Cursiefjes door Justus Kramer Schippers

13. Alles wat is, is Bewustzijn

Cursiefjes door Justus Kramer Schippers

In de reeks Cursiefjes neemt schrijver en vertaler Justus Kramer Schippers ons mee op een verdiepingstocht van zijn boek Wie denk je dat je bent?. Elk Cursiefje – een kort stukje tekst – gaat in op een bepaald aspect uit het boek en verrijkt daarmee de leeservaring. Door gedachtegoed te extraheren, kan het inzicht soms helderder en rechtstreekser binnenkomen. De Cursiefjes staan niet los van elkaar, maar spelen op elkaar in en vormen uiteindelijk een consistent geheel.

Deze week: Alles wat is, is Bewustzijn

Als de mind met onze zintuigen de wereld tevoorschijn tovert, wat zijn dan de grondstoffen daarvoor? Mind en zintuigen zijn producten van Bewustzijn en de grondstoffen daarvoor zijn dat eveneens. Zou dat niet zo zijn, waar komen dan die grondstoffen vandaan? Ze kunnen niet van buiten Bewustzijn komen, want dat zou beteken dat er buiten Bewustzijn nog een ander gebied bestaat dat alles met elkaar in verbinding brengt. Dan zou er een overkoepelend substraat moeten bestaan. Een soort van Super Bewustzijn.

Omdat Bewustzijn uiteindelijk één is, doet de benaming er niet zo toe. We noemen het ‘Bewustzijn dat Is’, en alles wat eruit voortkomt is in essentie ook Bewustzijn. Zoals Sri Ramesh S. Balsekar zegt: ‘All there is, is Consciousness’ (Alles wat is, is Bewustzijn).

Het wordt nu wat duidelijker: het niet met het beperkte mensenbrein te kennen Bewustzijn kunnen we ons enigszins voorstellen als een energiebal van potentialiteit zonder eigenschappen. Die levert de neutrale niet te onderscheiden grondstoffen die de wereld van verschijnselen, dat wil zeggen de wereld van contrasten, zichtbaar maakt middels de zintuigen. Maar omdat er slechts één Bewustzijn is, dat we in essentie Zijn, maakt Bewustzijn vanuit zichZelf een wereld die in wezen ook weer Zelf is.

‘Het niet met het beperkte mensenbrein te kennen Bewustzijn kunnen we ons enigszins voorstellen als een energiebal van potentialiteit zonder eigenschappen.’

Dat is ook precies wat bijvoorbeeld Karl Renz ons laat weten. Alles wat wij in relativiteit aanschouwen, herinnert ons eraan dat we het absolute Zelf zijn. De schepping is een creatief proces dat vanuit relatief bewustzijn gezien een ‘echte’ wereld met eigenschappen en beperkingen toont. Vanuit het standpunt van absoluut Bewustzijn is er alleen Bewustzijn dat ZichZelf is met een onbegrensde vrijheid en creativiteit.

Cursiefje gemist? Lees hier het vorige: ‘Ik ben’ is tijdloos standvastig

Geïnteresseerd?

Bekijk ook deze boeken