Tao’s tuin

Je naaste liefhebben is je naaste zijn

Wolter Keers

ISBN: 978-94-92995704
NUR: 728
Prijs: € 20,99
Uitvoering: hardcover/ full colour illustraties
Formaat: 15 x 15 cm
Omvang: ca. 96 pagina’s

 
In Tao’s tuin is de Tao Teh King, een Chinese tekst uit de 5e eeuw voor Christus die als één van de belangrijkste brongeschriften van het taoïsme geldt, hertaald tot een poëtische tekst over meegaan met de stroom van het leven, loslaten en het omarmen van de fundamentele leegte van het bestaan.

Wolter Keers schreef Tao’s tuin toen hij 26 jaar was, en droeg de tekst op aan zijn jeugdvriend Jan Madsen. In de originele tekst schreef hij met pen:
‘Als dit werk uitgegeven zal worden, ligt het in mijn bedoeling ook de hele uitgave aan deze vriendschap, die tot een hechte verbondenheid uitgroeide, op te dragen. Arnhem, 18 Sep. 1949.’

De Tao Teh King heeft eindeloos veel vertalers geïnspireerd. Waar velen de Chinese karakters vaak zo letterlijk mogelijk proberen te interpreteren, lijkt Wolter Keers juist te streven naar een zo vrij mogelijke interpretatie van het origineel.

Inhoudelijk biedt Tao’s tuin de lezer net als de Tao Teh King geen eenduidigheid. De woorden meanderen als het leven zelf. Volgens de Deense filosoof en mysticus Sören Kierkegaard kan er tijdens het lezen en overdenken van de Tao Teh King ‘een plotselinge gelijktijdigheid en een nabijheid optreden die ons bijna met ontsteltenis vervult.’ Tao’s tuin neemt je mee voorbij alle grenzen naar een plaats zonder oordelen, waar het Zijn zichzelf mag zijn, als Tao.

Zo is er sprake van een reis die je feitelijk niet hebt gemaakt, maar wel hebt ervaren.

Tao’s tuin in het kort:
– Nieuwe vertaling van een van de belangrijkste taoïstische bronteksten
– Kunstzinnige uitgave met werken van Theodora Plas
– Voor iedere yogaliefhebber

Recensie

‘Ware poëzie

Wolter Keers schreef Tao’s Tuin al in 1949 als 26-jarige jongeman voordat hij naar India vertrok waar hij o.a. de twee belangrijke spirituele leraren Ramana Maharshi en Nisargadatta Maharaj bezocht. Keers was een van de eersten in Nederland en België die de weg van de non-dualiteit introduceerde. Lucy Auch schreef het voorwoord dat al bijna even poëtisch is als het werk zelf. Zij schreef in 2018 het boek: ‘Liefde op zoek naar zichzelf – Wolter Keers over leven en liefde’ dat bestaat uit originele teksten van Keers.

De teksten in Tao’s Tuin zijn nog steeds en telkens weer, verrassend actueel. Het gaat over universele waarden en is een geheel vrije interpretatie van de Tao Teh King van Lao Tse, een van de grootste filosofische werken ooit geschreven. Tao is per definitie onbeschrijfbaar en vormt een wezenlijk onderdeel van de oosterse filosofie. Noem het de oneindige kosmische eenheid, in harmonie en verbonden met het oerprincipe of zoals Keers zegt: ‘alles in alles, alles door alles, alles ondanks alles.’ Het is het meegaan op de stroom van het leven.

‘Toen het licht kwam
werd het oog gewond,
totdat het oog het licht
geworden was.
Toen verloor de verwonding
haar zin’

De vier delen lopen veelal vloeiend in elkaar over waardoor er een verhaal bestaande uit verzen uit het dagelijks leven is ontstaan, lijkend op hersenspinsels. Afzonderlijk gelezen is het ware poëzie. Keers brengt in dit werk ook een ode aan de Amerikaanse dichter Walt Whitman. Het is evident dat hij Whitman wil eren; hij was immers van grote betekenis voor de Amerikaanse literatuur. De prachtige in mystiek en raadselen gehulde illustraties passen perfect bij het geheel en zijn van de hand van Theodora Plas. Een leeslint completeert het geheel. Een fraai boek met grote zeggingskracht.’

Hebban.nl – Marjan van Druenen – december 2020