Cursiefjes door Justus Kramer Schippers

8. Bewustzijn is op zoek naar Zichzelf

Cursiefjes door Justus Kramer Schippers

In de reeks Cursiefjes neemt schrijver en vertaler Justus Kramer Schippers ons tweewekelijks mee op een verdiepingstocht van zijn boek Wie denk je dat je bent?. Elk Cursiefje – een kort stukje tekst – gaat in op een bepaald aspect uit het boek en verrijkt daarmee de leeservaring. Door gedachtegoed te extraheren, kan het inzicht soms helderder en rechtstreekser binnenkomen. De Cursiefjes staan niet los van elkaar, maar spelen op elkaar in en vormen uiteindelijk een consistent geheel.

Deze week: Bewustzijn is op zoek naar Zichzelf

Het onloochenbare feit dat ‘Ik Ben’ heeft zich vereenzelvigd met zijn schaduw, de pseudo-entiteit, ego of ikje, lichaam/geest-mechanisme of psychosomatisch apparaat. Door te denken dat ik dat ikje ben, denk ik ook dat ik het ben die lijdt aan de wereld.  Als de vereenzelviging maar lang genoeg doorgaat, komt een moment dat het ikje er genoeg van krijgt. De vragen ontstaan: Waarom dit lijden? Waarom besta ik? Wie ben ik eigenlijk? Wat is mijn doel in het leven? Et cetera, et cetera.

Zolang die vragen gesteld worden, is er nog steeds sprake van de identificatie met lichaam en geest. Maar zoals eerder gezegd, lichaam en geest kunnen die vragen niet stellen. Wat vragen stelt is het Ik Ben-bewustzijn dat dat doet als impuls via het psychosomatisch apparaat. Bewustzijn is op zoek naar Zichzelf! Dan begint het te dagen: Ik kan toch niet het ikje zijn in dat lichaam dat naar een wereld kijkt? Ik kan toch niet zijn wat ik kan aanschouwen? Ik kan naar mijn lichaam kijken net als naar alle andere lichamen. Dan kijk ik toch naar objecten!

‘Wat vragen stelt is het Ik Ben-bewustzijn dat dat doet als impuls via het psychosomatisch apparaat. Bewustzijn is op zoek naar Zichzelf!’

Het besef ontstaat dat we het Bewustzijn als Subject zijn dat naar de wereld van objecten kijkt inclusief ‘mijn’ lichaam. Om ergens naar te kijken moet je erbuiten staan. De wereld staat dus buiten Mij en verschijnt aan Mij. Dan wordt duidelijk dat Ik niet in de wereld ben, maar andersom: de wereld verschijnt aan Mij en is in Mij. Precies wat de mystici beweren. Dit is een begin van inzicht in de weg die leidt naar bestendig geluk en vrede.

‘De wereld verschijnt aan Mij en is in Mij. Precies wat de mystici beweren.’

Cursiefje gemist? Lees hier het vorige: Plezier en pijn als drijvende krachten

Geïnteresseerd?

Bekijk ook deze boeken