Wie denk je dat je bent?

Justus Kramer Schippers

ISBN: 978-94-92995-24-7
NUR: 728
Prijs: € 25,99
Uitvoering: hardcover
Formaat: 12,5 x 20 cm
Omvang: ca. 281 pagina’s
 
Deze uitgave is een nieuwe en uitgebreide editie van Leven vanuit neutraliteit. De eerste druk verscheen in 1997 en maakte de oosterse filosofie Advaita Vedanta toegankelijk voor de westerse geest. De auteur heeft de oorspronkelijke tekst bewerkt en uitgebreid.

De non-dualistische en niet-oordelende kijk op de grote problemen van het leven spreekt kennelijk een grote groep lezers aan, hetgeen een constante vraag naar dit boek verzekert.

Wie denk je dat je bent? is het vertrekpunt van een zoektocht naar wie of wat jij ‘echt’ bent. Op basis van onweerlegbare, logische argumenten wordt de gedachte ontkracht dat je een lichaam bent met bewustzijn. Zodra herkend en erkend wordt dat je onmogelijk je lichaam kunt zijn, wordt de sluier van de illusie weggenomen en
krijg je helder zicht op wie jij ‘echt’ bent. Dan blijkt: je hebt gevonden wat je nooit kwijt bent geraakt!
Definitief wordt afgerekend met schuldgevoel, vrije wil, religieuze dogma’s, reïncarnatie en de vergeefse pogingen in de wereld waarheid te vinden.
Wie denk je dat je bent? is direct, radicaal, soms confronterend maar
bovenal kristalhelder.

Recensie

NDB Biblion

Jarenlang heeft de auteur geworsteld met de vraag: ‘Met welk doel leven wij?’ Het waarom en waartoe heeft geleid tot een intensieve speurtocht langs de gevestigde religies en New Age-stromingen, tot hij zijn antwoorden vond in de oosterse ‘Advaita Vedanta’ filosofie die uitgaat van ‘leven in neutraliteit, verheven boven goed en kwaad’. De helder geformuleerde, logische en soms meedogenloze antwoorden van Oosterse meesters maar ook de inzichten van Westerse mystici heeft hij verwerkt in dit boek, met als doel de lezer een duidelijke richtlijn te bieden tot het verkrijgen van kennis in de hoop dat een initieel weten zich transformeert tot inzicht. Hoofdstuk I biedt een samenvatting van de Advaita Vedanta filosofie, waarna de diverse thema’s worden uitgediept. De auteur gaat o.a. in op onderwerpen als: (on)zin van het bestaan, (on)vrije wil, schuldgevoel, geweten, leven vanuit neutraliteit enz.
Omdat er weinig Nederlandse vertalingen van de grote meesters zijn, is dit oorspronkelijke, zeer vlot, helder en overzichtelijk geschreven boek een uitstekende manier om de geïnteresseerde lezer kennis te laten maken met deze filosofie. Eerder verschenen onder de titel ‘Leven in neutraliteit’*, nu herzien en aangevuld met nieuwe hoofdstukken.
november 2019

NDB Biblion publiceert aanschafinformaties (korte besprekingen) over recent verschenen boeken.
Deze spelen een belangrijke rol bij de selectie in de Nederlandse openbare bibliotheken.