Cursiefjes door Justus Kramer Schippers

1. Je kunt niet weten wie je bent

In de reeks Cursiefjes neemt schrijver en vertaler Justus Kramer Schippers ons mee op een verdiepingstocht van zijn boek Wie denk je dat je bent?. Elk Cursiefje – een kort stukje tekst – gaat in op een bepaald aspect uit het boek en verrijkt daarmee de leeservaring. Door gedachtegoed te extraheren, kan het inzicht soms helderder en rechtstreekser binnenkomen. De Cursiefjes staan niet los van elkaar, maar spelen op elkaar in en vormen uiteindelijk een consistent geheel.

Deze week: Je kunt niet weten wie je bent.

Wie denk je dat je bent? De voorondersteling is dat er een wie is? De vraag is of dat uitgangspunt kan kloppen. Zodra je een antwoord probeert te geven, splits je als het ware jezelf in tweeën: één die de vraag stelt en één die een antwoord moet geven. Dat gaat helemaal tegen mijn intuïtie in: ik ben één, niet twee.

Als ik een boom zie, dan ben ik daar de waarnemer van (het subject) en de boom is wat waargenomen wordt (het object). In de relatieve wereld waarin wij ‘gevangen’ zitten kun je niet staande houden dat het subject tegelijkertijd het object is en andersom. Dus: alles wat we waarnemen als subject kan nooit het object zijn. Ik (subject) kan mijn lichaam (object) waarnemen, dus kan ik dat lichaam niet zijn.

‘Zodra je een antwoord probeert te geven, splits je als het ware jezelf in tweeën.’

Zo kunnen we alles afpellen wat we waarnemen: onze geest, mind, gedachte; dat zijn we dus allemaal niet. Wie ben je dan? Beter is de vraag te stellen wát je bent.

Je bent wat niet te kennen is. Je bent wat je bent. Kortweg: je bent het onloochenbare feit dat ‘Je Bent’. Onkenbaar en onpersoonlijk, want een persoon is een object. Dit is het uitgangspunt van het boek Wie denk je dat je bent? De gevolgtrekkingen van dit inzicht zijn zeer uiteenlopend en zullen stuk voor stuk in de volgende Cursiefjes aan bod komen.

Lees verder in het volgende Cursiefje: Kunnen we willen wat we willen?

Wie denk je dat je bent? is direct, radicaal, soms confronterend maar bovenal kristalhelder. Zodra herkend en erkend wordt dat je onmogelijk je lichaam kunt zijn, wordt de sluier van de illusie weggenomen en
krijg je helder zicht op wie jij ‘echt’ bent. Dan blijkt: je hebt gevonden wat je nooit kwijt bent geraakt! Er kan definitief worden afgerekend met schuldgevoel, vrije wil, religieuze dogma’s, reïncarnatie en de vergeefse pogingen in de wereld waarheid te vinden.

Het boek is een nieuwe en uitgebreide editie van Leven vanuit neutraliteit. De eerste druk verscheen in 1997 en maakte de oosterse filosofie Advaita Vedanta toegankelijk voor de westerse geest. Justus Kramer Schippers heeft de oorspronkelijke tekst bewerkt en uitgebreid.

Geïnteresseerd?

Bekijk ook deze boeken