Zijn

Gesprekken met Florian Tathagata

Florian Tathagata

ISBN: 978-90-77228-43-2
NUR: 728
Prijs: € 22,99
Uitvoering: paperback
Formaat: 125 x 200 mm
Omvang: 128 pagina’s
Oorspronkelijke titel:  Beijn
Vertaling: Prema van Harte
 

Zijn is een boek over direct gewaarzijn en de overtuigingen die ons hier schijnbaar van afscheiden. Deze overtuigingen verhinderen ons om gewoon maar te zijn.

Denken, voelen en lichamelijke gewaarwordingen vinden gewoon plaats zonder dat wij daar iets over te zeggen hebben, aldus Florian. We hoeven er verder niets van te vinden. We weten niet wat de volgende gedachte zal zijn, we weten niet wat we morgen zullen voelen en ons lichaam wordt elke seconde ouder; dit kunnen we niet tegenhouden. Geen enkele poging om deze dingen te beheersen zal slagen. We hebben geprobeerd ze te beheersen met behulp van verschillende methoden, en het hangt beslist niet af van wat we proberen. Juist de poging deze dingen te stoppen, leidt vroeg of laat tot het besef dat het niet mogelijk is.

We dienen ons daarom, aldus Florian, direct bewust te worden van de gewaarwordingen die we hebben. Er is een gewaarzijn en er is een lichaam, dus wij zijn het lichaam niet omdat we de wisselende gewaarwordingen in het lichaam kunnen zien en we ons ervan bewust zijn. We zijn niet onze gedachten, niet onze gevoelens en niet de gewaarwordingen in het lichaam.

Wat we wel zijn, en waar Florian in de gesprekken steeds weer naar terugkeert, is bewustzijn voorbij elk zelfbeeld: dat wat zich in het hier en nu elke afzonderlijke beweging en elk afzonderlijk ogenblik gewaar is.

De gesprekken die het uitgangspunt vormen voor dit boek zijn voornamelijk de gedachtewisselingen tussen Florian Tathagata en deelnemers aan een tiendaagse retraite die plaatsvond aan de voet van de heilige berg Arunachala in Zuid-India.

Sommige vragen lijken misschien alleen van toepassing op de mensen die ze stellen, maar in de kern van elke vraag zit de liefde die zich vollediger probeert te uiten en het leven dat zich probeert te bevrijden van wat onwaar is. De antwoorden bevatten uitspraken die voor ons allemaal bedoeld zijn.
‘Florians boek, op een begrijpelijke manier geschreven en getuigend van diep inzicht, nodigt de lezer uit tot de herkenning van wat de wijzen door de eeuwen heen hebben aangegeven.’

Isaac Shapiro, uit het voorwoord bij dit boek.

Uit het boek:

Wie is verlicht? Wie ontwaakt? Er is niet iemand die ontwaakt; er is slechts een verandering in aandacht die het besef met zich meebrengt dat zolang de aandacht op objecten is gericht er een ik-gevoel is, en dat bij de verschuiving van aandacht naar gewaarzijn zelf, dat ik-gevoel verdwijnt.

Dat ik-gevoel is een kleine beweging van niet willen ervaren wat er nu ervaren wordt, of van reageren op, of interpreteren van de ervaring die nu beleefd wordt. Dit ik-gevoel heeft geen werkelijk bestaan. Er is gewaarzijn en hierin verschijnt het moment van nu. De scheiding tussen gewaarzijn en het moment is er niet echt en wanneer de beweging van afscheiding weer bij het beginpunt aankomt, wordt gezien dat daar niemand is. Het enige wat er is, is het gewaarzijn waarin het leven plaatsvindt.

Je iemand voelen die een ervaring heeft, creëert juist de valse scheiding tussen gewaarzijn en de ervaring. De valkuil is dat je denkt dat verlichting een ervaring is; het enige wat er gebeurt is dat degene die ten onrechte denkt dat hij tussen de ervaring en gewaarzijn staat, verdwijnt. Gewaarzijn is volstrekt onpersoonlijk.