Cursiefjes door Justus Kramer Schippers

14. Creatie is bouwen en vernietigen

Cursiefjes door Justus Kramer Schippers

In de reeks Cursiefjes neemt schrijver en vertaler Justus Kramer Schippers ons mee op een verdiepingstocht van zijn boek Wie denk je dat je bent?. Elk Cursiefje – een kort stukje tekst – gaat in op een bepaald aspect uit het boek en verrijkt daarmee de leeservaring. Door gedachtegoed te extraheren, kan het inzicht soms helderder en rechtstreekser binnenkomen. De Cursiefjes staan niet los van elkaar, maar spelen op elkaar in en vormen uiteindelijk een consistent geheel.

Deze week: Creatie is bouwen en vernietigen

Het creatieve proces kan alleen gedijen als het bouwt en vernietigt. Vergelijk het met de beelden op een filmdoek. Er kan alleen een verhaal verteld worden als de beelden elkaar opvolgen. Met een statisch beeld zou de film imploderen. Dus afwisseling, beweging en contrast zijn noodzakelijke voorwaarden voor de vertoning, en daarmee voor de creatie. Wat voor de film opgaat, geldt ook voor het ‘echte’ leven. Er kan alleen een wereld bestaan als daarin alles een begin en een eind heeft. Zelfs de wereld moet een einde hebben. Hoezeer ook veel zaken voor eeuwig en voor altijd stabiel lijken, de waarheid is anders. Elk object is onderhevig aan verval – van ‘je eigen’ lichaam tot de piramiden van Gizeh. Eckhart Tolle zou zeggen: ‘All constructions are unstable’ (elk bouwwerk staat op instorten). Vernietiging hoort bij de schepping.

‘Elke beweging in Bewustzijn wordt automatisch en vanzelf tenietgedaan door een tegenbeweging. De slinger komt altijd weer terug in zijn evenwichtstoestand: een soort neutraliserende ‘actie is reactie’.’

Alweer is daar de vraag ‘waarom?’ Die vraag komt op in het vergankelijke relatieve bewustzijn, niet in Zelf. Zelf staat buiten tijd en causaliteit en heeft nergens een reden voor. Een reden zou een beperking van de creativiteit betekenen, omdat we dan criteria aanleggen voor de creatie. Dat staat haaks op de Vrijheid van Bewustzijn. Bewustzijn is in zijn uitingsmogelijkheden onbegrensd en onbeperkt en hoeft zich niet in te snoeren in opgelegde criteria. Wie zijn wij om die op te leggen? Volgens de mysticus Franklin Merrell-Wolff is Bewustzijn in zijn zuiverste essentie zelfs compleet Onverschillig. Elke beweging in Bewustzijn wordt automatisch en vanzelf tenietgedaan door een tegenbeweging. De slinger komt altijd weer terug in zijn evenwichtstoestand: een soort neutraliserende ‘actie is reactie’.

Cursiefje gemist? Lees hier het vorige: Alles wat is, is Bewustzijn

Geïnteresseerd?

Bekijk ook deze boeken