Zelfrealisatie

Gesprekken met Shri Nisargadatta Maharaj
over onze natuurlijke staat

Nisargadatta Maharaj

ISBN: 978-94-92995421
NUR: 728
Prijs: € 19,90
Uitvoering: hardcover
Formaat: 12,5 x 20 cm
Omvang: ca. 190 pagina’s
Oorspronkelijke titel: The nectar of the Lord’s Feet
Vertaling:  Belle Bruins
 
De woorden van deze auteur verwijzen al decennialang op heldere wijze naar het overstijgen van de tegenstellingen in ons bestaan. Daarin worden de verschillen niet ontkend, maar doorzien en bieden kans op een ervaring van de fundamentele eenheid van het bestaan.

In het dagelijkse leven is het maken van scheidingen de oorzaak van veel problemen, zowel voor het individu als in de samenleving. Steeds ontstaan conflicten als het ene tegenover het andere wordt gesteld, als de ene mens tegenover de andere komt te staan. Gescheidenheid is de bron van alle conflicten. De oplossing van de problemen ligt dus in de radicale relativering van de scheidingen tussen de ander en ik. Dit kan leiden tot een zijnservaring van een groter geheel waarin alles en iedereen is opgenomen.

Dit boek is een weergave in dialoogvorm van de vele gesprekken die Maharaj jarenlang heeft gevoerd met zijn bezoekers en waarin het doorzien van de ogenschijnlijke dualiteit in het leven wordt herkend.

Reeds eerder verscheen bij Samsara van deze auteur:
Nisargadatta – in woord en beeld
Zelfkennis en zelfrealisatie
Dat wat ik ben

Samsara is onderdeel van de Ambassade Groep