Wie ben ik?

Shri Ramana Maharshi

ISBN: 978 94 93301 88 7
NUR: 728
Prijs: € 15,99
Uitvoering: gebonden
Formaat: 10 x 15 cm
Omvang: Ca. 52 pag.
Oorspronkelijke titel:  Who am I?
Vertaling: Mieke Berger en Justus Kramer Schippers
Omslagontwerp: Erik Thé
 

In deze Tijdloze Klassieker-uitvoering staat elke vraag op een nieuwe pagina, en zijn de teksten aangevuld met beeldmateriaal van Shri Ramana Maharshi

De weg naar Inzicht en Bevrijding is eenvoudig en behoeft weinig woorden. Alles wat er meer gezegd of geschreven wordt dan in deze tekst is verwoord, leidt af en kan aanleiding zijn tot verwarring en misverstand. De compacte, directe en heldere taal brengt ons direct naar de essentie van het bestaan.

Ramana Maharshi’s onderricht keert steeds weer terug naar die ene centrale vraag: ‘Wie ben ik?’ Wat is de werkelijke aard van dat waarnaar wij verwijzen met het woordje ‘ik’? Wie zich deze vraag ten diepste stelt, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat het ‘ik’ niets te maken heeft met de kenmerken en eigenschappen die wij het in het normale taalgebruik toedichten.

Wie Ben Ik? functioneert als een geheugensteun en is daarmee een belangrijke inspiratiebron, die de richting wijst naar Inzicht en Bevrijding. Nu uitgegeven in de prachtige Tijdloze Klassieker-reeks van Samsara.