Zelfrealisatie

Gesprekken met Shri Nisargadatta Maharaj
over onze natuurlijke staat

Nisargadatta Maharaj

ISBN: 978-94-92995421
NUR: 728

Prijs: € 25,99
Uitvoering: hardcover
Formaat: 12,5 x 20 cm Omvang: ca. 190 pagina’s
Oorspronkelijke titel: The nectar of the Lord’s Feet
Vertaling:  Belle Bruins

De woorden van deze auteur verwijzen al decennialang op heldere wijze naar het overstijgen van de tegenstellingen in ons bestaan. Daarin worden de verschillen niet ontkend, maar doorzien en bieden kans op een ervaring van de fundamentele eenheid van het bestaan.

In het dagelijkse leven is het maken van scheidingen de oorzaak van veel problemen, zowel voor het individu als in de samenleving. Steeds ontstaan conflicten als het ene tegenover het andere wordt gesteld, als de ene mens tegenover de andere komt te staan. Gescheidenheid is de bron van alle conflicten. De oplossing van de problemen ligt dus in de radicale relativering van de scheidingen tussen de ander en ik. Dit kan leiden tot een zijnservaring van een groter geheel waarin alles en iedereen is opgenomen.

Dit boek is een weergave in dialoogvorm van de vele gesprekken die Maharaj jarenlang heeft gevoerd met zijn bezoekers en waarin het doorzien van de ogenschijnlijke dualiteit in het leven wordt herkend.

Reeds eerder verscheen bij Samsara van deze auteur:
Nisargadatta – in woord en beeld
Zelfkennis en zelfrealisatie
Dat wat ik ben

Recensie

NDB Biblion

Alexander Smit (1948-1998), leerling van de Indiase goeroe Nisargadatta en spiritueel leraar in Nederland, schreef het voorwoord. Smit waarschuwt voor de complexiteit van de stof. En dat klopt; toegankelijk is het boek niet. Kennis van deze traditie, die de non-dualiteit als richtsnoer heeft, is onontbeerlijk voor het juiste begrip. En dan nog: lezen, herlezen, overweging en toepassing kunnen tipjes van de sluier oplichten. Je volgt de geestelijke worsteling van de vele westerse bezoekers. Hun vragen die vaak voortkomen uit egotripperij en boekenwijsheid, worden soms genadeloos van tafel geveegd, maar vaak voel je als lezer ook de liefde voor Waarheid die er doorheen straalt. Zo volkomen anders dan de huidige trends die succes en persoonlijke ontplooiing nastreven. Voor Zelfrealisatie, het uiteindelijk doel, is het voldoende er alleen maar te zijn, zonder enige conditionering. Dat gaat ver, maar is ook dichtbij. De Sanskriettermen worden verklaard; in een literatuurlijst is voorzien. De voetnoten corresponderen niet correct met de tekst. Vrijwel ongewijzigde herdruk.

september 2020 – Fredy Blom

NDB Biblion publiceert aanschafinformaties (korte besprekingen) over recent verschenen boeken.
Deze spelen een belangrijke rol bij de selectie in de Nederlandse openbare bibliotheken.