai Lama

Ramana Maharshi in woord en beeld is in alle opzichten een prachtig geschenk. Er is niemand die inspirerender is of die een grotere waarheid verkondigt dan Ramana. Het is een boek om te koesteren.’
– Stephen Levine, auteur van Bewust leven, bewust sterven.

Uit het boek:

Zonder Bewustzijn bestaat er geen tijd en ruimte.

Ze verschijnen in het Bewustzijn,

maar zelf bezitten ze geen enkele werkelijkheid.

Bewustzijn is als een scherm waarop alles geprojecteerd wordt,

als bewegende beelden in een
film.

Onze ware natuur is enkel en alleen Absoluut Bewustzijn.

***

Genade zit in jou;

Genade is het Zelf.

Genade is niet iets wat je van anderen kunt krijgen.

Als ze buiten jezelf gezocht moet worden,

heeft ze geen enkele waarde.

Je hoeft alleen maar te weten

dat ze in jou aanwezig is.

Je bent nooit zonder haar werkzame kracht

 

***

 

Vernietig het ego door naar zijn identiteit te zoeken.

Omdat het ego niet werkelijk bestaat,

zal het automatisch verdwijnen,

waarna de Werkelijkheid zich vanzelf in al haar glorie zal openbaren.

Dit is de directe methode.

Alle andere methodes houden vast aan het ego.

Het zijn wegen die veel twijfel oproepen,

terwijl de vraag waar het werkelijk om gaat,

niet wordt aangepakt.

Bij deze methode echter is de ultieme vraag de enige vraag,

en die wordt al vanaf het begin gesteld.

***

De staat van zijn die we Realisatie noemen,

is simpelweg jezelf zijn, zonder iets te weten of te worden.

Als je gerealiseerd bent, ben je dat wat er alleen maar is,

het enige wat er altijd is geweest

Die toestand kun je niet beschrijven,

je kunt Dat alleen maar zijn.

Bij gebrek aan een betere term

praten we inderdaad nogal gemakkelijk over Zelfrealisatie.

Het heeft geen zin
om van omgeving te veranderen.

Wat in de weg zit is het denken, en dat moet overwonnen worden,

of je nu thuis zit of in een bos.

Als je dat in een bos kunt doen, waarom dan ook niet thuis?

Waarom zou je dus van omgeving veranderen?