Joseph Chilton Pearce

Joseph Chilton Pearce (1926-2016) was een Amerikaans auteur. Hij schreef meerdere boeken over menselijke ontwikkeling en de ontwikkeling van het kind.


The crack in the cosmic egg is zijn bekendste boek. Voordat hij fulltime schrijver werd was hij docent geestesweten- schappen. Pearce stelt dat het hart – of de ‘meedogende geest’ zoals hij het ook wel noemde – een hersenfunctie is die je wat belangrijkheid kunt vergelijken met de thalamus, prefrontale cortex en het onderste deel van de hersenstam.

‘We hoeven geen lange en ingewikkelde zoektocht te ondernemen om verlichting te bereiken. Integendeel, we zijn al verlicht maar beseffen dit niet. De mens bekijkt het leven namelijk door de lens van de bewuste wil, maar de paradox is dat de bewuste wil helemaal niet bestaat.’

VAN DEZE AUTEUR